Før din arbejdsmiljøstrategi ud i livet

En 1-dags konference

 

Måske kan du genkende følgende:
I jeres virksomhed har I en strategi for jeres arbejdsmiljø eller i hvert fald en idé om, hvad I vil med jeres arbejdsmiljø – måske fra den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Og så har du et stort ønske om at føre strategien ud i livet.

Du vil faktisk rigtig gerne gøre noget for at forbedre arbejdsmiljøet hos jer. Du synes, at det er vigtigt, at der er god trivsel og ikke mindst, skal det være både sikkert og sundt at gå på arbejde. 

Men måske synes du, at det er lidt svært. Det kan være svært at igangsætte konkrete handlinger, og det kan være svært at tænke arbejdsmiljø ind i hverdagen, så du trænger til gode ideer og konkrete værktøjer til, hvordan du kommer i gang eller kommer videre med arbejdet.

Eller måske tænker du, at du faktisk har styr på at arbejde strategisk med arbejdsmiljøet, men du vil gerne inspireres til at gøre endnu mere.

 

Målgruppe
Lige gyldigt om du synes, det er nemt eller svært, så kan CRECEAs konference være noget for dig, hvis bare du arbejder med og interesserer dig for at gøre arbejdsmiljøstrategi til konkret handling. Du er nok enten leder eller arbejdsmiljørepræsentant.

 

Konkrete ideer, redskaber og erfaringer
På CRECEAs konference ”Før din arbejdsmiljøstrategi ud i livet” får du konkrete ideer, redskaber og erfaringer til at lykkes med at gøre en strategi til praktisk handling.

 

På konferencen får du bl.a.:
• En række konkrete eksempler, som illustrerer og understreger, hvilken type ledelse der fremmer skabelsen af en optimal sikkerhedskultur
• Et enkelt redskab til vurdering af om risici i arbejdsmiljøet kræver handling, og ikke mindst hvordan du skal handle på dem. Redskabet virker både på fysiske og psykiske problemer.
• Et værktøj der kan fremme den adfærd, vi ønsker
• Konkrete erfaringer om hvordan man sætter arbejdsmiljø i fokus

Ja tak, jeg skal bruge ideer og redskaber nu

Hvorfor kan CRECEA lære dig at tage springet?

Fordi CRECEA er autoriseret arbejdsmiljørådgiver, og fordi CRECEAs konsulenter har mange års erfaring med at rådgive alle slags virksomheder i alle brancher om lige præcis de her udfordringer.

Mød dine undervisere:

Mød Henrik Elberg

Henrik Elberg, arbejdsmiljøkonsulent og ingeniør.
Henrik har siden 1999 rådgivet alle slags virksomheder om arbejdsmiljø, og særligt rådgiver han om, hvordan man kan skabe en levende sikkerhedskultur, og hvordan man kan arbejde med sikkerhedskultur og sikkerhedsadfærd.

 

Mød Jesper Scharff-Johannsen

Jesper Scharff-Johannsen, arbejdsmiljøkonsulent og ingeniør.
Jesper har siden 2006 rådgivet virksomheder om, hvordan de arbejder med risikovurderinger af arbejdsmiljøet, og hvordan de integrerer arbejdsmiljøet i linjeorganisationen.

 

Mød Bo Frederiksen

Bo Frederiksen, arbejds- og organisationspsykolog.

Bo har siden 2002 rådgivet om psykisk arbejdsmiljø, og han rådgiver bl.a. om ledelsesudvikling, forandringsprocesser, teamudvikling og optimering, konflikthåndtering, supervision og stresshåndtering på alle niveauer i organisationen.

Bo og Jesper har sammen udviklet et værktøj til at foretage risikovurderinger, som tager højde for både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Møde Tine Ravn Holmegaard

Tine Ravn Holmegaard, arbejds- og organisationspsykolog. 

Tine har siden 2001 rådgivet alle typer virksomheder om psykisk arbejdsmiljø. Tine har specialisterfaring inden for konflikter, mobning, stress og motivation, og i de seneste år har hun været særligt optaget af nudging og læring i organisationer. 

Mød Thomas Hermann

Thomas Hermann har en fortid som arbejdsmiljørådgiver, og siden 2011 har han stået i spidsen for arbejdsmiljøarbejdet i COOP Danmark.

 

 

Tid, sted og pris

Konferencen foregår i Middelfart den 6. juni 2017

 

I Middelfart foregår det på ”HUSET”, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

 

Der er gode og gratis parkeringsmuligheder.

 

Pris og mulighed for rabat

Prisen for kurset er kr. 2.450 ekskl. moms, men hvis du tilmelder 3 personer eller flere giver vi rabat. Så er prisen kr. 2.150 ekskl. moms pr. person.

Det passer i min kalender - jeg skal med

Læs mere om, hvad du kommer til at opleve

Sikkerhedskultur – nu med ledelse

Sikkerhedskultur handler om at dyrke den sikre adfærd i alt hvad organisationen, dens ledere og ansatte foretager sig, og de store skridt og resultater opnår man først, når den samlede ledelse træder i karakter og er troværdige rollemodeller.
Der vil i oplægget blive vist en række konkrete eksempler, som illustrerer og understreger, hvilken type ledelse der fremmer skabelsen af en optimal sikkerhedskultur.
Ved arbejdsmiljøkonsulent og ingeniør ved CRECEA, Henrik Elberg

 

COOP og arbejdsmiljø – en supertanker der skal manøvreres
Thomas Hermann, arbejdsmiljøchef i COOP Danmark A/S deler sine erfaringer om, hvordan man i praksis får arbejdsmiljøet i fokus, når man arbejder med en virksomhed med 4000 ledere og ansatte fordelt på 1200 adresser.
Ved arbejdsmiljøchef i COOP Danmark A/S, Thomas Hermann

 

Risikovurdering i en kompleks hverdag
Mange arbejdsmiljøorganisationer oplever at bokse med spørgsmål som:

  • Hvordan finder jeg ud af, om vores trivselsundersøgelse kræver handling?”
  • Vi ved, vi har problemer med det psykiske arbejdsmiljø, men hvordan kommer vi i gang med processen, som kan løse dem?
  • Hvad gør vi ved de udfordringer, der er dukket op i vores APV?”
  • Skal vi gøre noget i forhold til arbejdsmiljøet, når vi skal flytte afdeling/bygge til/bygge om?


For at kunne besvare disse spørgsmål, er der et behov for at give arbejdsmiljøorganisationerne et let anvendeligt redskab til lettere at kunne vurdere, om de risici, de møder i dagligdagen kræver handling, og til at vurdere hvor hurtigt og på hvilken måde, de skal handle. På den måde får arbejdsmiljøorganisationerne mulighed for at få nogle mere styrede beslutningsprocesser, som fører til fælles prioritering og fælles forståelse af, hvad der handles på.

På konferencen bliver du præsenteret for redskabet. Det er en enkel model til risikovurdering, som kan bruges både til fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
Ved arbejdsmiljøkonsulent og ingeniør ved CRECEA, Jesper Scharff-Johannsen og arbejds- og organisationspsykolog ved CRECEA Bo Frederiksen

 

Fra strategisk idé til konkret adfærd
Få forklaring på hvorfor 2/3 af alle forandringer slår fejl. Med den rette nudge tankegang kan vi undgå en række fejl, idet nudging er et værktøj, der hjælper den gode strategi med at blive udmøntet i konkret adfærd.
Ved arbejds- og organisationspsykolog ved CRECEA, Tine Ravn Holmegaard

Jeg booker en plads

Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk