Ergonomisk arbejdsmiljø

CRECEA kan rådgive virksomheden om indretning af blandt andet kontorarbejdspladser, industriarbejdspladser, køkkener, restauranter, bagerier, slagterier og butikker. Rådgivningen fokuserer på at sikre et godt arbejdsmiljø for de ansatte og at indrette arbejdspladserne ergonomisk hensigtsmæssigt.
Vi kan desuden rådgive om indkøb af inventar og hjælpemidler, og vi kan medvirke ved nybygninger og ombygninger for at sikre, at et ergonomisk arbejdsmiljø bliver tænkt ind i byggeriet på et tidligt tidspunkt.

Arbejdsstillinger og bevægelser

Kroppen skal kunne holde til at arbejde i mange år, og derfor er det vigtigt at fokusere på, at man løser arbejdsopgaverne på en måde, hvor man skåner kroppen mest muligt. CRECEA kan analysere arbejdsopgaverne på jeres virksomhed og vurdere arbejdsstillingerne og dernæst instruere medarbejderne i, hvordan de kan skåne kroppen i arbejdsdagen. Hør mere hos en af CRECEAs konsulenter om, hvordan vi kan rådgive jer om arbejdsstillinger og –bevægelser.

Kontorindretning

Det er en god ide, at sikre sig, at arbejdspladsen er indrettet på den bedste måde, arbejde med  tastatur, mus og computerskærm fylder meget af arbejdsdagen. CRECEA kan rådgive jer om den bedste indretning af kontorarbejdspladsen, så man passer godt på kroppen, mens man arbejder. CRECEA kan f.eks. lave en gennemgang af hver enkelt kontorarbejdsplads i virksomheden, og vi kan lave et oplæg for medarbejderne, så de selv får en viden om, hvordan deres kontorarbejdsplads indrettes, så den passer bedst til deres krop og arbejdsopgaver.

Løft, træk og skub

CRECEA tilbyder at rådgive og undervise ansatte i at løfte, trække og skubbe korrekt, så kroppen ikke bliver unødigt belastet. Rådgivningen og undervisningen vil blandt andet kunne handle om, hvordan man kan vurdere og planlægge et løft, og den kan også handle om, hvilke tekniske foranstaltninger, der kan være aktuelle ved løft. For træk og skub vil CRECEA ligeledes kunne rådgive om planlægningen og muligheden for tekniske hjælpemidler.

 

Læs en case om, hvordan CRECEA helt konkret har rådgivet om løft hos F&H of Scandinavia i Viborg (billedet).

Ensidigt, gentaget arbejde (EGA)

CRECEAs ergo- og fysioterapeuter kan rådgive virksomheden om tiltag, der kan forebygge ensidigt gentaget arbejde og dermed mindske generne ved arbejde, hvor ensartede bevægelser bliver udført i længere tid. CRECEA kan gennemgå virksomheden og lokalisere eventuelle problemområder, hvorefter vi, ud fra arbejdspladsens indretning og funktioner, kan rådgive om, hvordan det ensidige gentagede arbejde kan minimeres. Her kan vi blandt andet kigge på tekniske hjælpemidler, arbejdspladsens indretning og mulighed for jobrotation.

Tekniske hjælpemidler

Det handler om at finde den rette løsning til opgaven, men hvilke tekniske hjælpemidler vil være egnede til at løse de opgaver, I har på virksomheden? Det kan CRECEA hjælpe med at afklare, ligesom vi kan rådgive om indkøb og om, hvordan I bruger de tekniske hjælpemiddel på virksomheden. Kontakt CRECEA og høre mere om vores rådgivning om tekniske hjælpemidler.

Forflytninger

CRECEA har stor erfaring med at rådgive om personforflytninger og er autoriseret arbejdsmiljørådgiver på området.

Erfaringerne stammer fra ældreplejen, handicapområdet, hospitaler, bedemænd og hjælp til handicappede i fly og lufthavne.

 

CRECEAs rådgivning omfatter både vurderinger og løsningsforslag ved konkrete forflytningsopgaver, undervisning i forflytninger, uddannelse af forflytningsvejledere og rådgivning i forbindelse med påbud fra Arbejdstilsynet.

 

Kontakt CRECEA på 70108600 eller på mail crecea@crecea.dk for mere viden og for at drøfte, hvordan vi kan hjælpe jer med at løse jeres udfordringer med forflytninger og håndtering af personer.

Hvis man løfter eller udfører forflytninger forkert, er man både udsat for en stor risiko for akutte skader og for nedslidning af led, muskler, sener og nervevæv. Det kan betyde sygemeldinger, invaliditet og nedsat arbejdsevne, og dermed kan det være svært at holde til at være på arbejdsmarkedet til pensionsalderen.

 

Derfor er det af stor betydning, at man sikrer, at medarbejdere i fx ældreplejen, handicapinstitutioner og hospitaler ikke løfter manuelt i forbindelse med, at de udfører pleje-, behandlings- og træningsopgaver.

 

Det sikrer man ved, at de rigtige hjælpemidler er til rådighed og ved at lære personalet at forflytte i stedet for at løfte.

 

Her er 3 gode grundregler for dem, der udfører forflytninger:
• Mennesker må som udgangspunkt IKKE løftes manuelt – kun forflyttes
• Tag udgangspunkt i menneskets naturlige bevægemønstre
• Husk planlægningen. Rigtig mange skader sker, fordi plejepersonalet ikke når at tænke sig om, ikke rekvirerer de rigtige hjælpemidler eller ikke har tiden/tålmodigheden til at samarbejde med borgeren/patienten, der skal have hjælp

 

Hvis du ikke ved, hvad forskellen er på at løfte og forflytte, kan du her blive klogere på nogle af forskellene:
• Når man løfter, trækker man i (eller tæt på) det lodrette plan. Når man forflytter trækker eller skubber man i (eller tæt på) det vandrette plan
• Den, man løfter, skal helst ikke hjælpe til selv, for det besværliggør som regel løftet. Den, man forflytter, skal helst samarbejde mest muligt. Derved bliver en forflytning også en træningssituation
• Når man løfter, arbejder man mod tyngdekraften. Når man forflytter, trækker og skubber man og bruger alle de fysiske love, som man altid har brugt til at flytte tunge ting manuelt. Det vil sige, at man vipper, rokker, ruller, bruger vægtstænger osv.

 

Vidste du i øvrigt:
Vidste du, at det ikke kun er medarbejderne, der er i risikogruppen ved forkert udførte forflytninger?
Det samme er de, der bliver løftet. Patienter, borgere, plejehjemsbeboere og handicappede, der bliver løftet, risikerer ligesom plejepersonalet at få skader på led, muskler og sener. Særlig stor er risikoen for skulderskader.
Og desuden er konsekvensen af, at man bliver løftet i stedet for forflyttet, at man mister sine egne fysiske ressourcer og dermed bliver mere og mere afhængig af at få hjælp af andre for at klare sig i hverdagen. Det sker fordi manuelle løft af personer ikke understøtter den træning, der skal til for at vedligeholde og forbedre egne fysiske ressourcer.

Cases

Vis alle

Lantmännen

Terminalen med de gemte ildsjæle

Maribo Seed International ApS

Ergonomiske forbedringer på stedet

Marel A/S

Gennemtænkt storrumskontor

F&H of Scandinavia A/S, Viborg

Læs casen om, hvordan et påbud fra Arbejdstilsynet satte fokus på ryggene og løftene og skabte varige forbedringer i arbejdsmiljøet hos F&H i Viborg, der er Skandinaviens største grossistvirksomhed indenfor kitchen, living & dining.

Trioplast

Medarbejderne er blevet sundere på Trioplast. Læs mere om sundhedsprojektet.

Nordic Sugar

I bedre form hos Nordic Sugar Innovation & Technology

Børnehuset Hanehøj

Børnene vil jo gerne selv

OK

Elastikøvelser letter kontorarbejdet hos OK

Det kan vi