Arbejdspladsvurdering (APV)

Alle virksomheder med ansatte skal lave en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), som skal fornys hvert tredje år eller efter behov. Med rådgivning fra CRECEA kan den lovpligtige APV blive et dynamisk redskab, som skaber overblik, systematik og forebyggelse i arbejdsmiljøarbejdet.
CRECEA har forskellige tilgange til APV, og sammen med virksomheden finder vi frem til den metode, der passer bedst til virksomhedens kultur og arbejdsområde og samtidig lever op til Arbejdstilsynets krav.

Påbud

CRECEA er autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for alle 5 hovedområder i arbejdsmiljøet (det ergonomiske, biologiske, kemiske, fysiske og psykosociale) og dermed godkendt til at rådgive virksomheder, der har fået et påbud af Arbejdstilsynet.

 

Vi hjælper virksomheden med at løse påbuddet, således at virksomheden oplever at få tilført værdi, samtidig med at de overholder påbuddets regler og rammer. Vi udarbejder afsluttende redegørelser og hjælper gerne med papirarbejdet i forbindelse med påbuddet.

 

Kontakt CRECEA, hvis jeres virksomhed har fået et påbud, og I dermed er forpligtet til at søge hjælp hos en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Beredskabsplaner

CRECEA kan rådgive jer om beredskabsplaner i virksomheden. Vi kan I samarbejde med jer udarbejde planer og retningslinjer for, hvad I skal gøre ved evt. brand, arbejdsskade og kemikalieudslip, og vi kan også sikre, at beredskabsplanen bl.a. tager hensyn til pressehåndtering, pårørende og psykisk førstehjælp.

CSR

Corporate Social Responsibility (CSR), der bedst kan oversættes som virksomheders samfundsansvar, er de senere år blevet et velkendt begreb i danske virksomheder. CSR er blevet betegnelsen for den indsats en virksomhed gør, når den ønsker at optræde ansvarligt overfor ansatte, kunder, samfundet, miljøet og virksomhedens interessenter i det hele taget.

 

Gennemgang af leverandører

Hvordan er sikkerheden i virksomhedens udenlandske virksomhed? Er der styr på miljøet og kemikalierne? Eller vil I undersøge, om virksomhedens leverandører lever op til jeres krav om arbejdsmiljø, miljø og sociale forhold i det hele taget?

 

CRECEA kan sammen med de lokale ansatte gennemgå jeres eller leverandørens fabrik i udlandet ud fra nationale, internationale eller dansk lovgivning eller ud fra en række kriterier, som vi fastlægger sammen med jer. Efter auditeringen af virksomheden udarbejder CRECEA en rapport om besøget. Rapporten vil være kort og præcis med fokus på mulige konkrete tiltag, som kan forbedre forholdene.

 

Træning og rådgivning i udlandet

CRECEA har en meget praktisk tilgang til CSR og vores fokus er altid at motivere til forandringer og  forbedringer. Derfor er CRECEA et kompetent valg til at rådgive og træne de lokale ledere og medarbejdere i jeres udenlandske afdelinger. Vi tilbyder undervisning og instruktion ”på gulvet”, hvor vi f.eks. kan undervise i brug af værnemidler, maskinsikkerhed eller arbejdsmiljø generelt.

 

CSR rapportering

En CSR rapport kan være resultatet af en regulær audit. Men rapporten kan også være et resultat af interviews med ledelsen, ønsket om at fremhæve CSR tiltag emner eller lignende.

Tilgangen kan være forskellig – og det afhænger oftest af, hvor mange ressourcer virksomheden ønsker at bruge, hvem målgruppen er, og hvad formålet med rapporten er.

CRECEA Lovservice

Med CRECEA Lovservice får I de anvisninger, der gør, at I lever op til gældende lovgivning – også når loven ændrer sig.

Er I certifierede og dermed skal have et overblik over de lovkrav, I er underlagt? Eller ønsker I blot at være sikre på, at I altid overholder nuværende og kommende lovkrav i forhold til dansk lovgivning?

Så er CRECEA Lovservice løsningen for jer.

Med CRECEA Lovservice guider CRECEAs konsulent jer i at udvælge de områder, I skal modtage lovopdatering i, hvilket betyder, at I udelukkende modtager lovopdateringer, som er relevante for jer.
Udover at modtage en opdateringsmail hvor selve lovændringerne er beskrevet, får I også en beskrivelse af, hvad konsekvensen af ændringerne er for netop jeres virksomhed, og hvis muligt får I en kort
anvisning til, hvad I kan gøre for fortsat at leve op til lovgivningen.


Der er mulighed for at abonnere på flere lovopdateringer, idet CRECEA Lovservice dækker områderne:
Arbejdsmiljø, Miljø, Brand, Energi og Farligt gods - vejtransport. Man vælger, om man vil abonnere på dem alle, eller blot på nogle af dem.

 

 

DET FÅR I
• Opsætning af individuel lovkravsliste
• 2 årlige opdateringer (i februar og i august)
• Beskrivelse af lovændringens konsekvenser for jeres virksomhed
• Hvis muligt konkrete anvisninger til at I fortsat lever op til den ændrede lovgivning
• Startbesøg hvor omfang og vilkår aftales. Startbesøget er også den 1. lovopdatering, I modtager

 

DET KAN I TILKØBE
• Udvidet startbesøg med virksomhedsgennemgang
• Overvågning af yderligere love, bekendtgørelser og vejlednigner
• Indarbejdelse af opdatering i virksomhedens egen lovkravsliste
• Statusbesøg hvor lovkravslisten opdateres i relation til hvilke love, bekendtgørelser og vejledninger der skal være på listen (anbefales gennemført hvert 2. år)

 

SÅDAN KOMMER I I GANG
Kontakt arbejdsmiljøkonsulent Jesper Scharff Johannsen eller arbejdsmiljøkonsulent Jens Kr. Winbladh på tlf. 70 10 86 00 og hør mere om, hvordan vi kan levere CRECEA Lovservice til jer.

Cases

Vis alle

Poul Pedersen

Personlige samtaler gav APVen liv

Glud & Marstrand A/S

Nu kan de klare risikoen selv

Restaurant Flammen

Arbejdsmiljøuddannelsen gav inspiration til fokus på trivsel og sikkerhed

Malteriet

CRECEA koordinerede sikkerheden

Det kan vi