Gå til medarbejdere

Erling Bitsch Hansen

Arbejdsmiljøkonsulent, Ingeniør

Kontakt

+45 41 18 79 47
ebh@crecea.dk

Erling Bitsch Hansen er bygnings-ingeniør og har spidskompetencer inden for ventilation, indeklima, arbejdsmiljø ved projektering, støj, akustik, belysning og sikkerhedskoordinering herunder PPS.

Siden 1990 har Erling arbejdet som konsulent inden for arbejdsmiljø.

Erling varetager bl.a. rollen som sikkerhedskoordinator ved byggerier, og han rådgiver virksomheder som har fået påbud af Arbejdstilsynet. 
Desuden rådgiver han løbende kunder om arbejdsmiljø ved projektering i forhold til arbejdsmiljøforhold generelt og specielt indenfor emnerne: indeklima, ventilation, akustik, støj og belysning ved nybygning og nyindretning.
Erling har endvidere stor berøring med Bygge & Anlæg, hvor han deltager på årlige møder i arbejdsmiljøorganisationen, gennemfører APV og laver handlingsplaner.
Rådgivning og opgaveløsning inden for ventilation, støj, akustik, indeklima og belysning foregår både i industrien og på administrative arbejdspladser.

Erling blev uddannet som bygningsingeniør i 1985, og blev uddannet sikkerhedskoordinator i 2011.