Organisationsanalyse

CRECEAs særlige blik på ledelse udspringer af, at vi har mange års erfaring i at agere på alle niveauer i en organisation. Det giver os en stålfast overbevisning om, at der altid er flere perspektiver på de udfordringer, vi oplever, end dem man umiddelbart selv ser. Og det gør, at vi ofte finder et stort udviklingspotentiale i at udforske, hvad der rent faktisk foregår i hverdagen i de organisationer, vi har med at gøre. Et af de værktøjer, vi ofte anvender, er den kvalitative organisationsanalyse, hvor vi gennem interview og observationer afdækker fx arbejdsgange, samarbejdsrelationer og organisering. Herefter giver vi jer som virksomhed en beskrivelse af, hvad vi har set og oplevet og ideer til, hvor vi ser jeres største styrker og jeres muligheder for udvikling.

Organisationsudviklingsforløb

Nogle gange sætter man sig som organisation et mål – men oplever at hverdagen eller gamle vaner spærrer for, at man bevæger sig i retning af målet. Andre gange kan man måske være i tvivl om, hvad man konkret skal gøre for at udvikle sin organisation i den retning, man ønsker. CRECEA tilbyder organisationsudviklingsforløb tilpasset jeres organisation. Forløbet kan både indebære en grundig analyse (se ovenfor) og kompetenceudvikling, processtøtte og sparring på forskellige niveauer i organisationen. Forløbet kan også ske i bestemte kritiske faser af et udviklingsforløb, hvor I vurderer, at I har behov for støtte udefra.

Mindfulness i organisationen

Brug mindfulness til at mindske stress på arbejdspladsen og forbedre det psykiske arbejdsmiljø.


CRECEAs mindfulness-instruktører kan hjælpe jer med at få mere ro på arbejdsdagen ved at bruge mindfulness som et redskab til at mindske stress, give et bedre overblik og skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø.


CRECEA tilbyder f.eks. et forløb på tre gange tre timer eller et 8-ugers forløb, hvor instruktøren en gang om ugen underviser en gruppe medarbejdere i teknikker omkring mindfulness og rådgiver om, hvordan det kan blive en del af arbejdsdagen.


Se nedenfor hvordan andre har haft glæde af et mindfulness forløb, og se hvilke kursusmuligheder der er.

Læs mere

Det kan vi