Gå til Forsiden

Arbejdsmiljøarbejdet på apoteket

Spændende nyhed

her kan vi indsætte et link til noget, som er relevant for apotekerne

Etablering af arbejdsmiljø-organisationen

10 ansatte eller flere
På apoteker med 10 ansatte og derover skal arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet organiseres gennem en arbejdsmiljøorganisation, bestående af en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter blandt de ansatte, samt en eller flere arbejdsledere udpeget af Apotekeren.

Alle ansatte, der ikke er virksomhedsledere eller arbejdsledere, medregnes ved beregning af ansatte.

Ved organisering af arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet på apoteker medregnes kun ansatte, der er beskæftiget 10 timer eller derover ugentlig. Fx bude, chauffører, rengøringspersonale tæller med, hvis de har over 10 timer om ugen.

Arbejdsmiljøgruppen er det grundlæggende element i arbejdsmiljøorganisationen. En arbejdsmiljøgruppe består af en arbejdsleder og en arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljøgruppens medlemmer skal deltage i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage, og skal tilbydes 2 dages efteruddannelse i det første funktionsår og herefter 1,5 dage de efterfølgende år.

Hvis en farmaceut, der er arbejdsleder, vælges til arbejdsmiljøgruppen, skal denne også deltage i arbejdsmiljøuddannelsen.

34 ansatte eller flere
På apoteker over 34 ansatte skal der, ud over en eller flere arbejdsmiljøgrupper, etableres et arbejdsmiljøudvalg, bestående af en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere fra arbejdsmiljøgrupperne samt en formand. Normalt vil denne være apotekeren. Arbejdsmiljøudvalget arbejder på et strategisk niveau.

Arbejdsgivere og virksomhedsledere, fx apotekeren eller en administrerende direktør, har ikke pligt til at gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen, selvom de vælger at indgå i en arbejdsmiljøgruppe som arbejdsleder.

På apoteker med supplerende bevilling bestemmes arbejdsmiljøorganisationens opbygning af arbejdsmiljørepræsentantens tilgængelighed og viden om arbejdsforholdene i de forskellige afdelinger.

Har du brug for mere viden?

Her kan du læse mere om Lovgivning om etablering af arbejdsmiljøorganisationen

Del

COVID-19 og arbejdsmiljø på apoteket

COVID-19 og arbejdsmiljø på apoteket!

Plexiglasskærme virker godt i skranken, når det drejer sig om at forhindre smitte. Men det kan ind imellem være svært (nu også med mundbind) at høre, hvad kunden siger og vice versa. Lige pludselig ’vandrer’ talen på en anderledes måde - også i forhold til kollegaer, der betjener kasserne ved siden af.

CRECEA har i dette nyhedsbrev opsamlet erfaringer fra apoteker om plexiglasskærme og støj/tale.

Konflikter mellem kunder – når kunderne er ’Corona-Politi’

På det seneste er CRECEA blevet kontaktet af forskellige apoteker vedr. kunder, der agerer CORONA-politi på apoteket, og medarbejderne har derfor været nødt til at konfliktnedtrappe mellem kunderne. Heldigvis er apotekerne rigtigt gode til og har erfaring med at konfliktnedtrappe, men situationen er tilspidset lige nu. Drøft lokalt på apoteket, hvordan sådanne kunde-situationer kan håndteres bedst muligt, og hvordan I støtter hinanden i denne opgave.

På hjemmesiden apoteker.crecea.dk - finder du flere oplysninger og informationer, men kontakt os endelig, hvis du lige står og mangler en oplysning.

Har apoteket spørgsmål til det fremsendte nyhedsbrev - så kontakt os gerne på: Tlf. 7010 8600 - eller mail crecea@crecea.dk

Del

Og så kommer de følgende nyheder herunder

alhjaælj

Del