Ledercoachingforløb

Som leder vil man af og til stå i situationer, der kalder på relevant, skarp og kvalificeret sparring. Det kan være udfordringer, man ikke har stået i før, mønstre man gerne vil have hjælp til at bryde, eller ideer man gerne vil have modspil og nye perspektiver på. Det kan også være ens egen trivsel som leder, som man har brug for at sætte fokus på.
Med et personligt ledercoachingforløb tager vi fat i præcis de udfordringer, som er vigtigst for dig som leder og arbejder målrettet med dem – til gavn for både dig og din organisation.

 

Nedenfor kan du læse om Jørgen Bach, senior partner i Arkitema, som har benyttet sig af et ledercoachingforløb, og hvad han har fået ud af det.

Læs mere

Ledercoaching med personlighedsprofil

Som leder skal man konstant balancere det at være menneske og det at være leder. Til tider kan man opleve at det, der er ens største styrker og særlige kendetegn som leder, også er ens største svagheder. Det kan fx være, at lederens udstrakte tillid og store vægt på selvledelse, pludselig i en konfliktsituation giver anledning til, at konflikten optrappes. Eller at lederens visionære fremsyn og iderigdom i en periode med mange forandringer gør, at kontakten til medarbejderne kommer under pres.
I CRECEAs ledercoachingforløb med personlighedsprofil tager vi udgangspunkt i en af de mest anerkendte personlighedsprofiler (NEO PI-R, JTI eller MBTI). Med afsæt i testen arbejder vi i dybden med det personlige lederskab og de særlige styrker og udfordringer, som du som leder ønsker at udvikle.

Karriereafklaring

Er du som leder i tvivl om, om du er landet på den rette hylde? Eller blot i tvivl om hvad der skal være dit næste karrieremæssige mål? CRECEAs karriereafklaringsforløb er målrettet netop de udfordringer, som du gerne vil sætte spot på. Karriereafklaringen kan både tage udgangspunkt i et specifikt udviklingsønske eller en konkret jobmulighed – eller i et mere alment ønske om at blive klogere på, hvad der motiverer dig og gør, at du udfolder dig optimalt i jobbet.
CRECEAs konsulenter er certificeret i en række tests, som kan hjælpe dig i denne proces, men forløbet kan også have form som et coachingforløb.

CRECEA Ledernetværk

Ledelse kan være en ensom opgave - især hvis man er alene om ledelsesopgaven eller primært bruger sine ledelseskolleger til sparring om den daglige drift.


I CRECEA oplever vi, at der er mange ledere, som efterspørger sparring med ligestillede, og derfor tilbyder CRECEA nu et ledernetværk, hvor du som leder har mulighed for at drøfte konkrete dilemmaer fra din egen hverdag med andre ledere, og lade dig inspirere af andre lederes praksis. Samtidig vil der hver gang I mødes være mulighed for at få noget fagligt nyt med hjem.


Ledernetværket ledes af en erhvervspsykolog fra CRECEA, som udover at stå for processen også vil tage nogle af de faglige emner op som I, som ledere er optaget af.
Du vil have mulighed for at påvirke hvilke emner der tages op, ligesom du naturligvis selv afgør, hvad du ønsker sparring på. I CRECEA ledernetværk er det faglige indhold tilpasset dine behov.
Samtidig er ledernetværket tidsbegrænset til 6 måneder for at sikre fremdrift og engagement.

 

Med CRECEA ledernetværk får du:

• 6 eftermiddage a 3,5 timer med en måneds mellemrum, hvor du får mulighed for at lære 4-6 andre ledere at kende
• Deltagelse af en erhvervspsykolog fra CRECEA, som til hver gang vil have et oplæg med, som kan være afsæt for jeres drøftelser
• Muligheden for at sparre med andre ledere i et miljø, hvor der er tid og rum til at være nysgerrig på hinandens dilemmaer og udfordringer
• Mulighed for at få faglige indspark omkring det at være leder
• Redskaber til at holde dig ajour med den nyeste viden inden for ledelse og psykisk arbejdsmiljø
• En mulighed for at få professionelle og fagligt dygtige mennesker omkring dig, som du eventuelt efterfølgende vil kunne sparre med

Det kan vi