Konference - Mellemleder i bevægelse

Få inspiration til at udvikle dig i rollen som mellemleder

Rollen som mellemleder er både udfordrende og vigtig.

Det er mellemlederen, der i hverdagen skal sikre, at ressourcerne bruges rigtigt, og at man når sine mål. Samtidig skal mellemlederen balancere forventninger fra både medarbejdere og topledelse og bevare modet til at træffe beslutninger i en foranderlig hverdag.

Konferencen giver råd, ideer, viden og inspiration til, hvordan man håndterer de uundgåelige dilemmaer, der er forbundet med at agere i krydsfeltet mellem mange – og ofte modsatrettede – krav, så man dermed lykkes som mellemleder.

 

Målgruppe
Målgruppen for konferencen er mellemledere i såvel offentlige som private virksomheder, der er nysgerrige og søger inspiration og udvikling i mellemlederrollen. 

 

På konferencen får du bl.a.:

  • Gode råd til hvordan du bedre kommer igennem til din chef med de gode og vigtige tiltag
  • Viden om de 7 faktorer, som ifølge den nyeste forskning, er vigtige ift. at kunne styrke og udvikle den relationelle koordinering og dermed samarbejdet i din organisation 
  • Ideer til hvordan du som leder bliver mere tydelig - og inspiration til nye former for tydelighed i lederrollen
  • Den helt ærlige og personlige historie fra en leder, som har oplevet stress som en afgørende faktor i sit liv som leder

 

Tak, jeg har brug for at udvikle mig i min rolle

Mød dine undervisere

 

Rikke Brix

Rikke Brix er ledende psykolog hos CRECEA, og er en erfaren erhvervspsykolog med spidskompetencer inden for ledelses- og organisationsudvikling, ledercoaching, stresshåndtering og forandringsprocesser.

På konferencen underviser Rikke i emnet "Tydelig ledelse".

 

Tine Grynnerup

Tine  er arbejds- og organisationspsykolog og har spidskompetencer inden for forandringsledelse, organisationsudvikling og karriererådgivning.

På konferencen møder du Tine i oplægget "Få chefen med på din idé og gennemfør dine tiltag".

Nina Erstling Kristiansen

Nina Erstling Kristiansen er arbejds- og organisationspsykolog og har en særlig viden og interesse for emnet relationel koordinering.

Derfor er Nina oplægsholder på emnet "Ledelse på tværs". 

 

John Ungermand

John er Cand Merc og selvstændig konsulent i ”Ungermand Management Aps” med primær fokus på Internationalisering og Go-to-Market strategier, baseret på spidskompetencer erhvervet gennem et 27 årigt langt ansættelsesforhold ved LEGO Gruppen

Tid, sted og pris

Konferencen foregår i Nyborg den 10. oktober og i Aarhus den 11. oktober 2017

 

I Nyborg foregår det på DSBs kursuscenter, Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg 

I Aarhus foregår det på Koldkærgård, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N

 

På begge  steder er der gode og gratis parkeringsmuligheder.

 

Pris

Prisen for kurset er kr. 2.450 ekskl. moms.

 

Få rabat for tidlig tilmelding

Hvis du tilmelder dig inden den 4. september, giver vi rabat, så du får en plads for kr. 1.850 ekskl. moms. Du sparer 600 kr.

Læs mere om hvad du kommer til at opleve

Få chefen med på din idé og gennemfør dine tiltag
Har du nogensinde oplevet, at du bare ikke kunne komme igennem til din chef?


Det kan fx være i en situation, hvor du havde den mest fantastiske forretningside, som blev skudt ned, inden du havde nået at forklare den i detaljer? Eller måske havde du den bedste ide til, hvordan I kunne hjælpe en kunde til et ekstra godt resultat, hvis I selv gjorde noget anderledes?


Din leder er en af dine vigtigste interessenter for, at du kan lykkes i dit job. Her får du gode råd til, hvordan man kommer igennem til sin chef med de gode og vigtige tiltag.

 

Ledelse på tværs
Løser I opgaver under tidspres? Er jeres opgaveløsning kompleks og ofte svær at planlægge på forhånd? Er I afhængige af andre samarbejdspartnere for at kunne løse jeres del af opgaven tilfredsstillende?

 

Hvis du kan svare ”JA” til nogle af disse spørgsmål, så er oplægget her noget for dig. Svaret på spørgsmålene er ”relationel koordinering”. I dag er det nemlig ikke nok at være fagligt dygtig til sit arbejde. Opgaveløsning er ofte så kompleks, at det er afgørende at kunne samarbejde på tværs og at kunne kommunikere og koordinere i forhold til hinanden om løsningen af opgaven.


Forskning dokumenterer, at en høj grad af relationel koordinering på arbejdspladsen styrker effektiviteten og produktiviteten i opgaveløsningen samtidig med, at medarbejdertrivslen og kundetilfredsheden også stiger. Det handler om, hvordan man bygger bro mellem sin egen og andres dele af opgaveløsningen, og hvordan man som leder kan sikre informations flow og skabe gode vækstbetingelser for den relationelle koordinering. Her finder du ud af, hvilke 7 faktorer, den nyeste forskning peger på, er vigtige, når vi skal samarbejde og ønsker at styrke og udvikle den relationelle koordinering.

 

Tydelig ledelse
Tydelig ledelse – hvordan gør man det?
Gennem de seneste 30-40 år har lederrollen gennemgået en markant udvikling. I dag vil mange mene, at det er umoderne at betragte ledelse som ”styring” eller ”kontrol”, idet kompetente medarbejdere i vid udstrækning forventes at lede sig selv. Dette stiller krav til nye ledelseskompetencer som dialog og selvindsigt. Lederen fungerer mere som sparringspartner end som chef i klassisk forstand.


Den nye lederrolle har mange fordele og muligheder, men kan også give anledning til forvirring hos både ledere og medarbejdere. For hvis man som leder ikke skal bestemme og styre, hvordan bliver man så tydelig i sin lederrolle?


Oplægget sætter fokus på præcis dette dilemma og kommer med eksempler på nye former for tydelighed i lederrollen.

 

Da chefen blev ramt af stress – set både inde og udefra
Du møder John Ungermand, som fortæller sin ærlige historie om, hvordan stress blev en afgørende faktor i hans liv som leder. Han fortæller om hvordan hans livtag med stress medførte personlig indsigt og store forandringer i hans liv – både professionelt og privat. Fx valgte han at forlade sin stilling i LEGO Gruppen efter 27 år.

Johns personlige rejse/ historie bliver teoretisk spejlet af hans psykolog gennem 2 år.
Efter oplægget er der mulighed for spørgsmål, og John lover, at intet er helligt.

Jeg booker en plads

Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk