Stress

Stress er en udfordring på mange danske arbejdspladser, og stress er forbundet med både store menneskelige og økonomiske omkostninger. Ifølge NFA angiver 95 % af de stressramte danskere i 2016 arbejdet som primær eller medvirkende årsag til at de føler sig stressede. Derfor er det vigtigt, at arbejdspladsen tager stress alvorligt. 

Læs mere

Forandringer

Forandringer er et vilkår i det moderne arbejdsliv. Det kan være forandringer, som eksempelvis indebærer omstruktureringer, flytning eller en fusion. Det kan også være indførelsen af nye systemer, produktionsmåder eller forretningsområder. 

 

Desværre får mange forandringsprocesser negative konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø. Det er derfor en god idé at være forberedt, når I skal i gang med en større forandringsproces i virksomheden. Ved at tage højde for det psykiske arbejdsmiljø før, under og efter forandringerne kan I gøre meget for at begrænse negative effekter på medarbejdernes trivsel - og samtidig sikre en sund forretning.

Læs mere

Mobning

Den nyeste danske undersøgelse af mobning fra 2016 (Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø) viser, at 11,8 % af den arbejdende befolkning har følt sig udsat for mobning i løbet af et år. Mobning er krænkende handlinger, som har alvorlige konsekvenser for dem, det går ud over. Derfor vil det altid kræve handling, hvis man ved eller bare har på fornemmelsen, at der forekommer mobning på en arbejdsplads.

Læs mere

Konflikter

Konflikter og uenigheder er en del af livet. Hvis de håndteres konstruktivt, rummer de potentiale for udvikling af et team, en relation, måden at løse en opgave på osv. Uløste konflikter, som udvikler sig destruktivt og optrappes, dræner derimod både medarbejdere og ledere for tid og energi. 

Konflikter kan opstå både mellem kolleger og med borgere/kunder/ klienter/patienter. Hvis konflikter opstår mellem kolleger, vil det ofte påvirke det psykiske arbejdsmiljø i hele afdelingen. Fokus vil langsomt glide væk fra kerneopgaven og energi vil blive brugt på at vedligeholde konflikten.

Forebyg konflikter på arbejdspladsen

For at forebygge konflikter mellem kolleger er det vigtigt at skabe en arbejdspladskultur, som kan rumme uenigheder og bruge dem konstruktivt, og hvor man forebygger og håndterer konflikter som en vigtig del af arbejdet.

 

Noget af det man kan gøre for at forebygge konflikter er:
• Sørg for klare mål for alle
• Afstem forventninger, særligt når opgaver kræver samarbejde på tværs af faggrupper/funktioner/afdelinger/geografi
• Håndter organisatoriske forandringer konstruktivt
• Hold øje med at balancen mellem krav og ressourcer er tilpas
• Skab en kultur, hvor man lærer af fejl og løbende giver/modtager feedback
• Sørg for god introduktion og oplæring af nye medarbejdere
• Giv fysiske rammer, der passer til opgaven (fx ro til fordybelse, møderum til telefonmøder osv.)

 

Hvis konflikten er eskaleret
Hvis en konflikt er eskaleret, er det vigtigt at overveje, hvem der skal involveres. Har I selv ressourcerne og kompetencerne til at håndtere situationen, eller har I brug for ekstern hjælp?

 

Hvis I forsøger at håndtere konflikten internt, vil det ofte være godt at starte med at få fokus tilbage på den fælles opgave: Vi går på arbejde for at løse en opgave – det er vi alle fælles om.

 

Hjælp fx parterne med at afklare:
• Hvad skal de løse sammen/ hvor kommer de i vejen for hinandens opgaveløsning?
• Tid/ressourcer: Hvad har de at gøre med?
• Ansvar: Hvad har de hver især af ansvar for opgaven?
• Behov: Hvad har de brug for at den anden gør – i forhold til opgaven

 

Hvis konflikter får lov at optrappes over længere tid, uden at der bliver grebet ind, er der risiko for, at opstår negative handlinger som fx bagtalen, bevidst tilbagehold af information eller ignorering; måske vil en eller flere af parterne endda opleve sig mobbet. 

 

Kontakt

Hvis du vil høre mere om, hvordan CRECEA kan hjælpe med at klæde medarbejdere og ledere på til at forebygge konflikter fx gennem træning i konflikthåndtering – eller hvis du har brug for hjælp til at håndtere en konkret konflikt, som er eskaleret, så kontakt en af CRECEAs konsulenter, eller ring 70108600, eller skriv til crecea@crecea.dk.

Social kapital

I dag er virksomheders arbejdsprocesser ofte meget komplekse, og det er derfor afgørende, at medarbejderne kan dele viden og samarbejde på tværs i organisationen. Virksomhedens sociale kapital er de ressourcer, der findes i relationerne mellem medarbejderne. Den sociale kapital bliver dannet gennem samspillet mellem medarbejdere og ledere. Samtidig bliver den sociale kapital konstant udfordret – af fx forandringer i opgaverne, omorganiseringer, nye ledere og nye teams – og skal derfor konstant vedligeholdes.

 

Hjørnestenene i social kapital er tillid, retfærdighed og samarbejdsevne/ relationel koordinering.
Ved at opbygge og understøtte stærke relationer i virksomheden, kan man både forbedre kvalitet og effektivitet i kerneopgaven og styrke trivslen og det gode arbejdsmiljø.

Læs mere

Samtaler/coaching

Samtaler/ coaching ved en organisationspsykolog er aktuelt ved arbejdsrelateret belastning, hvor der udover hjælp til den enkelte medarbejder eller leder også ønskes rådgivning til arbejdspladsen med henblik på optimal håndtering af forløbet og læring. Det kan fx være stress, samarbejdsproblemer, organisatoriske forandringer og lignende.
Det er CRECEAs egne organisationspsykologer der varetager disse forløb.

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold på arbejdspladsen kan være både fysisk og psykisk. Vold og trusler om vold er et arbejdsmiljøproblem, som kan få alvorlige konsekvenser for medarbejdernes helbred og for arbejdspladsens trivsel. Derfor er det vigtigt, at man på arbejdspladser, hvor der er risiko for vold og trusler, arbejder systematisk med at forebygge, registrere og håndtere volden.

 

En fælles forståelse som udgangspunkt

Første skridt i et systematisk arbejde er at komme frem til en fælles forståelse af, hvad vold er. Man kan ikke løse problemet med vold og trusler, hvis der på arbejdspladsen er mange forskellige opfattelser af, hvad en trussel er, og hvornår der er tale om vold. Det må ikke være op til den enkelte medarbejder, at spekulere på, om noget var en voldelig hændelse. 

Læs mere

Cases

Vis alle

Kamstrup

En psykologordning er det professionelle beredskab

3F Bygningsarbejdernes forbund

Trivselsundersøgelse sætter nye emner på agendaen

Bibliotek

Når en skrap tone pludselig viser sig at være mobning

YOYO GLOBAL FREIGHT

Trivselsundersøgelsens gode resultat bliver brugt som fremtidigt pejlemærke

DAFA A/S

At være trivselsmedarbejder er en ære

Erik Jørgensens Møbelfabrik

Produktion af kvalitetsmøbler kræver overblik over de interne processer

Danske Bedemænd

CRECEA Krisekorps - kan skabe tryghed på arbejdspladsen

Bo & Aktivitet Aabenrå

Når krop og sprog hænger sammen

Det kan vi