Gå til medarbejdere

Asger Holbæk Jensen

Arbejdsmiljøkonsulent, kemiingeniør

Kontakt

+45 21 61 49 87
ahj@crecea.dk

Asger Holbæk Jensen er kemiingeniør og har spidskompetencer inden for undervisning, arbejdsmiljøkultur, kemisk arbejdsmiljø, ulykkesforebyggelse og  systematisk arbejdsmiljøarbejde

Siden 1990 har Asger beskæftiget sig med arbejdsmiljø, og siden 1993 har han været ansat ved CRECEA.

Asger har siden 2001 været underviser på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og han har således en tung viden og erfaring inden for det generelle arbejdsmiljø, hvorfor han rådgiver virksomheder omkring arbejdsmiljøorganisationens arbejde og organisering og APV. Asger har specialistviden inden for det kemiske arbejdsmiljø, hvor han rådgiver omkring vurdering af kemiske stoffer og produkter, håndtering af kemiske produkter og tilrettelæggelse af arbejdet med henblik på at undgå udsættelse for kemiske stoffer, valg af værnemidler og øvrige foranstaltninger.

Derudover fungerer Asger som ekstern arbejdsmiljøleder for nogle af CRECEAs kunder, og Asger har siden 2006 udarbejdet et betydeligt antal vejledningsmaterialer for branchearbejdsmiljørådene og for koncerner.

Asger blev i  1989 uddannet som kemiingeniør, og i 2009 blev han uddannet Lead auditor arbejdsmiljø