2 kursusmuligheder i ATEX

ATEX – få viden og værktøjer til at undgå ulykker som følge af (måske) skjulte eksplosioner

Få besked, når vi åbner op for tilmeldingen

Tilmeldingen til dette kursus er endnu ikke åben, men reservér din plads allerede nu. Reservationen er ganske uforpligtende.

Supplerende efteruddannelse

ATEX – få viden og værktøjer til at undgå ulykker som følge af (måske) skjulte eksplosioner

Denne kursusdag handler om ATEX, og dagen består af to forskellige kurser:

Kursus 1: Om formiddag har du mulighed for at følge kurset Grundlæggende viden om ATEX.

Kursus 2: Om eftermiddagen har du muligheden for at lægge et lag viden mere på, når kurset Ventilation og sikring mod tændkilder kører.

NB! Det er en forudsætning for at deltage på kurset om eftermiddagen, at man har deltaget om formiddagen.

Et kursus om ATEX giver dig viden til at undgå ulykker med brandfarlige stoffer og materialer.

Det kan fx være:

 • arbejde med letmetaller og materialer som træ, sukker, mel eller plast, som kan blive eksplosive i støvform
 • arbejde med brandfarlige væsker ved aftapninger, blandinger, fyldninger eller sprøjtelakering, hvor der kan opstå brand og potentielt eksplosiv damp.

Faren for en eksplosion er ofte helt eller delvist skjult, og virksomheder kan arbejde i årevis, uden der sker noget, og pludselig en dag kan en brand- eller eksplosionsulykke ramme. Ofte kan den slags ulykker have uoverskuelige konsekvenser for bygninger, produktion, maskiner og mennesker, og derfor er der rigtig god grund til at have et vist vidensniveau om ATEX i en virksomhed, der har arbejde med brandfarlige gasser eller væsker eller brændbare, faste stoffer.

På CRECEAs 2 kurser i ATEX får du viden og værktøjer til at undgå ulykker ved arbejder med brandfarlige gasser, væsker og støv, og du får viden om barrierer til at sikre mod farlig eksplosiv atmosfære herunder særligt mht. ventilation og sikring mod tændkilder.

Kursus 1: Grundlæggende viden om ATEX
På denne formiddag får du:

 • Grundlæggende og fundamental viden om ATEX ift. Arbejdstilsynet og Brand- og Beredskabsmyndighederne. Herunder får du kendskab til bekendtgørelser, love, regler og vejledninger samt viden om undtagelsesregler
 • Viden om stoffernes brand- og eksplosive egenskaber
 • Forståelse for de faremomenter, der kan opstå ved arbejde og processer med brandfarlige gasser, væsker og støv
 • Indsigt i tekniske og administrative sikkerhedstiltag som risikostyring, og hvordan en ATEX APV kan anvendes som aktivt værktøj i virksomheden
 • Læring om administrative krav og løsninger fx beredskab, instruktioner, værnemidler og lign.
 • Læring om tekniske krav og løsninger herunder særligt for at undgå tændkilder, såsom fx udladning af statisk elektricitet, opvarmning, gnister og lign.
 • Forståelse af tekniske begreber som fx flammepunkt, nedre eksplosionsgrænse, termiske tændtemperaturer etc.

Kursus 2: Ventilation og sikring mod tændkilder
Dette kursus bygger ovenpå det grundlæggende kursus om ATEX.
På denne eftermiddag får du:

 • Endnu mere viden om tekniske krav og løsninger med vægt på at undgå tændkilder, som fx udladning af statisk elektricitet, opvarmning, gnister og lign.
 • Viden om sammenhæng mellem ATEX områdeklassifikationer og ventilations forhold
 • Viden om maskiner, elektrisk og ikke elektrisk materiel for anvendelse i ATEX EX-områder
 • Viden om krav ift. fabrikanter og producenter af maskiner mv. og for anvendelse i ATEX-områder
 • Viden om maskiner/anlæg ift. anvendelse ved brandfarlig gas, væske eller støv herunder i ventilationsanlæg
 • Viden om maskiner og maskinanlæg ift. brugsanvisninger, drift, kontrol og vedligeholdelse

Eksempler og praktisk øvelse
Desuden får du på dette kursus konkrete eksempler på risikovurdering fx en ATEX områdeklassifikation.
Du får også mulighed for at anvende den faglige viden på 1-2 praktiske opgaver. Her bliver kursisterne præsenteret for nogle virkelighedsnære problematikker, hvor de fx ud fra billeder skal bedømme forhold i relation til ATEX.

Begge kurser henvender sig til:
Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, medarbejdere og ledere i virksomheder, der har arbejde med brandfarlige gasser eller væsker eller brændbare, faste stoffer. Det kan fx være bygningsansvarlige, tekniske chefer, projektledere, indkøbere, drifts-, service- og vedligeholdelsesansvarlige eller udførende.

Der kræves ingen særlige faglige forudsætninger for at deltage i kurset.

Uddannelsen er for dig der:

 • Arbejder med brandfarlige gasser eller væsker eller brændbare, faste stoffer og vil have viden, så du er i stand til at vurdere, om I har skjulte risikofaktorer på arbejdspladsen

 • Ønsker viden og værktøjer til at undgå ulykker ved arbejder med brandfarlige gasser, væsker og støv
 • Ønsker viden om barrierer til at sikre mod farlig eksplosiv atmosfære 
 • Ønsker praktiske eksempler som hjælp til at arbejde med et fagligt komplekst område
 • Er medlem af arbejdsmiljøorganisationen, medarbejder og leder i virksomheder, der har arbejde med brandfarlige gasser eller væsker eller brændbare, faste stoffer. Det kan fx være bygningsansvarlige, tekniske chefer, projektledere, indkøbere, drifts-, service- og vedligeholdelsesansvarlige eller udførende

De mest stillede spørgsmål

Får jeg et kursusbevis?

Svar: Ja, det får man. Kurset gælder som supplerende undervisning af arbejdsmiljøorganisationen

Er der eksamen?

Svar: Nej, det er der ikke

Kræver kurset særlige faglige forudsætninger?

Nej, men deltager du på kurset om eftermiddagen, er det en forudsætning, at du også har deltaget om formiddagen

Praktiske informationer

Firmakurser

Dette kursus tilbydes også som firmakursus

Læs mere her