Kortlægning

En kortlægning af forskellige aspekter af det psykiske arbejdsmiljø kan være et nyttigt værktøj for at få et billede af den aktuelle situation og for at vælge den rette rådgivning for at skabe forbedringer. CRECEA anvender en lang række kortlægningsmetoder, og vælger altid den metode, der passer til virksomhedens ønsker og behov.

Trivselsundersøgelse

Få målt trivslen på virksomheden eller i afdelingen og få et nøjagtigt billede af, hvad der fungerer, og hvor der er plads til forbedringer. CRECEA gennemfører trivselsundersøgelsen ud fra NFAs skemaer – online eller på papir – så der er mulighed for at sammenligne resultaterne med resultater på landsplan. Efter undersøgelsen får I en rapport med resultaterne, og CRECEA kan desuden stå for tilbagemeldinger til afdelinger og grupper og komme med forslag til indsatser for at forbedre trivslen.

Mål den sociale kapital

Få målt, hvordan den sociale kapital er i virksomheden og i de enkelte afdelinger med NFA’s spørgeskema til trivselsundersøgelser, som CRECEA har været med til at udvide til nu også at indeholde seks spørgsmål om social kapital. Med resultaterne af undersøgelsen kan ledelsen eller HR afdelingen få et overblik over den sociale kapital i virksomheden og også i de enkelte afdelinger.

Psykisk arbejdsmiljø i APV

Lev op til kravet om at have psykisk arbejdsmiljø med i jeres APV handlingsplan – og skab samtidig forandringer og forbedringer i jeres psykiske arbejdsmiljø med rådgivning fra CRECEA. Der er frit valg til, hvilken metode I ønsker at bruge til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø, og CRECEA kan rådgive jer og finde frem til, hvilken metode passer bedst til jeres virksomhed. Efter kortlægningen kan CRECEA rådgiv om relevante indsatser.

Få målt ledelseskapitalen

Har I brug for at få kortlagt, hvordan forholdet er mellem ledere og medarbejdere i jeres virksomhed, og finde veje til at skabe et bedre forhold og dermed bedre præstationer? CRECEA kan med værktøjet  LEA (Leadership Equity Assessment ) ud fra 13 spørgsmål til både medarbejdere og ledelse  finde frem til de områder, hvor der er brug for indsatser for at forbedre organisationens performance.

Undersøgelsespåbud

Har I fået et undersøgelsespåbud fra Arbejdstilsynet omkring det psykiske arbejdsmiljø? CRECEA er godkendt som autoriseret arbejdsmiljørådgiver og kan løse jeres påbud. Vores rådgivning består typisk i at gennemføre en undersøgelse, som kan være udgangspunkt for at skabe forandringer og forbedringer i virksomheden, og sammen med resultatet vil I også modtage konkrete forslag til, til, hvordan man kan skabe de nødvendige forandringer. Og hvis I ønsker det, kan CRECEA desuden bistå med at implementere de valgte tiltag.

Cases

Vis alle

Kamstrup

En psykologordning er det professionelle beredskab

3F Bygningsarbejdernes forbund

Trivselsundersøgelse sætter nye emner på agendaen

Bibliotek

Når en skrap tone pludselig viser sig at være mobning

YOYO GLOBAL FREIGHT

Trivselsundersøgelsens gode resultat bliver brugt som fremtidigt pejlemærke

DAFA A/S

At være trivselsmedarbejder er en ære

Erik Jørgensens Møbelfabrik

Produktion af kvalitetsmøbler kræver overblik over de interne processer

Danske Bedemænd

CRECEA Krisekorps - kan skabe tryghed på arbejdspladsen

Bo & Aktivitet Aabenrå

Når krop og sprog hænger sammen

Det kan vi