Gå til medarbejdere

Pernille Lange

Ergoterapeut, drift af KemiData

Kontakt

+45 29 27 10 37
pel@crecea.dk

Pernille Vejlgaard Lange er ergoterapeut og har spidskompetencer inden for rådgivning i arbejdsstillinger og bevægelser, indretning af arbejdspladser og intelligent træning for medarbejdere.

Pernille har rådgivet virksomheder om ergonomisk arbejdsmiljø siden 2012, og siden 2018 har Pernille arbejdet ved CRECEA, hvor hun rådgiver private og offentlige virksomheder om arbejdstedets indretning og udførelse, om at nedbringe ergonomiske belastninger og at finde løsninger hertil.

Derudover er Pernille ansvarlig for drift af CRECEAs kemikaliestyringsprogram Kemidata.dk. Hun rådgiver virksomheder i brugen af databasen, servicer brugere, vedligeholder systemet, er med i den løbende udvikling og tilrettelser af systemet.  

Pernille blev i 2011 uddannet ergoterapeut.