Ulykkesforebyggelse

 

Den bedste ulykkesforebyggelse er at have en systematisk og lærende arbejdsmiljøorganisation. Der bl.a. løbende arbejder med sikkerhedskultur og risikovurdering. 
Mange arbejdsulykker kan forebygges ved at gøre arbejdspladserne, så sikre som muligt og ved at lære af de ulykker, der alligevel sker.

 

CRECEA kan rådgive virksomheden om, hvordan arbejdspladsen kan gøres så sikker som muligt, og vi kan undervise i, hvordan medarbejdernes adfærd også kan være med til at forebygge ulykkerne. Vi kan desuden indføre systemer, der sikrer, at virksomheden registrerer og analyserer ulykker og nærved ulykker, drager erfaringer af dem, og derved kan arbejde for at forebygge nye ulykker.

Risikovurdering

Risikovurdering er en metode til at vurdere en given risiko i forbindelse med en konkret aktivitet. Risikovurdering har således et forebyggende sigte, hvor risikoen vurderes, før en eventuel hændelse sker. I modsætning hertil står ulykkesanalyser, hvor en ulykke eller hændelse analyseres, efter denne er indtruffet.


Der findes mange risikovurderingsmodeller, som har til formål at systematisere risici, så de potentielt største risici får størst fokus. Fælles for modellerne er dog, at de alle sigter mod, at vurderingen af risici bliver så objektiv som mulig.

Læs mere

Maskinsikkerhed

Mange ulykker sker i forbindelse med betjening af maskiner og tekniske hjælpemidler, og konsekvenserne spænder lige fra blå mærker til dødsulykker. For at forebygge tragiske ulykker er det vigtigt at gennemgå maskiner i forhold til viden om ulykker og sikkerhedsrisici.

 

Derfor er det nødvendigt at forbedre maskinsikkerheden, hvilket fx kan gøres med udgangspunkt i en risikovurdering af en maskine eller et helt maskinanlæg. Dertil er det nødvendigt at have viden om maskindirektivet og CE-mærkning.

Ofte oplever en virksomhed, at de bliver nødt til at ændre på en CE-mærket maskine noget tid efter, de har købt den. Det kan fx være i forbindelse med, at de bygger den om, bygger to eller flere maskiner sammen eller blot flytter den.

 

I de tilfælde gælder den oprindelige CE-mærkning ikke længere, idet virksomheden nu selv bliver betragtet som leverandør eller producent og derfor også selv skal udarbejde sin egen CE-mærkning for at få lovliggjort maskinen.

 

På linket nedenfor finder du de 10 spørgsmål, du skal stille for at sikre dig, at en CE-mærket maskine er sikker. Derefter finder du de 9 spørgsmål, du skal stille, når det IKKE er CE-mærkede maskiner.

Tjekliste med spørgsmål for at sikre at din maskine er sikker.

 

Ansvaret for maskinens sikkerhed og at den er sikker at anvende for medarbejderne ligger hos den virksomhed, der anvender maskinen, og derfor må CE-mærkningen aldrig stå alene. Der bør således altid også laves en risikovurdering af maskinen.

 

Risikovurdering
CRECEA hjælper virksomheder med at foretage den grundlæggende risikovurdering af virksomhedens maskiner og tekniske hjælpemidler.
Risikovurderingen foretages i relation til kravene i de internationale og nationale standarder, der dækker området.

CRECEAs udgangspunkt for risikovurdering er en enkel og forståelig model, som virksomheden og dens medarbejdere efterfølgende selv kan anvende i arbejdet med at forebygge ulykker ved maskiner og tekniske hjælpemidler. Hent skabelonen her.

 

Står du i en af ovenstående situationer, så er her en oversigt over dine forpligtelser som arbejdsgiver:
• Lav en sikker maskine med udgangspunkt i væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i maskindirektivet samt relevante standarder
• Lav risikovurdering + evt. risikonedsættende tiltag
• Lav dokumentation (teknisk dossier)
• Lav brugsanvisning
• Mærk maskinen
• Underskriv overensstemmelseserklæring


CRECEA kan rådgive dig i hvordan du opfylder ovenstående forhold, ligesom CRECEA kan lave en komplet gennemgang af virksomhedens maskiner – herunder robot og automatiske maskinanlæg.

 

Det vil sige, at når du er blevet rådgivet af CRECEA om maskinsikkerhed:
• Er du sikker på, at du overholder lovgivningen
• Du ved, hvordan risikoen gøres mindre
• Du ved, hvordan maskinerne gøres mest sikre
• Rådgivningen er tilpasset din virksomhed og jeres konkrete arbejdsopgaver
• Du har fået rådgivning, du kan bruge i praksis – hvor det komplicerede er gjort enkelt og anvendeligt
• Er virksomhedernes medarbejderne eller repræsentanter inddraget således, at de færdige løsninger bliver anvendelige efter implementeringen

Yderligere information, kontakt:

Henrik Elberg

Chef for forretningsudvikling, ingeniør

Jan Rasmussen

Arbejdsmiljøkonsulent

Indeklima

De fleste arbejder indendørs en stor del af deres arbejdstid, hvilket stiller krav til indeklimaet, idet inde-klimaet har indflydelse på medarbejdernes sundhed, effektivitet og produktivitet. Vi præsterer bedst, når vi har det godt – når vi er i komfort, og derfor vil et godt indeklima øge trivsel og velvære for alle, der opholder sig i virksomheden - både på kontoret, i produktionen og på lageret.


Et dårligt indeklima kan medføre helbredsmæssige symptomer som f.eks. hovedpine, unormal træthed og slimhindeirritationer. Det kan over tid have negativ indflydelse på koncentrationen og kan forårsage øget sygefravær.
Det oplevede indeklima, er summen af indeklimafaktorer fra vores omgivelser. Indeklimafaktorerne er fx luftkvalitet, temperatur- og trækforhold, fugt og skimmelsvamp, rengøring (støv), belysning samt støj og akustik. 
CRECEA kan kortlægge indeklimaet gennem målinger og beregninger og herudfra udarbejde vurderinger og forslag til løsninger, der sikrer de bedste forhold for netop jeres virksomhed.

Læs mere

Støj og akustik

En støjfuld arbejdsdag kan være belastende for arbejdsmiljøet og kan give de påvirkede varige høreskader, ligesom høj eller generende støj også virker trættende og påvirker koncentrationsevnen.

 

CRECEA har mange års erfaring i at måle, vurdere og rådgive om støj.

 

Med rådgivning fra CRECEA får du kendskab til støjniveauet på din virksomhed og brugbare råd om, hvordan du dæmper støjen. Du får viden om støj, støjens skadevirkning, og hvordan du kan undgå høreskader. Vi kan komme med forslag til støjbekæmpelse og forbedring af akustikken, og vi kan gennemføre de lovpligtige høreundersøgelser af medarbejderne.


Med rådgivning fra CRECEA sikrer virksomheden forbedret velvære og nedsætter risikoen for hørenedsættelse.

Læs mere

Storrumskontorer

Storrumskontorer kan give mere trivsel på grund af flere sociale relationer, bedre samarbejde og mere videndeling. Men for mange medarbejdere er arbejdet i storrumskontorer lig med støj, forstyrrelser, træthed, hovedpine, manglende koncentrationsevne og dermed manglende effektivitet. 

 

Ofte oplever medarbejderne fx generende baggrundsstøj, uro og forstyrrelser fra kolleger, der snakker, telefoner der ringer, og folk der går igennem kontoret.
Og lige så ofte oplever de skiftende temperaturer, generende træk og dårlig luft.

 

Men sådan behøver det ikke at være.

Læs mere

Byggeri

Arbejdsmiljø og byggeri handler for det første om arbejdsmiljøet i byggefasen og byggepladsen og for det andet om arbejdsmiljøet i den fremtidige bygning.

 

I byggefasen og på byggepladsen stilles der særlig krav til bygherre, idet bygherren skal udpege en arbejdsmiljøkoordinator til perioden under projekteringen og en under byggefasen.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at byggepladser ikke kun er store byggegrunde, hvor man fx opfører boliger. Byggepladser er også:
• Når man bygger til på en virksomhed
• Når man flytter eller installerer maskiner og maskinanlæg

 

Derfor er det afgørende at finde ud af, om I har et bygherreansvar, og hvilke forpligtelser I har.

 

Med hensyn til arbejdsmiljøet i den fremtidige bygning, er det afgørende, at man tænker arbejdsmiljøet ind i bygningen fra staten af byggeriet. Ved at tænke fx indeklima, virksomhedens arbejdsprocesser og arbejdsgange ind fra starten, kan der i større grad sikres et bedre arbejdsmiljø i de nye bygninger og dermed undgå ombygninger og tilretninger, som kan være en bekostelig og tidskrævende affære.

Læs mere

Cases

Vis alle

Marel A/S

Gennemtænkt storrumskontor

Glud & Marstrand A/S

Nu kan de klare risikoen selv

Claus Sørensen A/S, Hirtshals

Med rådgivning fra CRECEA blev et påbud fra Arbejdstilsynet nærmest til en positiv oplevelse for fødevarevirksomheden Claus Sørensen A/S i Hirtshals.

Broen Produktion

Høretest fik alle til at bruge høreværn.

Bestseller

Automatisk højlager – et Bestseller projekt med vægt på design, effektivitet og arbejdsmiljø

Velux

Kursus i indeklima blev til julegave

Systemair A/S

Vurdering af belysningsanlæg ved Systemair A/S

OK

Elastikøvelser letter kontorarbejdet hos OK

Malteriet

CRECEA koordinerede sikkerheden

Det kan vi