Arbejdsmiljø

Viden om håndsprit - regler om opbevaring

Covid-19-pandemien har skabt et stort behov for benyttelse og opbevaring af midler til hånddesinfektion og andre midler til desinfektion - herunder håndsprit.
I det følgende kan du læse om retningslinjerne for opbevaring af håndsprit.

De tilladte mængder af brandfarlige væsker beregnes ud fra bekendtgørelsen som brandfarlige væsker og beregnes i oplagsenheder. Håndsprit (flydende, gel etc.) er klassificeret som en klasse I-2 brandfarlig væske, hvilket betyder, at 1 liter håndsprit beregnes som 1 oplagsenhed.

Opbevaring af mindre end 25 l sprit
De tilladte mængder af brandfarlige væsker beregnes ud fra bekendtgørelsen som brandfarlige væsker og beregnes i oplagsenheder. Håndsprit (flydende, gel etc.) er klassificeret som en klasse I-2 brandfarlig væske, hvilket betyder, at 1 liter håndsprit beregnes som 1 oplagsenhed.

Opbevaring af mere end 25 l sprit
Ved opbevaring af 25 - 800 liter håndsprit stilles der en række krav til bl.a. brandsektionering, afstande til andre bygninger, flugtveje og brandslukningsudstyr. Kravene kan findes i Tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker.

Hvis man opbevarer mere end 800 liter håndsprit, kræves der tilladelse fra brandmyndigheden (det kommunale redningsberedskab).

Der er flere muligheder for at lempe kravene – fx for butikker eller ved opbevaring i container i det fri.

ATEX Risikovurdering
Vær opmærksom på at opbevaring og håndtering af brandfarlige væsker, kan kræve den lovpligtige ATEX Risikovurdering (Eksplosionsfarlig atmosfære, ATEX APV og ATEX zoneklassificering).  ATEX reglerne gælder for arbejdspladser.

Anden opmærksomhed ved opbevaring af håndsprit
Håndsprit må ikke blive udsat for varme eller tændkilder. Derfor må spritten ikke placeres i nærheden af noget, der udvikler varme - fx el-tavler, opladestationer, håndværktøj, ovne etc.
Orienter jeres forsikringsselskab, ved opbevaring af større mængder.