Testværktøjer

CRECEAs konsulenter er certificerede i en lang række anerkendte testværktøjer. Kontakt CRECEA og hør mere om testværktøjerne.

MBTI/JTI

Flere af CRECEAs erhvervspsykologer er certificeret i Myers-Briggs Type Indikator (MBTI) og Jungs Type Indeks (JTI), der er en MBTI, som er videreudviklet efter skandinaviske forhold. Personlighedstesten kan være et nyttigt redskab i  udviklingsprocesser, både i forhold til individuel udvikling som medarbejderudvikling og lederudvikling, men også i forhold til gruppeudvikling.

NEOPIR

CRECEA kan tilbyde en NEOPIR test, der både kan bruges til leder- og medarbejderudvikling. Testen måler på fem personlighedsdimensioner: Emotionelle reaktioner, ekstroversion, åbenhed over for oplevelser, venlighed og samvittighedsfuldhed.

ELEMENT B

Hvordan er vi selv overfor andre, hvordan opfatter vi andres adfærd, og hvor er der styrker og svagheder? Det kan CRECEA teste med Element B, som er et selvvurderingsværktøj, der handler om at vurdere ens egen adfærd overfor andre, og om man selv oplever andres adfærd.

Karrieremodellen

Vil I være bedre til at udnytte medarbejdernes fulde potentiale? Og bedre til at få øje på talenterne og udvikle dem og deres kompetencer? Ved at fokusere på talentudviklingen med Karrieremodellen kan I nå de mål, og I kan dermed i højere grad fastholde talenterne og ressourvcerne i jeres virksomhed. Kontakt CRECEA på 70 10 86 00 og hør mere om, hvordan vi kan bruge Karrieremodellen hos jer.

Decision Styles

Få et godt indblik i, hvad der ligger bag en leders beslutningstagning med Decision Styles. Decision Styles viser, hvordan en leder eller en gruppe træffer beslutninger og sammenligner resultatet med en "best-in-class profil" for lederniveauet. Og giver dermed lederne et godt udgangspunkt for at afdække, hvad de skal blive bedre til, og hvad de skal stoppe med at gøre, så de i højere grad træffer de rette beslutninger.

TKI

Brug et effektivt værktøj til at forstå og løse konflikter. Med Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) kan CRECEA måle den enkeltes adfærd i en konflikt og dermed skabe et udgangspunkt for at kunne forstå, hvordan der kan arbejdes med konflikter, og hvordan de kan håndteres.

LEA - Leadership Equity Assessment

 

Har I brug for at skabe mere effektivitet og for at skabe bedre samarbejde og lederskab? Ligesom en gammeldags håndskruetrækker er et enkelt og hurtigt værktøj til at skrue en skrue i med – er LEA (Leadership Equity Assessment ) et enkelt og hurtigt ledelsesværktøj, som I kan bruge til at skrue op for performance i virksomheden. En LEA-proces indebærer, at CRECEAs organisationspsykologer ud fra 13 spørgsmål til både medarbejdere kan finde frem til de områder, hvor der er brug for indsatser for at forbedre organisationens effektivitet og performance. Og desuden kan CRECEA efter kortlægningen  rådgive om, hvilke konkrete tiltag, der kan forbedre samarbejdet og medarbejdernes performance.
Læs mere om, hvordan Busselskabet, Aarhus sporveje har afprøvet ledelsesværktøjet LEA og sat fokus på dialog i organisationen.

Teamkompas

Hvordan supplerer medlemmerne i jeres team hinanden, og hvordan håndterer den enkelte sin egen rolle i teamet? Det kan I få svar på med Teamkompasset, der ud fra otte teamroller afdækker, hvilke typer, der er I jeres team, og hvordan de spiller sammen. Teamkompasset er derfor et stærkt værktøj i forhold til at udvikle et team.

Cases

Vis alle

DAFA A/S

At være trivselsmedarbejder er en ære

Erik Jørgensens Møbelfabrik

Produktion af kvalitetsmøbler kræver overblik over de interne processer

Danske Bedemænd

CRECEA Krisekorps - kan skabe tryghed på arbejdspladsen

Bo & Aktivitet Aabenrå

Når krop og sprog hænger sammen

Center for Miljø og Energi, Aarhus Kommune

Balancen mellem stive rammer og pladdersnak

Ærøfærgerne

Personalet ved Ærøfærgerne lærte med en skuespillers hjælp at blive bedre til at dæmpe konflikterne.

Specialområde UFH i Region Midtjylland

Specialområdet UFH i Region Midtjylland har fået en fælles tilgang til konflikthåndtering med børn og unge på tilbuddet med konflikthåndteringskurser fra CRECEA.

Hotel Svendborg

Skuespiller satte liv i konflikterne for de ansatte på Hotel Svendborg, da CRECEA stod for temadag om konflikthåndtering.

Det kan vi