Arbejdsmiljø

Corona virus. Hvilket ansvar har du som arbejdsgiver?

Få viden om din pligt til at forebygge - og hvordan

Arbejdsmiljøloven pålægger virksomheden og dermed også arbejdsgiveren en generel forebyggelsespligt. 
Arbejdsgiveren skal derfor sørge for at minimere eller begrænse risiko for smitte mellem medarbejdere.

For at imødekomme forebyggelsespligten, har man som virksomhed pligt til at foretage flere tiltag:

 • Gennemføre en risikovurdering – det vil sige, at man afklarer risikoen for smitte blandt medarbejderne i virksomheden. 
 • Indføre relevant forebyggelse jf. anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen - det vil sige, at man fx øger adgangen til brug af håndsprit, intensiverer rengøringen af flader, der berøres af flere hænder, pålægger medarbejderne at arbejde hjemmefra, indfører rejserestriktioner, man sender syge eller potentielt syge medarbejdere hjem
 • Informere og instruere medarbejderne i forebyggelsestiltagene
 • Føre tilsyn/kontrol med at instruktionen efterleves.

Risikovurdering

Der er ikke krav om, at en risikovurdering er skriftlig. 
Nedenfor er der et forslag til, hvordan en risikovurdering af Corona situationen kan gennemføres på virksomheden ved fx forholde sig til følgende spørgsmål: 

 • Har vi sårbare eller særligt udsatte ansatte ift. Covid-19? Hvis ja - hvad gør vi særligt for dem? (særligt udsatte ansatte kan fx være ældre, kronisk syge)
 • Har vi medarbejdere, der kommer hjem fra udlandet? Hvis ja - hvordan forholder vi os særligt til dem?
 • Har vi medarbejdere, der er syge eller udviser sygdomstegn? Hvis ja - hvad gør vi med dem? (De kan fx få pålæg om at tage hjem eller er arbejde hjemmefra)
 • Har vi mange ansatte, der arbejder tæt - på lidt plads? Hvis ja - Er det muligt at minimere antallet af folk på arbejdspladsen. Kan man måske arbejde i flere skift eller i flere rum?
 • Har vi ansatte, der er i tæt berøringen med andre? Hvis ja – Kan kontakten reduceres? 

Inddrag arbejdsmiljøorganisationen
Inddrag eller orienter virksomhedens arbejdsmiljøorganisation i tiltag, der fortages. Udnyt arbejdsmiljøorganisations viden om det faktiske arbejde, der foregår på virksomheden. 

Generelle anbefalinger for at undgå smitte
Alle bør følge rejsevejledningen fra Udenrigsministeriet og de generelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen for at undgå smitte med virus i luftvejene:

 • God håndhygiejne og hånddesinfektion. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Undgå kontakt med personer der har tegn på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
 • Hvis du skal nyse eller hoste så brug engangslommetørklæde og alternativt i albuebøjningen
 • Undgå håndtryk, kindkys, kram - begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen
 • Vær opmærksom når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker fx offentlig transport. Hvis man holder ved et håndtag eller snor, skal man spritte hænder bagefter.

Har du brug for konkret information ift. din arbejdsplads?

Hvis du på din virksomhed har brug for sparring til at omsætte myndighedernes generelle vejledninger til konkret praksis på din virksomhed, er du velkommen til at kontakte en af CRECEAs konsulenter.