Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

Når du kontakter CRECEA, fordi du har brug for arbejdsmiljørådgivning, analyserer vores konsulent, hvilken rådgivning, der kan være brug for. Dernæst finder konsulenten frem til den rette løsning af opgaven og til, hvilke konsulenter der skal løse opgaven.

 

I får præcis det, I har brug for
Når CRECEAs konsulent har analyseret dit behov for rådgivning, oplever vi engang imellem, at den bedste løsning er noget helt andet, end det kunden troede, de havde behov for og derfor bad om.
Vi har f.eks. fået forespørgsler på at få en ingeniør ud til at løse et indeklimaproblem, der efter konsulentens analyse viste sig at være en udfordring omkring det psykiske arbejdsmiljø, som vores arbejds- og organisationspsykolog løste.
Og vi har oplevet at få bestilling på et oplæg om psykisk arbejdsmiljø, som i stedet endte med en konkret rådgivning om stress, hvor en arbejds- og organisationspsykolog i samarbejde med en fysioterapeut endte med at løse opgaven.
Derfor gør vi os altid umage med at sikre os, at vi leverer den helt rette løsning på jeres behov.
 
Udvikling hos jer
På samme måde kigger vores konsulenter på, om løsningen kan række længere end blot til den konkrete situation. Vi oplever ofte, at den bedste løsning viser sig at være at ændre f.eks. produktionsgangen, kommunikationsvejene eller elementer i organisationen permanent. På den måde kan løsningen vise sig at skabe varige forbedringer på flere områder i arbejdsmiljøet.
 
F&H of Scandinavia
Det var præcis den oplevelse virksomheden F&H of Scandinavia havde, da de fik et påbud af Arbejdstilsynet og kontaktede CRECEA. F&H of Scandinavia havde fået et påbud på mange løft, træk og skub som følge af containertømninger men i stedet for kun at forbedre nogle enkelte ting omkring tømninger, foreslog CRECEAs konsulent, at de kiggede på hele lageret og lavede en samlet indsats for at skåne medarbejdernes rygge.

 

Her finder du andre virksomheders erfaringer, hvor CRECEA har rådgivet andre virksomheder til et bedre arbejdsmiljø.
 
CRECEAs rådgivning
CRECEA konsulenter rådgiver inden for alle hjørner af arbejdsmiljø:

• Generelt arbejdsmiljø – Arbejdsmiljøorganisation, APV, påbud fra Arbejdstilsynet
• Fysisk arbejdsmiljø – ulykker, maskinsikkerhed, arbejdsmiljø i nybyg/ ombyg, indeklima, ventilation, belysning, støj, arbejdsmiljøkoordinatorer på byggepladser
• Kemisk arbejdsmiljø - arbejdspladsbrugsanvisninger (APB), kemi og toksikologi, arbejdshygiejniske målinger, ATEX (eksplosionsfare)
• Ergonomisk arbejdsmiljø - arbejdsstillinger og bevægelser, indretning af arbejdspladser, løft, træk og skub, tekniske hjælpemidler, ensidigt gentaget arbejde (EGA) eller ensidigt belastende arbejde (EBA)
• Sundhed – lægeundersøgelser, sundhedsprofiler, helbredskontrol ved natarbejde, høretest, målinger af bly i blod, søvn og trivsel, sundhedsfremme
• Psykisk arbejdsmiljø – stress, mobning, konflikthåndtering, trivselsmåling, social kapital
• Organisation og ledelse – ledercoachingforløb, karriereafklaring, teamcoaching af ledelsesteam, organisationsanalyse, organisationsudvikling, forandringsledelse, testværktøjer


Kurser med CRECEA
• Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
• Supplerende uddannelse for arbejdsmiljøorganisationen som firmarettede kurser eller åbne kurser
• CRECEA Uddannelsesdag – supplerende uddannelse med ét fælles oplæg og valgfrie workshops

 

Kontakt CRECEA
På tlf. 70 10 86 00 kan du kontakte CRECEA med alle slags henvendelser.

 

Find din konsulent
Find en af CRECEAs konsulenter, som vil rådgive dig til nøjagtigt den løsning, du har brug for.

 

Yderligere information, kontakt:

Preben Staun

Adm. direktør, Arkitekt maa

Anna Mathiasen

Vicedirektør

Nicolai Have

Souschef, Odense, Fysioterapeut

Cases

Vis alle

Kamstrup

En psykologordning er det professionelle beredskab

3F Bygningsarbejdernes forbund

Trivselsundersøgelse sætter nye emner på agendaen

Bibliotek

Når en skrap tone pludselig viser sig at være mobning

YOYO GLOBAL FREIGHT

Trivselsundersøgelsens gode resultat bliver brugt som fremtidigt pejlemærke

DAFA A/S

At være trivselsmedarbejder er en ære

Erik Jørgensens Møbelfabrik

Produktion af kvalitetsmøbler kræver overblik over de interne processer

Danske Bedemænd

CRECEA Krisekorps - kan skabe tryghed på arbejdspladsen

Lantmännen

Terminalen med de gemte ildsjæle

Det kan vi