Få værktøjskasse fyldt op: Praktisk kursus om krænkende handlinger

Dette er et hands-on praktisk kursus til at lave en indsats til forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger på din arbejdsplads.

Tid og sted

Dato

Sted

Supplerende efteruddannelse

Krænkende handlinger

Når vi arbejder på samme arbejdsplads, kan vi ikke undgå at blive påvirket af hinanden på forskellig vis. Når vi samtidig ved, at vi hver især oplever på forskellig måde – og vi har forskellige grænser for, hvad acceptabel adfærd er – så er det utopisk at forestille sig en arbejdsplads, hvor man aldrig kommer til at overskride hinandens grænser, og ingen føler sig krænket.

Til gengæld kan man stræbe efter en kulturændring på arbejdspladsen, hvor det bliver nemmere at sige ”det synes jeg ikke er så rart, der gik du over min grænse”, og hvor vi som kolleger kan sige fra på hinandens vegne. Sådan at vi skaber en kultur med tryghed.

For at lykkes med det er det nødvendigt at vide, hvordan man skal handle som arbejdsplads. Det får du konkrete og praktiske ideer og input til på dette kursus.

På kurset får du:

 • Forskningsbaseret viden om krænkelser og konsekvenser heraf på individuelt og organisatorisk niveau
 • Viden om lovgivningen på området
 • Lejlighed til konkret at afprøve et værktøj til kortlægning af uønskede seksuelle krænkelser på arbejdspladsen
 • Et dialogværktøj til brug på arbejdspladsen (og mulighed for at bruge det i egen organisation)
 • Refleksion over ”best practice” til håndtering af sager, så du står bedre rustet, når/hvis konkrete sager opstår
 • Viden om hvad man skal være opmærksom på, når man udarbejder en politik. Her får du en konkret drejebog til at udarbejde en politik

Efter kurset:

 • Har du den nødvendige viden til at svare på almindelige spørgsmål fra ledelse og kolleger om krænkelser
 • Er du i stand til at undersøge, om krænkelser er et problem i din virksomhed
 • Har du fået ideer til, hvordan almindelige sammenstød og misforståelser undgår at udvikle sig til krænkelser
 • Kan du være primusmotor på at udarbejde en politik på krænkende handlinger, der passer lige til jer
Del

Uddannelsen er for dig der:

 • Vil arbejde med kulturen som en del af det psykiske arbejdsmiljø
 • Vil vide, hvordan I undgår, at nogen på arbejdspladsen føler sig krænket
 • Vil forebygge at nogen kommer til at krænke andre - uden at vide det
 • Ikke vil risikere at få et påbud af Arbejdstilsynet

De mest stillede spørgsmål

Får jeg et kursusbevis?

Svar: Ja, det får man. Kurset gælder som supplerende undervisning af arbejdsmiljøorganisationen

Er der eksamen?

Svar: Nej, det er der ikke

Praktiske informationer

Firmakursus

Dette kursus tilbydes også som firmakursus

Læs mere her