Organisationsanalyse

CRECEAs særlige blik på ledelse udspringer af, at vi har mange års erfaring i at agere på alle niveauer i en organisation. Det giver os en stålfast overbevisning om, at der altid er flere perspektiver på de udfordringer, vi oplever, end dem man umiddelbart selv ser. Og det gør, at vi ofte finder et stort udviklingspotentiale i at udforske, hvad der rent faktisk foregår i hverdagen i de organisationer, vi har med at gøre. Et af de værktøjer, vi ofte anvender, er den kvalitative organisationsanalyse, hvor vi gennem interview og observationer afdækker fx arbejdsgange, samarbejdsrelationer og organisering. Herefter giver vi jer som virksomhed en beskrivelse af, hvad vi har set og oplevet og ideer til, hvor vi ser jeres største styrker og jeres muligheder for udvikling.

Organisationsudviklingsforløb

Nogle gange sætter man sig som organisation et mål – men oplever at hverdagen eller gamle vaner spærrer for, at man bevæger sig i retning af målet. Andre gange kan man måske være i tvivl om, hvad man konkret skal gøre for at udvikle sin organisation i den retning, man ønsker. CRECEA tilbyder organisationsudviklingsforløb tilpasset jeres organisation. Forløbet kan både indebære en grundig analyse (se ovenfor) og kompetenceudvikling, processtøtte og sparring på forskellige niveauer i organisationen. Forløbet kan også ske i bestemte kritiske faser af et udviklingsforløb, hvor I vurderer, at I har behov for støtte udefra.

Hjælp til at navigere i forandringer


Forandringer er en vigtig del af hverdagen i langt de fleste virksomheder. Samtidig er forandringsprocesser en udfordring for rigtig mange. Større forandringer kræver opmærksomhed og energi – og det er ikke muligt at standse den daglige drift, hver gang en ny forandring skal implementeres. De fleste organisationer skal kunne forandre sig, mens de arbejder. I ledelsesarbejdet bliver det derfor afgørende at kunne prioritere, hvad der kræver særlig opmærksomhed - både på kort og på lang sigt. CRECEA tilbyder sparring til organisationer i forandring og hjælp til prioritering. Vores udgangspunkt er, at ledere og medarbejdere, der trives har rigtig gode forudsætninger for at navigere i forandringer. Derfor sætter vi bl.a. fokus på den psykologiske side af forandringer og på værktøjer, der tager højde for netop dette.

Det kan vi