Kurser

Arbejdsmiljø­uddannelsen - til dig der er valgt ind i arbejdsmiljøorganisationen

CRECEA tilbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

CRECEAs arbejdsmiljøuddannelse bygger på vores brede viden og mangeårige erfaringer inden for arbejdsmiljørådgivning. Uddannelsen forholder sig hele tiden til de konkrete opgaver og udfordringer, der findes på en virksomhed i dag. Som noget helt særligt for CRECEAs arbejdsmiljøuddannelse, har vi på uddannelsen særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø, hvor en af CRECEAs arbejds- og organisationspsykologer varetager en halv dags specialistundervisning.

 

[Læs mere om CRECEAs arbejdsmiljøuddannelse her]

 

Du er også velkommen til at finde det kursus, der passer dig nedenfor i kursuskalenderen og booke det eller ring til CRECEA på tlf. 7010 8600. 

 

Kursusprogram for kursus på 22 timerUddannelsesplanCRECEA_Afbudsregler og erstatningsbevis

Kursuskalender / Arbejdsmiljø­uddannelsen - til dig der er valgt ind i arbejdsmiljøorganisationen

Aug.
21.
Odense
Arbejdsmiljøuddannelse - Odense
27.
København
Arbejdsmiljøuddannelse - København
Sept.
4.
Aarhus
Arbejdsmiljøuddannelse - Aarhus
11.
Odense
Arbejdsmiljøuddannelse - Odense
18.
Horsens
Arbejdsmiljøuddannelse - Horsens
24.
Aarhus
Arbejdsmiljøuddannelse - Aarhus
30.
København
Arbejdsmiljøuddannelse - København
Okt.
2.
Odense
Arbejdsmiljøuddannelse - Odense
7.
Aarhus
Arbejdsmiljøuddannelse - Aarhus
22.
København
Arbejdsmiljøuddannelse - København
22.
Aarhus
Arbejdsmiljøuddannelse - Aarhus
29.
Varde
Arbejdsmiljøuddannelse - Varde
Nov.
5.
Næstved
Arbejdsmiljøuddannelse - Næstved
20.
Horsens
Arbejdsmiljøuddannelse - Horsens
27.
Kolding
Arbejdsmiljøuddannelse - Kolding
Dec.
3.
København
Arbejdsmiljøuddannelse - København

Yderligere information, kontakt:

Lena Kristiansen

Kursuskoordinator, cand.merc.

Supplerende kurser - til dig der vil efteruddannes

Med supplerende arbejdsmiljøuddannelse fra CRECEA har I sikkerhed for, at I altid har den viden, I har brug for i arbejdsmiljøorganisationen.

Som ansvarlig for arbejdsmiljøet – både som leder og medarbejder – har man brug for særlig viden og kompetencer til at kunne arbejde med eksisterende arbejdsmiljøproblemer og til at forebygge fremtidige.


Arbejdsmiljørepræsentanter og ledere har ret til 2 dages supplerende uddannelse det første år, de er valgt og 1,5 dag om året de følgende år.


CRECEA tilbyder den supplerende arbejdsmiljøuddannelse som virksomhedskurser, på åbne kurser eller på CRECEA Uddannelsesdag.

 

På virksomhedskurserne samler I et hold, hvortil CRECEA skræddersyer undervisningen, på de åbne kurser sætter CRECEA fokus på et højaktuelt emne, og kurset er åbent for alle interesserede og på CRECEA Uddannelsesdag, kan du selv sammensætte din uddannelse ud fra forskellige workshops.

 

Underviserne på de supplerende kurser er arbejdsmiljøkonsulenter med en faglig uddannelse på et højt niveau og med en praktisk erfaring fra de mange virksomheder, de besøger – en erfaring som løbende bliver inddraget i undervisningen.
  

Nedenfor kan du tilmelde dig CRECEAs åbne kurser, og her kan du læse om CRECEA Uddannelsesdag.

 

Book din plads med det samme her på siden eller ring til CRECEA på tlf. 70108600 og hør nærmere om, hvordan vi kan skræddersy en kursusdag for din virksomhed.

Kursuskalender / Supplerende kurser - til dig der vil efteruddannes

Aug.
26.
Aarhus
Risikovurdering af kemi i arbejdsmiljø - Aarhus
28.
Aarhus
Hvor går grænsen? Min, din og vores - Aarhus
Sept.
4.
Odense
Stressforebyggelse målrettet AMR - Odense
11.
Aarhus
Opdater din arbejdsmiljøviden - Aarhus
17.
København
Stressforebyggelse - målrettet AMR - Søborg
24.
Næstved
opdater din arbejdsmiljøviden - Næstved
Okt.
8.
Odense
Skab trivsel i storrummet – Odense
10.
Aarhus
Skab trivsel i storrummet – Aarhus
Nov.
26.
Odense
Ergonomiambassadør

Yderligere information, kontakt:

Lena Kristiansen

Kursuskoordinator, cand.merc.

Brancherettede kurser

CRECEA tilbyder brancherettede kurser, som er udviklet i samarbejde med virksomheder og tilpasset deres pågældende brancher. Alle er dog velkomne til at deltage på kurserne. Se kurserne nedenfor.

Kursuskalender / Brancherettede kurser

Nov.
18.
Arbejdsmiljøuddannelse - Apotekssektor (2019-2)

Yderligere information, kontakt:

Lena Kristiansen

Kursuskoordinator, cand.merc.

Firmakursus: Søvn og natarbejde

Bliv klædt på til at forbedre søvnen for medarbejdere på nat- og skiftehold

Når man arbejder om natten eller med skiftende arbejdstider, har man ofte problemer med at få sovet ordentligt. Når man sover dårligt, går det ud over sundhed og trivsel. Familielivet fungerer dårligt, og man er træt på arbejde.

 

Hver tredje dansker sover dårligt – og det har konsekvenser for trivslen på arbejdet. Den gode nyhed er, at det er muligt at forbedre kvaliteten af søvnen, hvis man har den nødvendige viden og de rigtige redskaber.

 

På dette kursus lærer du om søvnens fysiologi, hvordan arbejde om natten påvirker søvnen, og hvordan man bedst lever med at arbejde om natten og/eller med skiftende arbejdstider. Der lægges stor vægt på at give deltagerne nogle gode redskaber til at få en bedre søvn.


Dette kursus er målrettet medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen eller andre interesserede, som ønsker at erhverve den nyeste viden inden for søvnforskning og få redskaber til at arbejde videre med at forbedre søvnen.
Det samme kursus kan også tilpasses det enkelte skiftehold.

 

Søvnen har stor betydning for vores sundhed og trivsel, og derfor er der rigtig god grund til at se søvnen som en del af arbejdsmiljøet, man også kan forbedre. Det gælder både medarbejdere med natarbejde, der kan optimere deres søvn og dermed trives bedre med natarbejde, og det gælder generelt i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, hvor søvnen kan have indflydelse på fx muligheden for at udvikle og helbrede stress.

 

Hvis du er interesseret i et kursus, som omhandler søvn og natarbejde, så kontakt CRECEA, så vi kan fortælle dig om mulighederne for tilpasning til jeres virksomhed.

Yderligere information, kontakt:

Lena Kristiansen

Kursuskoordinator, cand.merc.

Firmakursus: Intensivt kursus i ergonomi

Bliv ergonomiambassadør - og forebyg skader i bevægeapparatet

CRECEAs uddannelse til ergonomiambassadør har til formål at forebygge bevægeapparatsskader.


Uddannelsen henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og andre medarbejdere, som har interesse og flair for i praksis at vejlede kolleger teoretisk og praktiske omkring hensigtsmæssig arbejdsteknik.

 

Uddannelsens længde og indhold tilpasses den enkelte virksomheds behov.

 

Indholdet kan f.eks. have til formål at give deltagerne teoretisk og praktisk viden om:
- Kroppens styrker og svagheder
- Branche- og virksomhedsrelevante ergonomiske udfordringer og ergonomiske principper
- Løsninger på ergonomiske udfordringer i branchen
- Lovgivning om ergonomi med relevans for branchen
- Forebyggende øvelser
- Undervisning og instruktion

 

Som ergonomiambassadør kan du:
- Anvende hensigtsmæssig arbejdsteknik med fokus på løft, træk/ skub og arbejdsstillinger/ arbejdsbevægelser
- Analysere de ergonomiske belastninger i en arbejdssituation
- Bidrage med ergonomividen, som kan danne baggrund for drøftelser og beslutninger i AMO
- Vejlede og undervise kolleger i hensigtsmæssig arbejdsteknik

Der udleveres deltagerbevis efter deltagelse.

 

Underviser
Underviser på ergonomiambassadøruddannelsen er fysioterapeut Randi Riber, som både har stor erfaring med at rådgive omkring ergonomisk arbejdsmiljø og stor erfaring med at afholde disse kurser i alle brancher. Uddannelsen kan tilpasses afhængig af branche og virksomhedens ønsker.

 

Kursuslængde
Kurset er oftest af 3 dages varighed fordelt på 2 moduler med en mellemliggende hjemmeopgave. Men længden af kurset tilpasses virksomhedens ønsker og behov.

 

For yderligere information
Kontakt CRECEA på 70108600 eller på mail crecea@crecea.dk

 

Vidste du i øvrigt

Et nyt forskningsprojekt (januar 2017) viser, at virksomheder, der inddrager medarbejdere som ressourcepersoner til at forbedre arbejdsmiljøet, ofte opnår positive og varige resultater. Ved at bruge ressourcepersoner skaber man nemlig medarbejderinddragelse i arbejdsmiljøarbejdet, og på den måde kan man opnå varige forandringer. 

Ressourcepersoner kan være meget forskelligt. Det kan fx være ergonomiambassadører, forflytningsvejledere, trivselsagenter eller noget helt andet.

 

Yderligere information, kontakt:

Randi Riber

Arbejdsmiljøkonsulent, Fysioterapeut

Firmakursus: Førstehjælp

Førstehjælp redder liv, og med et CRECEA Førstehjælpskursus bliver du og dine kolleger rustet til at handle hurtigt, korrekt og effektivt, hvis ulykken er ude.

CRECEA har sammensat nogle kurser i førstehjælp ud fra Dansk Førstehjælpsråds direktiver, som passer til de behov, de fleste har for virksomhedsrettede førstehjælpskurser. Derudover kan CRECEA planlægge specifikke førstehjælpskurser ud fra den enkelte virksomheds behov og ønsker.

 

På kurserne er det optimalt med 12 deltagere, men der er mulighed for op til 16 deltagere.


CRECEA udsteder elektronisk kursusbevis til alle, der har deltaget i samtlige kursets timer, og som efter instruktørens bedømmelse kan opfylde de målkrav, der er fastsat til kurset. Hvis deltagerne ønsker at bibeholde deres færdigheder inden for førstehjælp og have et bevis på det, kræver Dansk Førstehjælpsråd, at kurserne opdateres indenfor 24 mdr.

 

Undervisningen gennemføres således, at nedenstående tre punkter er lige prioriteret:
• Øvelsesbaseret (gennem træning af virkelighedsnære førstehjælpssituationer)
• Aktiv deltagerinvolvering (via refleksion, dialog og fælles oplevelser)
• Praksisnært (relevante eksempler og konkrete cases)
 
1. Førstehjælp ved hjertestop, varighed er 4 timer
Dette kursus indeholder den basale viden, der gør deltagerne i stand til at kunne yde førstehjælp til personer uden normal vejrtrækning. Deltagerne får træning i at kunne give hjertemassage og indblæsninger samt bruge en hjertestarter.

 

2. Førstehjælp ved ulykker, varighed er 2 timer
Dette kursus giver yderligere forståelse af forskellige førstehjælpssituationer, og hvordan man konkret kan tilrettelægge sin førstehjælp. Der bliver undervist ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter. Kurset skal afholdes i forlængelse af førstehjælp ved hjertestop, og er som sådan ikke et selvstændigt kursus.

 

3. Opdatering af førstehjælp, varighed er 3 timer
Dette kursus opdaterer deltagerens viden og praktiske kunnen inden for hjertestop og livreddende førstehjælp samt brug af hjertestarter. Kurset planlægges således, at deltagerne får praksisnære øvelser i førstehjælpens 4 hovedpunkter. Deltagerne vil ligeledes blive opdateret i ny viden på området.

 

Yderligere information, kontakt:

Nicolai Have

Souschef, Odense, Fysioterapeut