Teamcoaching af ledelsesteam

Velfungerende ledelsesteam er ingen selvfølge. Vores erfaring er, at der ofte er meget potentiale gemt i at få samarbejdet i ledelsesteam til at fungere mere optimalt. Et teamcoachingforløb kan være struktureret omkring nogle konkrete udfordringer, som I som ledelsesteam ønsker at arbejde med - det kan fx være ønske om mere effektive ledelsesmøder eller bedre kommunikation i teamet. Forløbet kan også have et mere bredt udviklingsmål og indeholde undervisning undervejs.

Eftersyn af dit ledelsesteam

Få et 30.000 km eftersyn

Læs mere

Kompetenceudviklingsforløb

- for ledelsesteam

CRECEAs kompetenceudviklingsforløb for ledelsesteam designes i samarbejde med jer. På baggrund af en afdækning af jeres mål og ønsker sammensætter vi et udviklingsforløb, der sikrer, at I når jeres mål og rykker ledelsesarbejdet videre. Generelt oplever de fleste ledelsesteam et stort udbytte af sammen at få klarlagt de vigtigste ledelsesopgaver, at arbejde med effektiv koordinering og samarbejde i organisationen og at sætte fokus på det interne samarbejde i teamet. Forløbet kan imidlertid ligeså vel tage afsæt i et konkret tema, som I sammen ønsker at blive klogere på. Det kan fx være håndtering af konflikter, kommunikation, strategi eller hvad der er mest relevant for jer.

Det kan vi