Spændende nyhed

her kan vi indsætte et link til noget, som er relevant for apotekerne

Krænkende handlinger

Politik om "Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane"

CRECEA har udsendt en tjekliste, som I kan bruge på apoteket, hvis I skal i gang med at udforme en politik om "Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane".

CRECEA foreslår, at TRIO (apoteker, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant) er centrum for udformning af en politik. Der er ikke ét færdigt facit, men I skal sikre, at politikken forankres lokalt på jeres apotek, og at politikken giver god mening netop for jer og jeres måde at samarbejde på. Når TRIO har udarbejdet et udkast, opfordrer CRECEA til, at medarbejderne får mulighed for at kommentere.

Som så mange andre personalepolitikker er det processen med udformning af en politik, der er særligt givende - og det er her, at trivsel og forebyggelse kan drøftes blandt alle på apoteket.

Har I spørgsmål - så kontakt os gerne på: Tlf. 7010 8600

Del

COVID-19 og arbejdsmiljø på apoteket

COVID-19 og arbejdsmiljø på apoteket!

Plexiglasskærme virker godt i skranken, når det drejer sig om at forhindre smitte. Men det kan ind imellem være svært (nu også med mundbind) at høre, hvad kunden siger og vice versa. Lige pludselig ’vandrer’ talen på en anderledes måde - også i forhold til kollegaer, der betjener kasserne ved siden af.

CRECEA har i dette nyhedsbrev opsamlet erfaringer fra apoteker om plexiglasskærme og støj/tale.

Konflikter mellem kunder – når kunderne er ’Corona-Politi’

På det seneste er CRECEA blevet kontaktet af forskellige apoteker vedr. kunder, der agerer CORONA-politi på apoteket, og medarbejderne har derfor været nødt til at konfliktnedtrappe mellem kunderne. Heldigvis er apotekerne rigtigt gode til og har erfaring med at konfliktnedtrappe, men situationen er tilspidset lige nu. Drøft lokalt på apoteket, hvordan sådanne kunde-situationer kan håndteres bedst muligt, og hvordan I støtter hinanden i denne opgave.

På hjemmesiden apoteker.crecea.dk - finder du flere oplysninger og informationer, men kontakt os endelig, hvis du lige står og mangler en oplysning.

Har apoteket spørgsmål til det fremsendte nyhedsbrev - så kontakt os gerne på: Tlf. 7010 8600 - eller mail crecea@crecea.dk

Del

Og så kommer de følgende nyheder herunder

alhjaælj

Del