Krisehjælp

 

Krisehjælp omfatter akut hjælp til medarbejdere og pårørende i særligt belastede situationer som fx ulykker, røveri, vold, overfald, trusler og dødsfald.

 

Krisehjælpen kan også omfatte:
• Rådgivning til ledere og medarbejdere, som skal håndtere krisesituationer
• Udarbejdelse af beredskabsplan og organisering af krisestab

 

Responstid fra henvendelse

Krisehjælpen ydes inden for 1-5 timer fra bestillingstidspunktet.

 

 

 

 

 

Aftale

Med krisehjælp fra CRECEA skal man ikke betale gebyrer eller andet for at være en del af ordningen. Man betaler det, man bruger.
Den enkelte virksomhed indgår en aftale med CRECEA om krisehjælp. Af aftalen fremgår den tidsmæssige ramme, som den enkelte virksomhed ønsker i forhold til krisehjælp. Rammen kan fx være op til 5 timer til krisehjælp pr. sag. Hvis der er behov for ekstra samtaler, aftales det med virksomheden.

 

Krisehjælp kan være forsikringsdækket.

 

Hjælp hele døgnet – hele året
Med en aftale på krisehjælp kan CRECEA kontaktes 24 timer i døgnet 365 dage om året.

Yderligere information, kontakt:

Daniel Mærsk

Arbejds- og organisationspsykolog, aut.

Julie Søgaard Skovsgaard

Arbejds- og organisationspsykolog

Trine Mortensen

Arbejds- og organisationspsykolog, på barsel

Samtaleforløb v/ CRECEA Krisekorps

Ved belastning af enten privat eller arbejdsmæssig karakter fx stress, samarbejdsproblemer, skilsmisse, belastning i privatlivet, sygdom, hvor arbejdspladsen ønsker at tilbyde psykologisk hjælp og støtte til en medarbejder. Forløbet indebærer ikke tilbagemelding til arbejdspladsen, men er udelukkende rettet mod medarbejderen

 

Samtalens varighed

En samtale varer 45-50 minutter.

 

Responstid fra henvendelse
Opringning så vidt muligt samme dag.
Første samtale tilbydes indenfor 1-3 hverdage fra henvendelsen.

 

Aftale
Den enkelte virksomhed indgår en aftale med CRECEA krisekorps, som råder over et landsdækkende netværk af erfarne psykologer. Af aftalen fremgår den tidsmæssige ramme som den enkelte virksomhed ønsker ift. samtaleforløb fx 5 samtaler. Er der behov for flere samtaler aftales dette med virksomheden.

 

Samtaler/coaching ved erhvervspsykolog

CRECEA tilbyder også samtaler/coaching ved en erhvervspsykolog. Det kan være aktuelt ved en arbejdsrelateret belastning, hvor der udover hjælp til den enkelte medarbejder eller leder også ønskes rådgivning til arbejdspladsen mhp. optimal håndtering af forløbet og læring. Det kan fx være stress, samarbejdsproblemer, organisatoriske forandringer og lignende.


Det er CRECEAs egne erhvervspsykologer der varetager disse forløb.

 

Læs mere om dine muligheder her

Yderligere information, kontakt:

Daniel Mærsk

Arbejds- og organisationspsykolog, aut.

Julie Søgaard Skovsgaard

Arbejds- og organisationspsykolog

Trine Mortensen

Arbejds- og organisationspsykolog, på barsel

Cases

Vis alle

Kamstrup

En psykologordning er det professionelle beredskab

3F Bygningsarbejdernes forbund

Trivselsundersøgelse sætter nye emner på agendaen

Bibliotek

Når en skrap tone pludselig viser sig at være mobning

YOYO GLOBAL FREIGHT

Trivselsundersøgelsens gode resultat bliver brugt som fremtidigt pejlemærke

DAFA A/S

At være trivselsmedarbejder er en ære

Erik Jørgensens Møbelfabrik

Produktion af kvalitetsmøbler kræver overblik over de interne processer

Danske Bedemænd

CRECEA Krisekorps - kan skabe tryghed på arbejdspladsen

Bo & Aktivitet Aabenrå

Når krop og sprog hænger sammen

Det kan vi