Teamcoaching af ledelsesteam

Velfungerende ledelsesteam er ingen selvfølge. Vores erfaring er, at der ofte er meget potentiale gemt i at få samarbejdet i ledelsesteam til at fungere mere optimalt. Et teamcoachingforløb kan være struktureret omkring nogle konkrete udfordringer, som I som ledelsesteam ønsker at arbejde med - det kan fx være ønske om mere effektive ledelsesmøder eller bedre kommunikation i teamet. Forløbet kan også have et mere bredt udviklingsmål og indeholde undervisning undervejs.

Eftersyn af dit ledelsesteam

Få et 30.000 km eftersyn

Selv de bedst fungerende ledelsesteam profiterer af med jævne mellemrum at sætte sig sammen og reflektere over, hvordan samarbejdet i teamet egentlig fungerer. Spørgsmål som: er vi egentlig enige om de overordnede prioriteringer i hverdagen? Bruger vi hinanden optimalt? Er der uoverensstemmelser, som vi er nødt til at have drøftet? Har vi brug for at justere vores forventninger til hinanden? kan være vanskelige at sætte på dagsordenen i en travl hverdag. Regelmæssige ”eftersyn” af samarbejdet i ledelsesteamet sikrer, at I vedvarende forholder jer til ledelsesarbejdet i organisationen – og til hinanden i teamet.

Kompetenceudviklingsforløb

- for ledelsesteam

Læs mere

Det kan vi