Arbejdsmiljø

Genåbning af Danmark betyder mange spørgsmål

Det hele er nyt - både for medarbejdere og ledelse. Måske kan du genkende nogle af spørgmålene?

I forbindelse med at landets børnehaver åbner, ser børnene en film, der fortæller, hvordan de skal gemme sig for Corona. Det gør de ved at vaske hænder, holde afstand, lege med få børn og lidt legetøj, spise med stor afstand mellem sig og vaske hænder - igen.

Budskabet til arbejdspladserne om, hvordan de indretter sig, er nok ikke helt så simpelt.

Arbejdspladsen skal fungere som netop en arbejdsplads, mens de skal indrette sig, så de bedst muligt beskytter sig mod smittespredning.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nogle vejledninger, men vejledningerne dækker ikke alle problemstillinger, virksomheder kan stå i. Og hvad gør man, når evt. krav fra udenlandske ejere er i strid med den danske arbejdsmiljølov?

I CRECEA har vi i den seneste tid fået spørgsmål som:

  • Værnemidler: Hvornår skal vi bruge værnemidler? Hvilken type skal vi vælge? Hvor længe må man bruge filtermasker?
  • Håndvask og sprit: hvad er bedst – hvornår? Hvilken håndsprit er bedst, og er der typer, vi ikke skal bruge? Hvor ofte skal vi afspritte gribeflader?
  • Modsatrettede krav: Hvad gør vi, når vores moderselskab påbyder os at bruge kirurgiske beskyttelsesmasker hele arbejdsdagen, når man i forhold til AT-vejledninger kun må bruge filtrerende åndedrætsværn 3 timer dagligt?
  • Indretning: Skal man indrette sine baderum på en ny måde for at undgå smittespredning? Kan man “tvinge” sine medarbejdere til at bade hjemme og møde omklædt på arbejdet?
  • Eksterne leverandører: Kan vi påbyde eksterne håndværkere, chauffører mv at benytte værnemidler for at undgå eventuel smitte?
  • Udarbejdelse af instruks: Vores medarbejdere fx håndværkere eller servicefolk skal arbejde i private hjem. Hvordan udarbejder vi en instruks til dem, der fortæller, hvordan de skal opføre sig?
  • Ægtefællen i højrisikogruppe: Hvad kan man gøre, hvis en ægtefælle er i højrisikogruppe eller er syg – kan man tvinge en medarbejder til at komme på arbejde, hvis man tager alle forholdsregler?
  • Begrænset kontakt: Hvordan begrænser man kontakt med mulig smitte? Må man spise på arbejdspladserne i produktionen for at undgå at spise sammen i kantinen? Hvornår kan vi egentlig genåbne kantinen?
  • Sygdom: Hvilke symptomer skal en medarbejder have, for at de ikke må komme på arbejde, og hvornår kan de komme på arbejde igen?
  • Risikovurdering: Arbejdsmiljøloven pålægger arbejdsgiveren en generel forebyggelsespligt, som skal minimere risiko for smitte mellem medarbejdere. Her kan et tiltag være  en risikovurdering, som afklarer risikoen for smitte, når flere medarbejdere kommer tilbage, og produktioner starter op eller intensiveres. Hvordan udarbejder man en risikovurdering?

Det hele er nyt, og det er store spørgsmål at svare på for ledelse og arbejdsmiljøgruppe.

CRECEA har stor erfaring i at afklare disse komplekse og tværfaglige spørgsmål og risikovurderinger.

Derfor tilbyder vi rådgivning og hjælp til tolkning af Sundhedsstyrelsens, Arbejdstilsynets og andre instansers vejledninger og regler, så de bliver implementeret i din virksomhed, mens der også bliver taget højde for driften.

Kontakt os hvis vi også skal hjælpe dig med at afklare spørgsmål i forbindelse med genåbningen og finde balancen mellem regler og sund fornuft.