håndtryk, business

Få fordel af CRECEAs rådgivning på apoteket

Herunder finder du informationer omkring den aftale der er indgået mellem CRECEA og Apotekerforeningen. Desuden finder du en liste over de medarbejdere ved CRECEA, der er en del af apotekergruppen.

Samarbejdsaftale med CRECEA

Danmarks Apotekerforening har indgået en aftale med CRECEA om servicering af apotekerne i arbejdsmiljøspørgsmål. Aftalen er alternativet til det tidligere arbejdsmiljøsekretariat og den aflyste BST-tilslutning.

Med aftalen videreføres også det gode samarbejde, der har været mellem Danmarks Apotekerforening, Farmakonomforeningen og Pharmadanmark. Det gode arbejdsmiljø er stadig en fælles sag, og ordningen med en fælles styregruppe videreføres.

Aftalen betyder, at apotekerne kan henvende sig til CRECEA om rådgivning i alle arbejdsmiljøspørgsmål, herunder:

• ArbejdsPladsVurdering
• Psykisk arbejdsmiljø
• Indeklima
• Ergonomi
• Arbejdspladsindretning
• Belysning, støj m.m.

Denne rådgivning finansieres af Danmarks Apotekerforening via opkrævning af en arbejdsmiljøafgift. 

Her finder du dine kontaktpersoner i CRECEA

Arbejdsmiljøgruppen - arbejdsmiljø/apotek

Arbejdsgruppens medlemmer:

  • Per Rasmussen, Danmarks Apotekerforening
  • Mads Haaning, Danmarks Apotekerforening (Sorø, Glumsø, Fuglebjerg)
  • Mette Guldberg, Farmakonomforeningen
  • Åse Nissen, Farmakonomforeningen (Tønder, Højer, Løgumkloster)
  • Mujeeb Safi, Pharmadanmark (Bramminge, Brørup, Holsted)