Helbredskontrol ved natarbejde

CRECEA tilbyder at udføre den lovkrævede helbredsundersøgelse, som virksomheder skal tilbyde medarbejdere, der arbejder om natten mere end 300 timer om året for at få undersøgt, om helbredet påvirkes af natarbejdet. Helbredskontrollen tager udgangspunkt i et spørgeskema, som bliver suppleret med målinger af forhold, der påvirkes af natarbejde, eller som udgør en særlig risiko – eksempelvis blodtryk, kolesterol og blodsukker. Bagefter gennemgår CRECEAs sundhedsfaglige konsulent spørgeskemaet og resultaterne med medarbejderen, og man kan i fællesskab lave en personlig handlingsplan med mål for forbedringer. Endelig samler CRECEA alle de ansattes resultater i en samlet, anonymiseret rapport, som ledelsen kan bruge til at se generelle tendenser i helbredet hos virksomhedens natarbejdere og muligheder for forbedringer.

Høretest

CRECEA har udviklet en høreundersøgelse, som sikrer en grundig og omfattende undersøgelse af hørelsen, en  vurdering af risiko for høreskade og en grundig personlig tilbagemelding. Virksomheden skal tilbyde høreundersøgelsen til alle medarbejdere, der udsættes for støj på over 80 db(A) eller spidsværdier på over 135 dB(C). Undersøgelsen gennemføres af en CRECEA læge eller sygeplejerske, og den lever op til kravene i Arbejdstilsynets støjbekendtgørelse for såvel støjbelastninger på 80 db(A) og 85 db(A).

Vaccinationer

CRECEA udfører den lovpligtige vaccine mod smitsom gulsot, polio og stivkrampe, som alle spildevands- og kloakarbejdere skal have, og CRECEAs læger og sygeplejersker rådgiver virksomhedens forretningsrejsende om behov for vacciner, og de kan gennemføre vaccinationerne. Desuden kan CRECEA i efterårsmånederne besøge virksomheden og give influenzavaccine til interesserede medarbejdere.

Måling af bly i blodet

CRECEA kan gennemføre målinger af bly i blodet hos jeres medarbejdere – en måling, som arbejdsgiveren skal tilbyde, hvis der er risiko for påvirkning af bly på arbejdet. Målingen skal gennemføres før ansættelsen eller senest efter 15 dages arbejde, og derefter hver sjette måned. CRECEA kan komme ud på virksomheden og foretage målingerne, eller vi kan lave dem på vores klinikker. Efter hver måling får den enkelte medarbejder en tilbagemelding på prøven, ligesom CRECEA kan lave en samlet tilbagemelding til virksomheden med resultaterne. Læs, hvordan det foregik hos Vattenfall her.

Cases

Vis alle

Fynsværket

Der kom bedre styr på blymålingerne på Fynsværket, da CRECEA rykkede ud.

Broen Produktion

Høretest fik alle til at bruge høreværn.

Det kan vi