De orange faremærker forsvinder

12.4.2017 | Her er, hvad du skal huske

Efter den 1.juni 2017 skal det være umuligt at finde kemikalier med den kendte orange faremærkning. Alt skal være om-mærket til nye mærker.

 

Det betyder, at der er nogle forhold, du skal undersøge:

• Du skal sikre dig, at alle kemikalier er mærket med den nye faremærkning
• Du skal sikre dig, at alle sikkerhedsdatablade har den nye faremærkning, så sikkerhedsdatablad og kemikalieetiketten på emballagen stemmer overens
• For farlige kemikalier skal der på baggrund af sikkerhedsdatabladet laves en lovpligtig arbejdspladsbrugsanvisning, der giver præcise anvisninger på, hvordan kemikaliet skal anvendes. Derfor skal du undersøge, om ændringen til den nye mærkning kræver justering i arbejdspladsbrugsanvisningerne

 

CRECEA kan hjælpe med:
• At rydde op i jeres kemikalier, så det er lettere at overholde lovgivningen
• At få en meningsfuld og enkel indkøbspolitik på kemiområdet, så det er lettere at håndtere dokumentationskravene for jeres kemi
• At rekvirere nye sikkerhedsdatablade med den nye mærkning til jeres produkter
• At udarbejde nye arbejdspladsbrugsanvisninger for jeres kemikalier
• At evt. om-mærke jeres kemi

 

CRECEA afholder et kursus, hvor du får grundlæggende viden om kemi, så du kan arbejde med kemi på en sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde, og ingen skal være nervøse for at komme til skade eller fx udvikle allergier.

 

 

Efter kurset har du:
• Viden om den nye CLP mærkning
• Nye ideer til kemikalieindkøb så det er de mindst farlige kemikalier, der bliver indkøbt
• Viden om hvilke kemikalier du kan bortskaffe
• Lært at læse og forstå sikkerhedsdatabladet og fareetiketten
• Kendskab til sikkerhed og adfærd ved brug af kemikalier
• Viden om korrekt brug af værnemidler ved kemi
• Lært at vurdere farligheden af typiske kemikalier og deres forholdsregler
• Lært opbevaringsregler for kemikalier, herunder gifte
• Fået styr på arbejdspladsbrugsanvisninger

Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk

Aktuelt

Se alle

Juni måneds gode råd

1.6.2017 | Tag en TDO-dag

De orange faremærker forsvinder

12.4.2017 | Her er, hvad du skal huske

Ring 21 18 18 11

3.4.2017 | For at få krisehjælp