Arbejdspladsvurdering (APV)

Alle virksomheder med ansatte skal lave en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), som skal fornys hvert tredje år eller efter behov. Med rådgivning fra CRECEA kan den lovpligtige APV blive et dynamisk redskab, som skaber overblik, systematik og forebyggelse i arbejdsmiljøarbejdet.
CRECEA har forskellige tilgange til APV, og sammen med virksomheden finder vi frem til den metode, der passer bedst til virksomhedens kultur og arbejdsområde og samtidig lever op til Arbejdstilsynets krav.

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning - påbud

CRECEA er autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for alle 5 hovedområder i arbejdsmiljøet (det ergonomiske, biologiske, kemiske, fysiske og psykosociale) og dermed godkendt til at rådgive virksomheder, der har fået et rådgivningspåbud af Arbejdstilsynet.

 

Vi hjælper virksomheden med at løse påbuddet, således at virksomheden oplever at få tilført værdi, samtidig med at de overholder påbuddets regler og rammer. Vi udarbejder afsluttende redegørelser og hjælper gerne med papirarbejdet i forbindelse med påbuddet.

 

Kontakt CRECEA, hvis jeres virksomhed har fået et påbud, og I dermed er forpligtet til at søge hjælp hos en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Ledelsessystemer - ISO

Hvorfor ledelsessystemer?
Et ledelsessystem er et vigtigt styringsredskab i virksomhedens daglige planlægning og drift. Ledelsessystemer er med til at sikre en målrettet og systematisk indsats og kan fx omfatte arbejdsmiljøledelse, miljøledelse og energiledelse.

 

Et signal til omverden

Mange virksomheder vælger at synliggøre resultatet af deres indsats i forhold til arbejdsmiljø, miljø og det rummelige arbejdsmarked gennem offentliggørelse af regnskaber/redegørelser.
Virksomheder, der har certificerede ledelsessystemer efter f.eks. standarderne ISO 14001 vedr. miljø eller ISO
45001, som omfatter arbejdsmiljø, signalerer, at de er på forkant med udviklingen og arbejder systematisk på at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø og forebygge uheld og ulykker.

Et ledelsessystem sikrer bl.a. at:

 • Lovbestemte krav overholdes
 • Forbedringer planlægges og prioriteres
 • Holdninger og adfærd forbedres
 • Miljø / Arbejdsmiljø ledes på en effektiv, økonomisk og konsekvent måde
 • Der skabes tillid til virksomhedens indsats på området


Vælg det niveau der passer til virksomheden
Ved indarbejdelse af et ledelsessystem er det vigtigt, at der vælges et niveau, som er tilpasset den enkelte virksomhed.
Virksomheden skal derfor gøre sig klart, om ledelsessystemet skal certificeres, eller om man blot ønsker at  arbejde efter et certificerbart system.

 

Inddrag medarbejderne
Det er vigtigt at inddrage medarbejderne i processen med indførelse af ledelsessystemer. Medarbejderne kan både bidrage med værdifuld viden og idéer og være med til at sikre, at forbedringsforslag efterfølgende lettere bliver implementeret.

 

CRECEAs rolle
At fungere som rådgiver for virksomheder, der ønsker at indføre ledelsessystemer og udarbejde regnskaber eller redegørelser.


Rådgivningen kan bl.a. omfatte:

 • Udarbejdelse af handlingsplan for indførelse af et ledelsessystem
 • Uddannelse af medarbejdere
 • Udarbejdelse af procedurer og politikker
 • Gennemgang af virksomhedens miljø - og arbejdsmiljøforhold
 • Efterprøvning/audit af miljø - og arbejdsmiljøledelsessystemer
 • GAP analyse

 

CRECEA har eksaminerede LEAD auditorer inden for både miljø og arbejdsmiljø.

 

GAP analyse
Det kan være en god idé at få et overblik over, hvor stort arbejdet er for at komme i mål med at blive ISO 45001 certificeret, inden man går i gang med arbejdet. Og det gælder både virksomheder, der allerede er arbejdsmiljøcertificerede efter OHSAS 18001 og nu skal over på den nye ISO 45001, og virksomheder som ønsker at blive certificerede for første gang. For at få dette overblik kan man udarbejde en GAP analyse.

 

En GAP analyse ved CRECEA udarbejdes i samarbejde med virksomheden og har følgende elementer:

 • Screening af nuværende dokumentation og system
 • Dialog med nøglepersoner i virksomheden 
 • Screening af det konkrete arbejdsmiljø og miljø på virksomheden 

 

Som noget væsentlig i CRECEAs GAP analyse er, at der analyseres både på systemniveau og på det konkrete arbejdsmiljø-/miljøniveau i virksomheden. På systemniveau gennemgår CRECEA virksomhedens politikker, strategier, mål, processer og procedurer, og på det praktiske niveau screener CRECEA virksomhedens konkrete indsats og præstation på arbejdsmiljø og miljøområdet. Dette sker i samarbejde med repræsentanter fra virksomheden.

Yderligere information, kontakt:

Henrik Elberg

Chef for forretningsudvikling, ingeniør

CRECEA Lovservice

Med CRECEA Lovservice får I de anvisninger, der gør, at I lever op til gældende lovgivning – også når loven ændrer sig.

Er I certifierede og dermed skal have et overblik over de lovkrav, I er underlagt? Eller ønsker I blot at være sikre på, at I altid overholder nuværende og kommende lovkrav i forhold til dansk lovgivning?

Så er CRECEA Lovservice løsningen for jer.

Læs mere

Beredskabsplaner

CRECEA kan rådgive jer om beredskabsplaner i virksomheden. Vi kan I samarbejde med jer udarbejde planer og retningslinjer for, hvad I skal gøre ved evt. brand, arbejdsskade og kemikalieudslip, og vi kan også sikre, at beredskabsplanen bl.a. tager hensyn til pressehåndtering, pårørende og psykisk førstehjælp.

Læs mere

Vision Zero

Med begrebet Vision Zero beskæftiger vi os ikke længere med et mål om fravær af ulykker kendt som ”nul arbejdsulykker”. I stedet ser vi nu på sikkerhed som en vision, hvor det er processen hen imod visionen, der er i fokus. Vision Zero handler ligeledes om mere end blot sikkerhed, idet Vision Zero fokuserer på 3 elementer: Sikkerhed, sundhed og trivsel.

Læs mere

Cases

Vis alle

Poul Pedersen

Personlige samtaler gav APVen liv

Glud & Marstrand A/S

Nu kan de klare risikoen selv

Restaurant Flammen

Arbejdsmiljøuddannelsen gav inspiration til fokus på trivsel og sikkerhed

Malteriet

CRECEA koordinerede sikkerheden

Det kan vi