Gå til medarbejdere

Tea Johansen

Cand. scient, Kemiker

Kontakt

+45 24 28 91 65
tj@crecea.dk

Tea Johansen er Cand.scient og har spidskompetencer inden for undervisning, vurdering af kemi, begrænsning af udsættelse for kemi herunder værnemidler, måling af forurening i arbejdsmiljøet og rådgivning om farligt gods.

Tea Johansen har været ansat som kemiker ved CRECEA siden 1984, hvor hun rådgiver private og offentlige virksomheder dels om kemiske spørgsmål og dels om generel arbejdsmiljøviden. Tea har siden 2006 været underviser på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse både på virksomhedskurser og blandede kurser. Her bruger hun sin brede erfaring inden for arbejdsmiljø.

Derudover har Tea specialistviden inden for det kemiske arbejdsmiljø, hvor hun har mere end 30 års erfaring med at rådgive og undervise virksomheder. Det er blandt andet vurdering af kemiske stoffer/ produkter, håndtering af kemiske produkter og tilrettelæggelse af arbejdet med henblik på at undgå udsættelse for kemiske stoffer, valg og brug af værnemidler og udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger. Desuden arbejder hun med rådgivning vedrørende transport af farligt gods generelt og som sikkerhedsrådgiver.
Tea har gennem hele ansættelsen foretaget mange typer arbejdshygiejniske målinger med prøvetagning og afrapportering af både dokumentationsmålinger og vejledende  målinger ifølge Arbejdstilsynets vejledninger. Det gælder både målinger af partikler, gasser og dampe med et bredt spektrum af opsamlingsmetoder, såvel passive som aktive.

Tea blev uddannet som Cand. Scient i kemi og matematik i 1983. Tea er desuden Sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods, hvilket hun har holdt ved lige siden 2001.