Gå til medarbejdere

Martin Pedersen

Kemiingeniør

Kontakt

+45 29 60 16 80
mp@crecea.dk

Martin Pedersen er kemiingeniør og har spidskompetencer inden for arbejdshygiejniske målinger, indeklima farligt gods og undervisning.

Siden 2006 har Martin arbejdet ved CRECEA, hvor han rådgiver private og offentlige virksomheder inden for kemisk arbejdsmiljø, indeklima og miljø. Martins primære rådgivningsområder er inden for arbejdspladsbrugsanvisninger, arbejdshygiejniske målinger, lufthastighedsmålinger, kontrol af åndemiddelluft, vurdering af indeklima – herunder målinger, skimmelsvamp, udarbejdelse af ansøgninger om miljøgodkendelse, OML-beregninger samt måling af ultrafine/nano partikler i arbejdsmiljøet. Desuden er Martin uddannet sikkerhedsrådgiver og rådgiver og underviser i transport af farligt gods.

Martin blev i 2005 uddannet som diplomingeniør i kemiteknik, og siden 2007 har han været eksamineret sikkerhedsrådgiver. Derudover tog Martin i 2012 en uddannelse som projektleder.