Arbejdspladsvurdering (APV)

Alle virksomheder med ansatte skal lave en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), som skal fornys hvert tredje år eller efter behov. Med rådgivning fra CRECEA kan den lovpligtige APV blive et dynamisk redskab, som skaber overblik, systematik og forebyggelse i arbejdsmiljøarbejdet.
CRECEA har forskellige tilgange til APV, og sammen med virksomheden finder vi frem til den metode, der passer bedst til virksomhedens kultur og arbejdsområde og samtidig lever op til Arbejdstilsynets krav.

Påbud

CRECEA er autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for alle 5 hovedområder i arbejdsmiljøet (det ergonomiske, biologiske, kemiske, fysiske og psykosociale) og dermed godkendt til at rådgive virksomheder, der har fået et påbud af Arbejdstilsynet.

 

Vi hjælper virksomheden med at løse påbuddet, således at virksomheden oplever at få tilført værdi, samtidig med at de overholder påbuddets regler og rammer. Vi udarbejder afsluttende redegørelser og hjælper gerne med papirarbejdet i forbindelse med påbuddet.

 

Kontakt CRECEA, hvis jeres virksomhed har fået et påbud, og I dermed er forpligtet til at søge hjælp hos en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Beredskabsplaner

CRECEA kan rådgive jer om beredskabsplaner i virksomheden. Vi kan I samarbejde med jer udarbejde planer og retningslinjer for, hvad I skal gøre ved evt. brand, arbejdsskade og kemikalieudslip, og vi kan også sikre, at beredskabsplanen bl.a. tager hensyn til pressehåndtering, pårørende og psykisk førstehjælp.

CSR

Corporate Social Responsibility (CSR), der bedst kan oversættes som virksomheders samfundsansvar, er de senere år blevet et velkendt begreb i danske virksomheder. CSR er blevet betegnelsen for den indsats en virksomhed gør, når den ønsker at optræde ansvarligt overfor ansatte, kunder, samfundet, miljøet og virksomhedens interessenter i det hele taget.

 

Gennemgang af leverandører

Hvordan er sikkerheden i virksomhedens udenlandske virksomhed? Er der styr på miljøet og kemikalierne? Eller vil I undersøge, om virksomhedens leverandører lever op til jeres krav om arbejdsmiljø, miljø og sociale forhold i det hele taget?

 

CRECEA kan sammen med de lokale ansatte gennemgå jeres eller leverandørens fabrik i udlandet ud fra nationale, internationale eller dansk lovgivning eller ud fra en række kriterier, som vi fastlægger sammen med jer. Efter auditeringen af virksomheden udarbejder CRECEA en rapport om besøget. Rapporten vil være kort og præcis med fokus på mulige konkrete tiltag, som kan forbedre forholdene.

 

Træning og rådgivning i udlandet

CRECEA har en meget praktisk tilgang til CSR og vores fokus er altid at motivere til forandringer og  forbedringer. Derfor er CRECEA et kompetent valg til at rådgive og træne de lokale ledere og medarbejdere i jeres udenlandske afdelinger. Vi tilbyder undervisning og instruktion ”på gulvet”, hvor vi f.eks. kan undervise i brug af værnemidler, maskinsikkerhed eller arbejdsmiljø generelt.

 

CSR rapportering

En CSR rapport kan være resultatet af en regulær audit. Men rapporten kan også være et resultat af interviews med ledelsen, ønsket om at fremhæve CSR tiltag emner eller lignende.

Tilgangen kan være forskellig – og det afhænger oftest af, hvor mange ressourcer virksomheden ønsker at bruge, hvem målgruppen er, og hvad formålet med rapporten er.

CRECEA Lovkravsliste

Er I OHSAS 18001 certificerede og skal dermed have en vedligeholdt lovkravsliste? Eller ønsker I blot at være sikre på, at I altid overholdet nuværende og kommende arbejdsmiljøkrav i forhold til dansk lovgivning? Så er CRECEA Lovkravliste løsningen for jer.

 

CRECEA Lovkravliste betyder, at I f.eks. fire gange om året modtager en detaljeret lovkravsliste fra CRECEA, hvor de nye og ændrere regler, som vedrører jer, er beskrevet, og hvor det samtidig er detaljeret beskrevet, hvordan I kan agere for at leve op til de nye krav.

 

Det får I

Jeres ønsker og behov til CRECEA Lovkravliste gennemgår vi på et indledende møde, som evt. kan suppleres med en gennemgang af virksomheden, hvorefter CRECEAs konsulenter sætter jeres lovkravsliste op og sikrer, at I får tilsendt opdateringer, som aftalt.

 

Er CRECEA Lovkravsliste måske mere, end I har brug for? Så tilmeld jeg CRECEAs gratis Lovservice her.

Cases

Vis alle

Poul Pedersen

Personlige samtaler gav APVen liv

Glud & Marstrand A/S

Nu kan de klare risikoen selv

Restaurant Flammen

Arbejdsmiljøuddannelsen gav inspiration til fokus på trivsel og sikkerhed

Malteriet

CRECEA koordinerede sikkerheden

Det kan vi