Uddannelsesdag 2017

2.8.2017

På CRECEA Uddannelsesdag kan du ud fra spændende workshops selv sammensætte en dags supplerende uddannelse, så den passer til netop dine interesser og behov.

CRECEA Uddannelsesdag er målrettet medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, og dagen er som altid bygget op, så formiddagen har et fælles emne, og om eftermiddagen vælger du dig ind på 2 af 4 spændende workshops.

Jeg booker en plads

Formiddag oplæg 1:

Kulturfokus - når du skal skabe en mangfoldig arbejdsplads

En af de store udfordringer i de danske virksomheder er at finde effektive metoder til at hjælpe nydanskere til at opnå tilknytning til det danske arbejdsmarked. Traditionelle tilbud og metoder fejler ofte i mødet med denne målgruppe, fordi betydningen af kulturforskelle ikke medtænkes i indsatsen. Formålet med denne formiddag er at opkvalificere arbejdsmiljøorganisationen i brugen af nye redskaber og metoder, der kan effektivisere indsatser og skabe progression i indslusningsforløb med medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk.

 

Vi gennemgår disse emner:

  •  Hvad er kultur?
  •  Udfordringer i arbejdet med nydanskere
  •  Kulturmødets logikker
  •  Ekskluderende kulturmøder på virksomheden
  •  Værktøjer og redskaber til at fastholde medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk
  •  Rekruttering og indslusningsmodeller

Din underviser

Din underviser i kulturfokus er Nadia El-Gendi. Nadia er seniorkonsulent ved CABI, og hun har stor viden om flygtninge- og indvandrerområdet. De seneste 9 år har hun stået i spidsen for projekter, som har haft til formål at udvikle nye redskaber og værktøjer til større integration af borgere med anden etnisk baggrund en dansk på arbejdsmarkedet.

Formiddag oplæg 2:

Den mangfoldige arbejdsplads – og alle reglerne

For overhovedet at komme til at bo og arbejde i Danmark som statsborger i et land uden for Norden/EU/EØS, skal man have en opholds- og arbejdstilladelse, og muligheden for at bo og arbejde i Danmark afhænger først og fremmest af ens kvalifikationer.


I dette oplæg ser vi på, hvad man i forhold til lovgivningen skal være opmærksom på, når man ansætter og beskæftiger medarbejdere med anden etnisk baggrund. Det kan være spørgsmål som:

 

  •  Er der forskel på, om man ansætter en flygtning, en nydansker, eller en indvandrer?
  •  Hvilke muligheder og udfordring kan der være?
  •  Er der noget, man skal være særligt opmærksom på, hvis man ansætter en medarbejder på almindelige vilkår, eller man ansætter en i praktik med henblik på et eventuelt job?

Din underviser

 

Din underviser er Maja Frahm Oue, som er socialrådgiver ved CRECEA. Maja har siden år 2000 rådgivet offentlige og private virksomhed om alle typer af spørgsmål inden for arbejdsfastholdelse. De seneste år har rådgivningen også omfattet lovgivningen i forbindelse med ansættelse af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. 

Eftermiddag

Om eftermiddagen vælger du dig ind på 2 af 4 workshops. Nedenfor kan du se, hvad du kan vælge mellem.

Workshop 1

Robusthed – hvordan styrer vi hjernen sikkert gennem forandringer?

På dette oplæg får deltagerne et indblik i, hvordan man kan træne hjernen til at være mere robust og dermed øge evnen til at håndtere forandringer. Her får man svar på spørgsmål som, hvorfor vi i forandringsprocesser kan opleve kolleger, som ”stiger helt af” – og hvordan kan man hjælpe dem til at hoppe på igen? Hvad er gode betingelser for, at hjernen kan yde sit bedste – og dermed styre mere ”hjernesikkert” gennem situationer, hvor der er risiko for, at vi ellers bliver bremset af fænomener som modstand mod forandring, angst eller stress.

Afholdes af arbejds- og organisationspsykolog, Tine Ravn Holmegaard

Book min plads

Workshop 2

Få ergonomiske fif til at arbejde hensigtsmæssigt med kroppen

Kroppen må gerne belastes, og faktisk er der stor risiko forbundet med ikke at bevæge kroppen. Men visse belastninger på arbejdet kan dog medføre en risiko for at få ondt i kroppen, og har man ikke god kropskontrol og balance, kan risikoen for at komme til skade ved f.eks. snuble- og faldulykker også øges.
På workshoppen ser vi på, hvornår kroppen er stærk og svag, og hvordan man kan reducere risikoen for nedslidning og arbejdsulykker.
Vi arbejder både med lidt teori og med praktiske øvelser med fokus på krop, balance og bevægelse. Hensigten er, at du går herfra med nogle simple fif til at arbejde hensigtsmæssigt med kroppen.

Afholdes af fysioterapeut Randi Riber 

Book min plads

Workshop 3

Grundlæggende kemi – det her skal du have styr på

På workshoppen får du en helt grundlæggende viden om kemi, så du og dine kolleger kan arbejde med kemi på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Her bliver du orienteret om den nye CLP-mærkning, du får en indføring i, hvordan man læser og forstår sikkerhedsdatabladet og fareetiketten, og hvordan man laver arbejdspladsbrugsanvisninger (APBer), og du bliver orienteret om, hvordan man vurderer farligheden af typiske kemikalier og deres forholdsregler.
Workshoppen lægger op til høj grad af diskussion og deltagerinvolvering.

Afholdes af Cand. Scient Jens Kristian Winbladh

Book min plads

Workshop 4

Svære samtaler - hvordan gør man det ordentligt?

På denne workshop gennemgår vi, hvad der kendetegner den svære samtale, og hvilke typiske dilemmaer, der er forbundet med den svære samtale, og vi diskuterer, hvornår man som arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsmiljøleder skal tage eller ikke tage den svære samtale.
Vi kommer ind på, hvordan man kan forberede sig til den svære samtale, og hvilke værktøjer der findes til at lykkes med at gennemføre en svær samtale.
På workshoppen lægges der op til diskussion og deltagerinvolvering.

Afholdes af arbejds- og organisationspsykolog, Daniel Maersk

Book min plads

Alt det praktiske

Uddannelsesdagen foregår i:

 

Ringsted den 22. november 2017 på Hotel Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

 

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30. Programmet starter kl. 9.00.

 

Der er gode og gratis parkeringsmuligheder.

 

Pris

Prisen for dagen er kr. 2.450 ekskl. moms, som er inkl. forplejning.

 

Få rabat for tidlig tilmelding

Ved tilmelding af mindst 3 personer, rabatteres med 300 kr. pr. stk.

Jeg skal med og booker en plads

Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk