Ekspertudvalgets anbefalinger til et ”Nyt og forbedret arbejdsmiljø”

11.10.2018Herved kommenterer CRECEA ekspertudvalgets anbefalinger

 

CRECEA A/S hilser initiativet om at se på den danske arbejdsmiljøindsats meget velkomment. Ekspertudvalget har nu afsluttet deres arbejde, og de er kommet med 18 konkrete anbefalinger. CRECEA har med stor interesse læst ekspertudvalgets udredning og anbefalinger, og som en af de førende rådgivere i branchen, bemærker vi følgende:

 

Støtte til mindre virksomheders arbejdsmiljøarbejde. Det bedste forslag er ikke en del af de 18 anbefalinger.
DA og LO/FTF anbefaler i ekspertudvalgets udredning af arbejdsmiljøindsatsen, at der etableres en pulje på 100 mio. kr. årligt, som skal understøtte mindre virksomheders brug af arbejdsmiljørådgivning. Støtten skal gives til private og offentlige virksomheder med op til 50 ansatte. Støtten ydes med krav om delvis medfinansiering, som vi fx kender det fra den tidligere 50% ordning, hvor virksomheder kunne få refusion for 50% af rådgivningsomkostningen på konkrete arbejdsmiljøprojekter/-opgaver.


CRECEA hilser denne anbefaling velkommen. Det er vores vurdering, at en sådan ordning for alvor kan forbedre arbejdsmiljøet på de mindre og mellemstore virksomheder, der ofte kan have svært ved at prioritere de økonomiske ressourcer til professionel arbejdsmiljørådgivning.

 

Ekspertudvalgets kommissorium er formuleret således, at anbefalingerne skal være neutrale for de offentlige finanser. Derfor er forslaget om støtte til arbejdsmiljørådgivning desværre ikke en del af udvalgets 18 konkrete anbefalinger.

 

I CRECEA er vi overbeviste om, at et forbedret arbejdsmiljø også medfører en forbedret forretning og en forbedret bundlinje. Desuden viser forskning (En international undersøgelse fra 2011 udført af ISSA), at investering i arbejdsmiljø giver pengene 2,2 gange igen, og dermed kan man argumentere for, at et forbedret arbejdsmiljø også vil påvirke de offentlige finanser positivt på langt sigt.

 

Arbejdstilsynet skal også rådgive
Ekspertudvalget lægger i nogle af deres anbefalinger op til, at Arbejdstilsynet får en mere aktiv rolle i forhold til virksomhederne.
I anbefaling #5 foreslås fx, at Arbejdstilsynet i forbindelse med påbud tilbyder virksomhederne dialog og vejledning. Derudover foreslås det i anbefaling #6, at virksomheder skal kunne indgå aftaleforløb med Arbejdstilsynet, hvor arbejdsmiljøproblemer løses indenfor en aftalt tidshorisont med opfølgningsbesøg fra Arbejdstilsynet.

 

Disse anbefalinger kan betyde, at Arbejdstilsynet reelt udvides fra udelukkende at være tilsynsmyndighed til også at være en statslig finansieret rådgivende instans.

 

CRECEA ser hellere, at vejledning og dialog om arbejdsmiljø overlades til de autoriserede arbejdsmiljørådgivere.


Justering af rådgiverordningen
I anbefaling #7 skitseres, at rådgivningsordningen skal justeres, så virksomheder i nogle tilfælde ikke skal anvende autoriserede arbejdsmiljørådgivere, men i stedet kan tilegne sig kompetencer gennem eksterne kurser eller intern viden i virksomheden.

 

CRECEA vurderer, at det er fornuftigt, at man højner viden om arbejdsmiljø og opfordrer til, at kompetenceløftet i form af viden, råd og vejledning stadig søges gennem de professionelle arbejdsmiljørådgivere.

 

Mere psykisk arbejdsmiljø
Anbefalingerne om at styrke fokus på det psykiske arbejdsmiljø gennem en ny bekendtgørelse (anbefaling #11) og krav om lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø (anbefaling #12) hilser CRECEA velkomne. En lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø vil dog for alvor først flytte noget, hvis den bliver gjort obligatorisk for samtlige ledere med personaleansvar.

Yderligere burde alle ledere - optimalt set - uddannes i arbejdsmiljø (både fysisk og psykisk arbejdsmiljø) for at understøtte det ansvar alle ledere har. Dette er allerede tydeligt statueret i arbejdsmiljøloven.

 

Vejledning og rådgivning fremmer det gode arbejdsmiljø
Ekspertudvalget har i forbindelse med udredningen fået kortlagt viden om arbejdspladsernes forebyggende indsatser. Af kortlægningen ses, at 2/3 af ledelses- og medarbejderrepræsentanter mener, at det er ”Vejledning og rådgivning”, der bedst fremmer et godt arbejdsmiljø. Samtidig angiver 1/3 af ledelses- og medarbejderrepræsentanter, at de typisk søger efter ”information og vejledning” hos arbejdsmiljørådgivere. I bunden af listen over de værktøjer, der fremmer det gode arbejdsmiljø er ”Inspektion, tilsyn og kontrol”, og ”Påbud og bøder”. Med den viden undrer det CRECEA, at ekspertudvalget i deres anbefalinger ikke har fokuseret mere på at styrke den professionelle arbejdsmiljørådgivning i Danmark.

 

Samlet set er ekspertudvalget kommet med en række fornuftige anbefalinger, som det politiske Danmark forhåbentligt vil arbejde seriøst og målrettet med i den kommende tid.

 

 


Mere information

Henrik Elberg

Chef for forretningsudvikling, ingeniør

Alle artikler

Se alle

Ny lovændring - Kemi

26.3.2019 | 

Vision Zero

22.10.2018 | 

Ekspertudvalgets anbefalinger til et ”Nyt og forbedret arbejdsmiljø”

11.10.2018 | Herved kommenterer CRECEA ekspertudvalgets anbefalinger

Nyt om arbejdsmiljøcertificering

31.8.2018 | I løbet af de næste 3 år – og senest den 12. marts 2021 - udfases den eksisterende arbejdsmiljøstandard OHSAS 18001, og den erstattes af den europæiske standard ISO 45001.
I CRECEA er vi enige om, at den nye standard ISO 45001 er en klar forbedring. Den er nemlig et udtryk for et mere velfungerende ledelsessystem, som har potentiale til at kunne skabe et bedre arbejdsmiljø.

CRECEAs ingeniør Henrik Elberg fremhæver her de 5 forskelle, som, han mener, er de væsentligste for et bedre arbejdsmiljø.

Erik Jørgensens Møbelfabrik

2.10.2017 | Produktion af kvalitetsmøbler kræver overblik over de interne processer

Test dig selv

19.9.2017 | Mon din viden om arbejdsmiljø er opdateret?

September måneds gode råd

1.9.2017 | Er der sammenhæng mellem tidlig død og skimmelsvamp?

Terminalen med de gemte ildsjæle

31.5.2017 | Ergonomi i Lantmännen

Ved du, om du har styr på virksomhedens kemi?

18.5.2017 | Få svar med 8 spørgsmål i tjeklisten

Roskilde Kommune

1.5.2017 | Forflytninger udover det sædvanlige

Test din viden om kemi

17.3.2017 | 10 spørgsmål der afslører, om du har styr på de grundlæggende arbejdsmiljøregler for kemi

Bo & Aktivitet Aabenrå

9.2.2017 | Når krop og sprog hænger sammen

24. december

24.12.2016 | Ulykker i hjemmet

23. december

23.12.2016 | Kan juleferien få stress til at forsvinde?

22. december

22.12.2016 | Nudging

21. december

21.12.2016 | Hvordan vælger jeg den rigtige handske?

20. december

20.12.2016 | Sikkerhedskultur

19. december

19.12.2016 | Gode råd til arbejdsmiljørepræsentanten

18. december

18.12.2016 | Julegodter – og måske en ekstra løbetur

17. december

17.12.2016 | Du kan selv være med til at minimere støj

16. december

16.12.2016 | Ét godt råd om konflikter

15. december

15.12.2016 | Elastikøvelser og udstrækning

14. december

14.12.2016 | Brug af testværktøjer

13. december

13.12.2016 | Stress er en kompleks udfordring

12. december

12.12.2016 | Gode råd til en lang julerejse

11. december

11.12.2016 | Generende støj der kommer udefra

10. december

10.12.2016 | Juleergonomi

9. december

9.12.2016 | Rigtig god julefrokost

8. december

8.12.2016 | Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

7. december

7.12.2016 | Julemotion

6. december

6.12.2016 | Har du styr på den nye faremærkning af kemikalier?

5. december

5.12.2016 | Sådan kan støj på storrumskontoret forebygges

4. december

4.12.2016 | Hjælp en kollega godt tilbage på arbejde

3. december

3.12.2016 | Få teamet til at præstere

2. december

2.12.2016 | En ergonomisk drillenisse

Maribo Seed International ApS

30.11.2016 | Ergonomiske forbedringer på stedet

Ledercoaching

15.8.2016 | At have en sparringspartner er en uvurderlig hjælp

Inspiration hiver udfordringer ud i lyset

11.5.2016 | Med en skræddersyet arbejdsmiljøuddannelse

Forskere slår alarm

2.5.2016 | De bekymrer sig for kvaliteten af undervisningen i psykisk arbejdsmiljø på de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser

Sluk for konflikten

1.5.2016 | 

Planlæg dit møde

1.4.2016 | - Og kom godt fra start

Balancen mellem stive rammer og pladdersnak

24.2.2016 | Erfaringer med profilværktøjet Diversity Icebraker

Personlige samtaler gav APVen liv

11.2.2016 | Læs om erfaringerne ved Poul Pedersen A/S

Din rolle som AMR

1.2.2016 | Hvad er min rolle som arbejdsmiljørepræsentant i trivselsspørgsmål?

Arbejdsmiljø i ny- og ombygninger

1.11.2015 | Tænk arbejdsmiljø ind i projektstadiet

Forbered sundheden

1.10.2015 | Få tjeklisten til den gode forberedelse

Mindre belastning men mere aktivitet

1.9.2015 | Mindre belastning i arbejdsmiljøet stiller krav om højere aktivitetsniveau

Sov til du føler dig udhvilet

20.8.2015 | Det er ikke spild af tid at sove, læs her hvorfor.

Tjekker du mails i ferien?

10.7.2015 | Er du på vej på ferie, så tjek her om det er dig, der skal gemme telefonen væk

Hvordan er reglerne for at arbejde ude i sol og varme?

1.7.2015 | Bliv klogere på hvad vejledningen er i forhold til at arbejde udendørs i varmen og få gode råd til førstehjælp, hvis nogen bliver dårlig i varmen.

Unge mand – lever du farligt?

11.6.2015 | Unge mænd i alderen 15-25 år dør 3 gange oftere end kvinder

Er du en god kollega?

1.5.2015 | Få her nogle gode råd til hvordan du er en god kollega

Sid godt ved bordet på kontorarbejdspladsen

14.4.2015 | Her er nogle gode råd til, hvordan du kan indrette kontorarbejdspladsen.

Hvordan håndterer du ubehagelige mails?

1.4.2015 | Her er en række gode råd

Viden: få din nattesøvn

10.3.2015 | Nattesøvnen er væsentlig for din sundhed og for at forebygge bl.a. stress. Her er nogle gode råd til at sikre en god nattesøvn

Kom godt i gang med beredskabsplaner

1.2.2015 | Få CRECEAs gode råd til at komme i gang med arbejdet med jeres beredskabsplaner.

Brug hovedet til at løfte rigtigt!

1.12.2014 | Sådan er budskabet i CRECEAs gode råd om at løfte rigtigt og passe godt på ryggen.

Nudging i arbejdsmiljøet

5.11.2014 | Nudging er perfekt til at skabe forbedringer i arbejdsmiljøet ved at skubbe til adfærden på arbejdspladsen. I denne artikel kan I læse mere om, hvordan CRECEA bruger nudging i vores rådgivning til at ændre adfærden til det bedre – til gavn for arbejdsmiljøet.

Hjertestarter, sådan bruger du den

1.10.2014 | Førstehjælp: Den 16. oktober er der hjertestarterdag, og i den anledning er her CRECEAs gode råd til, hvad man skal gøre, hvis man oplever en person med hjertestop.

Vær sikker på at følge loven

30.9.2014 | Nyhed: CRECEA Lovkravsliste er et nyt tilbud til virksomheder, der er certificerede og derfor skal være opdateret på den seneste lovgivning. Eller til virksomheder, der bare gerne vil være opdaterede.

Fokus på vidner til mobning

18.9.2014 | Vidnerne til uenighed og konflikter kan spille en vigtig rolle i forhold til at forebygge, at mobning opstår på arbejdspladsen.

Ansvar og pligter i arbejdsmiljøet

1.9.2014 | Alle har et ansvar for, at arbejdsmiljøproblemer bliver løst.

Hjælp en stressramt kollega

18.8.2014 | VIDEN: CRECEAs psykologer beskriver her, hvad du skal kigge efter, og hvad du kan gøre, hvis du har en kollega, der viser tegn på stress.

Få frisk luft og hold dig kølig i varmen

31.5.2014 | Indeklima: Her er seks gode og gratis råd til at holde jer kølige i varmen.

Ryd op i rengøringsmidlerne

1.3.2014 | Brug en ledig stund til at rydde op i gamle faremærkede produkter.

Brug nudging til at forbedre arbejdsmiljøet

5.2.2014 | NUDGING: Nogen glemmer høreværnet, nogle har for travlt og andre får ikke bevæget hæve- sænkebordet. Her er gode råd til hvordan du effektivt kan bruge nudging i de tre situationer og dermed forbedre arbejdsmiljøet.

Sygefravær og arbejdsfastholdelse

4.2.2014 | Læs mere om de nye refusionsregler, og om hvordan CRECEA kan rådgive jer omkring sygefravær i forhold til de nye sygedagpengeregler.

Godt for lænden at være i god form

12.12.2013 | En ny undersøgelse viser, at god fysisk form kan hold smerter i lænden væk.

God ergonomi i bilen

7.11.2013 | Ergoterapeut Kate Severinsen vurderer ergonomi og arbejdsmiljø, når hun kårer businessbilen 2014

Er du helt sikker på CE-mærkningen?

10.9.2013 | En CE-mærkning er ikke en godkendelse, og der er god grund til at få rådgivning, når I skal købe ny maskine.

Skru op for arbejdsglæde og performance

5.9.2013 | Lad CRECEA hjælpe med at skabe rammerne for de bedste resultater.

Øvelser til kroppen så du kommer godt i gang

8.8.2013 | August måneds råd

Styrketræning gav færre smerter

20.6.2013 | Laboranters smerter i nakken blev mindsket med 70 pct. efter styrketræning.

Musesmerter rammer mænd

14.3.2013 | Måske er kvinder mere bevidste om at passe på kroppen, når de arbejder.

Sladder kan give stress

17.1.2013 | Oplevelsen af at blive frosset ude på arbejdspladsen eller at være udsat for sladder og rygter giver både fysisk og psykisk stress hos den, det går ud over.