Krisehjælp

 

Krisehjælp omfatter akut hjælp til medarbejdere og pårørende i særligt belastede situationer som fx ulykker, røveri, vold, overfald, trusler og dødsfald.

 

Krisehjælpen kan også omfatte:
• Rådgivning til ledere og medarbejdere, som skal håndtere krisesituationer
• Udarbejdelse af beredskabsplan og organisering af krisestab

 

Responstid fra henvendelse

Krisehjælpen ydes inden for 1-5 timer fra bestillingstidspunktet.

 

 

 

 

 

Aftale

Med krisehjælp fra CRECEA skal man ikke betale gebyrer eller andet for at være en del af ordningen. Man betaler det, man bruger.
Den enkelte virksomhed indgår en aftale med CRECEA om krisehjælp. Af aftalen fremgår den tidsmæssige ramme, som den enkelte virksomhed ønsker i forhold til krisehjælp. Rammen kan fx være op til 5 timer til krisehjælp pr. sag. Hvis der er behov for ekstra samtaler, aftales det med virksomheden.

 

Krisehjælp kan være forsikringsdækket.

 

Hjælp hele døgnet – hele året
Med en aftale på krisehjælp kan CRECEA kontaktes 24 timer i døgnet 365 dage om året.

Samtaleforløb v/ CRECEA Krisekorps

Ved belastning af enten privat eller arbejdsmæssig karakter fx stress, samarbejdsproblemer, skilsmisse, belastning i privatlivet, sygdom, hvor arbejdspladsen ønsker at tilbyde psykologisk hjælp og støtte til en medarbejder. Forløbet indebærer ikke tilbagemelding til arbejdspladsen, men er udelukkende rettet mod medarbejderen

 

Samtalens varighed

En samtale varer 45-50 minutter.

 

Responstid fra henvendelse
Opringning så vidt muligt samme dag.
Første samtale tilbydes indenfor 1-3 hverdage fra henvendelsen.

 

Aftale
Den enkelte virksomhed indgår en aftale med CRECEA krisekorps, som råder over et landsdækkende netværk af erfarne psykologer. Af aftalen fremgår den tidsmæssige ramme som den enkelte virksomhed ønsker ift. samtaleforløb fx 5 samtaler. Er der behov for flere samtaler aftales dette med virksomheden.

 

Samtaler/coaching ved erhvervspsykolog

CRECEA tilbyder også samtaler/coaching ved en erhvervspsykolog. Det kan være aktuelt ved en arbejdsrelateret belastning, hvor der udover hjælp til den enkelte medarbejder eller leder også ønskes rådgivning til arbejdspladsen mhp. optimal håndtering af forløbet og læring. Det kan fx være stress, samarbejdsproblemer, organisatoriske forandringer og lignende.


Det er CRECEAs egne erhvervspsykologer der varetager disse forløb.

 

Læs mere om dine muligheder her

Cases

Vis alle

DAFA A/S

At være trivselsmedarbejder er en ære

Erik Jørgensens Møbelfabrik

Produktion af kvalitetsmøbler kræver overblik over de interne processer

Danske Bedemænd

CRECEA Krisekorps - kan skabe tryghed på arbejdspladsen

Bo & Aktivitet Aabenrå

Når krop og sprog hænger sammen

Center for Miljø og Energi, Aarhus Kommune

Balancen mellem stive rammer og pladdersnak

Ærøfærgerne

Personalet ved Ærøfærgerne lærte med en skuespillers hjælp at blive bedre til at dæmpe konflikterne.

Specialområde UFH i Region Midtjylland

Specialområdet UFH i Region Midtjylland har fået en fælles tilgang til konflikthåndtering med børn og unge på tilbuddet med konflikthåndteringskurser fra CRECEA.

Hotel Svendborg

Skuespiller satte liv i konflikterne for de ansatte på Hotel Svendborg, da CRECEA stod for temadag om konflikthåndtering.

Det kan vi