Rådgivning

CRECEA Rådgivning inden for psykisk arbejdsmiljø spænder vidt fra ledersparring til stresshåndtering, fra konflikthåndtering til mindfulness og meget mere. Rådgivningen kan foregå på individniveau, i grupper eller på organisationsniveau alt efter behov. Når CRECEA rådgiver inden for psykisk arbejdsmiljø vil det indledningsvis altid handle om at afdække jeres virksomheds situation og behov og dernæst finde frem til den rådgivning, der passer til jer i den givne situation. CRECEAs rådgivning kan ofte med fordel kombineres med CRECEA Kortlægning og CRECEA Testværktøjer.

Ledersparring

Bliv en endnu bedre leder med sparring og input fra en organisationspsykolog fra CRECEA. Uanset om det er konkrete problemstillinger eller din rolle som leder generelt, som du ønsker at arbejde med, så vil du med CRECEA Ledersparring få mulighed for at få input fra en person udefra med en sikker viden om organisationer, ledelse og relationer mellem medarbejdere og ledelse. CRECEAs organisationspsykologer tilbyder ledersparring til såvel dig som leder som til jer som lederteam.

Samtaler/coaching ved erhvervspsykolog

 

Læs mere

Forandringsledelse

CRECEA kan rådgive virksomheden, afdelingen eller gruppen af medarbejdere i processen, når der sker  forandringer på virksomheden. Forandringsledelse handler om at kunne analysere og lede forandringer, og her kan CRECEAs organisationspsykologer rådgive jer igennem hele processen og sikre, at der bliver taget hensyn til både det psykiske arbejdsmiljø og til at virksomheden kan udføre sin kerneopgave. Rådgivningen kan både foregå på strategisk niveau og på gruppe og individniveau gennem f.eks. samtaler og coaching.

 

Hør om, hvordan CRECEAs møde om forandringer satte gang i debatten hos medarbejderne fra AOF Center Fyn - Svendborg.

Karriererådgivning

Få en afklaring af dine personlige kompetencer og din motivation i forhold til karriere og bliv afklaret om, hvilken vej du skal gå i din karriere. I samarbejde med CRECEAs organisationspsykolog vil du med Karriererådgivning komme frem til, hvor dine styrker og ambitioner er, og du vil blive klædt på til at kunne tage en kvalificeret beslutning om, hvilke valg du skal træffe i din karriere.

Teamudvikling

Vil I forbedre samspillet og resultaterne i jeres team? CRECEA Teamudvikling handler om, at blive bevidst om teamets styrker og udviklingspunkter og finde ud af, hvordan teamet præsterer bedst muligt. CRECEAs organisationspsykologer kan således støtte op om udviklingen af jeres team og være med til at skabe en højere effektivitet. CRECEA har bl.a. mulighede for at bruge testværktøjet Teamkompas i rådgivningen.

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

Har I fået et påbud fra Arbejdstilsynet om psykisk arbejdsmiljø? Så få løst det og skab forbedringer og forandringer med arbejdsmiljørådgivning fra CRECEA, der er godkendt som autoriseret arbejdsmiljørådgiver. CRECEA sikrer en grundig analyse og behandling af påbuddets indhold og vil i samarbejde med virksomhedens ledere og medarbejdere finde frem til, hvilke tiltag der passer til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på netop jeres virksomhed. CRECEA tilbyder også flere kurser i arbejdsmiljø, ligesom en eller flere af jeres medarbejdere kan tage vores arbejdsmiljøuddannelse

Stress på arbejdspladsen

Stresshåndtering, samtaler med stressramte, ledelsesrådgivning i forbindelse med stress, oplæg om stress og meget mere. CRECEA kan rådgive jer om alle aspekter af stressområdet, og vores organisationspsykologer har alle mange års erfaring i at rådgive om stress på både strategisk organisationsniveau og i grupper, ligesom de gennemfører individuelle samtaler med stressramte medarbejdere og ledere.

Der er desuden mulighed for at holde kurser om stress på jeres virksomhed. På stresskurset vil man bl.a. få mere at vide om, hvad stress egentlig betyder, og om hvordan man både som person, som kollega til en stressramt og som arbejdsplads kan håndtere det og dermed forbedre det psykiske arbejdsmiljø.   

 

Her kan du læse en artikel om, hvad du skal gøre, hvis du vil hjælpe en stressramt kollega.

Forebyg og håndter mobning

Arbejd målrettet med at forebygge mobning med rådgivning fra CRECEA. CRECEAs organisationspsykologer  kan ruste jeres virksomhed til at forebygge mobning ved at gøre jer i stand til at få øje på risikosituationer, og ved at have en politik, der sikrer, at I ved hvordan I håndterer mobning. CRECEA kan desuden rådgive jer om at løse situationen, hvis mobningen allerede er opstået.

Vidner til mobning

Sæt fokus på vidnernes rolle i situationer med mobning på arbejdspladsen med rådgivning fra CRECEA.  Vidnerne til mobning kan spille en central rolle, og med rådgivning fra CRECEA kan I få aktiveret vidnerne og ruste dem til at gribe ind.

Læs mere her om værktøjet "Grib ind - vidner til mobning", som CRECEA har været med til at udvikle.

Konflikthåndtering

Bliv bedre til at håndtere konflikter og løse dem, og dermed forbedre det psykiske arbejdsmiljø med rådgivning fra CRECEA. CRECEAs organisationspsykologer kan på såvel organisationsniveau, som I grupper eller individuelt ruste jeres virksomhed til at genkende og forstå forskellige typer konflikter og mekanismerne bag dem – og CRECEA kan give jer værktøj til at dæmpe konflikterne, inden de udvikler sig. Er en konflikt fastlåst kan CRECEA desuden facilitere en opløsning af konflikten gennem mediation. Har du på nuværende tidspunkt blot lyst til at blive inspireret, afholder CRECEA også ofte gratis morgenmøder i arbejdsmiljø og konflikthåndtering, hvor konflikthåndtering ofte har sin egen agenda på kursuslisten.

Mindfulness på arbejdspladsen

Brug mindfulness til at mindske stress på arbejdspladsen og forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

CRECEAs mindfulness-instruktører kan hjælpe jer med at få mere ro på arbejdsdagen ved at bruge mindfulness som et redskab til at mindske stress, give et bedre overblik og skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø.

CRECEA tilbyder f.eks. et forløb på tre gange tre timer eller et 8-ugers forløb, hvor instruktøren en gang om ugen underviser en gruppe medarbejdere i teknikker omkring mindfulness og rådgiver om, hvordan det kan blive en del af arbejdsdagen. 

Se nedenfor hvordan andre har haft glæde af et mindfulness forløb, og se hvilke kursusmuligheder der er.

Mindfulness kursus

Giv jeres medarbejdere redskaber og overskud til at håndtere dagligdagen med et CRECEA mindfulness-kursus på tre gange tre timer.

Mindfulness er evnen til at være opmærksom i nuet, og på dette kursus kan alle, der har lyst til at investere lidt tid i sig selv, få redskaber og teknikker, så de kan bruge mindfulness til at håndtere dagligdagen.

På dette kursus lærer I

  • Mere om mindfulness – hvad er det, hvor stammer det fra, og hvad kan mindfulness?
  • Hvordan kan man bruge Mindfulness forebyggende / helbredende i forhold til en stresset hverdag på arbejde og privat?
  • Hvilke metoder bruger man til at træne Mindfulness?


Kurset er sansebaseret og vil veksle mellem teori, øvelser og refleksion, og formålet er at give kursusdeltagerne indsigt i Mindfulness, så de efterfølgende selv kan benytte metoden.

Kurset strækker sig over tre gange tre timer efterfulgt at en opfølgningsgang på 1½ time, og det bestilles som et virksomhedskursus, hvor I samler en gruppe deltagere. Alternativt kan kurset også arrangeres som en temadag eller som et længere 8-ugers forløb. Kurset kan afholdes på jeres virksomhed eller hos CRECEA.

Læs mere om, hvordan Johnson Control har brugt mindfulness i arbejdsdagen.


Kontakt CRECEA på 70108600 eller på mail crecea@crecea.dk for at bestille jeres virksomhedskursus.

Større arbejdsglæde

Har I lyst til at rette fokus mod at skabe større arbejdsglæde på virksomheden – og dermed få mere tilfredse og loyale medarbejdere, der præsterer bedre? Arbejdsglæde handler om at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og bedre trivsel. CRECEAs psykologer vil sammen med jer indledningsvis finde frem til, hvordan arbejdsglæden kan fremmes hos jer og dernæst igangsætte indsatser for at styrke den.

 

Læs om, hvordan der kom bedre trivsel og færre sygedage på infektionsmedicinsk afdeling på Sygehus Lillebælt efter rådgivning fra CRECEA.

Skab større social kapital

Skab bedre resultater i virksomheden ved at arbejde med at skabe større social kapital. Med rådgivning fra CRECEA kan I gøre en indsats for at øge den sociale kapital, som er defineret som ”den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave”. Læs mere om, hvordan virksomheden Kruuse fik målt den sociale kapital med rådgivning fra CRECEA.

Nudging

Hvordan kan I bruge nudging - et nænsomt puf - til at skabe forbedringer i arbejdsmiljøet? CRECEA kan rådgive jer til ved hjælp af nudging at forstå, hvordan vaner og uhensigtsmæssig adfærd opstår på jeres arbejdsplads. Og vi rådgiver jer til, hvordan I kan bruge nudges - små puf - til at ændre adfærden og forbedre arbejdsmiljøet. Vi kan også lave et oplæg på jeres virksomhed om nudging.

 

Se nogle gode råd til, hvordan man helt konkret kan bruge nudging i tre situationer på arbejdspladsen. 

Cases

Vis alle

DAFA A/S

At være trivselsmedarbejder er en ære

Erik Jørgensens Møbelfabrik

Produktion af kvalitetsmøbler kræver overblik over de interne processer

Danske Bedemænd

CRECEA Krisekorps - kan skabe tryghed på arbejdspladsen

Bo & Aktivitet Aabenrå

Når krop og sprog hænger sammen

Center for Miljø og Energi, Aarhus Kommune

Balancen mellem stive rammer og pladdersnak

Ærøfærgerne

Personalet ved Ærøfærgerne lærte med en skuespillers hjælp at blive bedre til at dæmpe konflikterne.

Specialområde UFH i Region Midtjylland

Specialområdet UFH i Region Midtjylland har fået en fælles tilgang til konflikthåndtering med børn og unge på tilbuddet med konflikthåndteringskurser fra CRECEA.

Hotel Svendborg

Skuespiller satte liv i konflikterne for de ansatte på Hotel Svendborg, da CRECEA stod for temadag om konflikthåndtering.

Det kan vi