Stress

Stress er en udfordring på mange danske arbejdspladser, og stress er forbundet med både store menneskelige og økonomiske omkostninger. Ifølge NFA angiver 95 % af de stressramte danskere i 2016 arbejdet som primær eller medvirkende årsag til at de føler sig stressede. Derfor er det vigtigt, at arbejdspladsen tager stress alvorligt. 

Stress skal håndteres i fællesskab

Stress rammer den enkelte men skal altid håndteres i fællesskab på arbejdspladsen. At skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge stress tager tid og kræver vedvarende fokus i hele virksomheden.


Et vigtigt første skridt kan være at arbejdspladsen formulerer en politik eller et sæt retningslinjer på stressområdet, og sørger for at alle ansatte kender disse.

 

Alle skal vide noget om stress
Derudover kan en vigtig del af at opspore stress før det bliver skadeligt være at alle ansatte har en grundlæggende viden om, hvad stress er og hvordan man spotter det. Noget af det, man kan være opmærksom på, er:
• En kollega, der ikke er som han/hun plejer at være, f.eks. spiser ikke frokost sammen med os andre mere, deltager mindre i det sociale, virker kort for hovedet eller ked af det, laver fejl og glemmer ting
• Det har stået på gennem en længere periode
• Der er ustabilt fremmøde eller drypvist sygefravær

 

Klarhed over roller og ansvar
Ledelsen har naturligvis et særligt ansvar, når det kommer til at tage hånd om stress på arbejdspladsen. En leder skal vide, hvordan en stressramt medarbejder skal hjælpes, og hvordan der tages hånd om den ramtes kolleger. Det er vigtigt at sikre, at alle ledere er klædt på til dette.

 

Et dilemma kan være, at mange ledere selv rammes af stress, hvilket gør det svært at håndtere stress hos andre. Derfor bør stress og trivsel være i fokus på alle niveauer i en organisation – fra topchefen til medarbejderen.


Det er selvfølgelig ikke lederens ansvar alene at skabe et arbejdsmiljø uden stress. Kollegagruppen har også et ansvar for at passe på og hjælpe hinanden. At løfte dette ansvar som kollegagruppe kræver kendskab til konkrete handlinger. Hvornår og hvordan tager man kontakt til en kollega, der er ramt af stress? Hvor kan man få hjælp, hvis der er behov for det?

 

Hvis du vil læse mere om, hvad man kan gøre som kollega til en stressramt, så læs blogindlæg her.

 

Tal med hinanden om stress og trivsel
Stress er ofte forbundet med følelser af skyld og skam – både hos den ramte og hos omgivelserne. For at nedbryde de tabuer, som stadig er forbundet med stress, er det vigtigt, at man på arbejdspladsen sætter stress på dagsordenen. Det kan være på møder i arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdsudvalg, på personalemøder og ved 1:1 samtaler mellem leder og medarbejder.

 

Et vigtigt grundlag for at skabe et arbejdsmiljø uden stress er, at der er god dialog; både mellem leder og medarbejdere og kolleger imellem. Åbenhed og en kultur hvor det er ok at sige det, hvis man oplever symptomer på stress, og hvor det bliver taget alvorligt hvis man siger fra, er vejen til at forebygge skadelig stress.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere om hvordan CRECEA kan hjælpe jeres arbejdsplads med at blive endnu bedre til at forebygge, opspore og tage hånd om stress så kontakt en af CRECEAs konsulenter, eller ring 70108600, eller skriv til crecea@crecea.dk

 

 

 

Yderligere information, kontakt:

Signe Ferrer-Larsen

Arbejds- og organisationspsykolog, aut.

Forandringer

Forandringer er et vilkår i det moderne arbejdsliv. Det kan være forandringer, som eksempelvis indebærer omstruktureringer, flytning eller en fusion. Det kan også være indførelsen af nye systemer, produktionsmåder eller forretningsområder. 

 

Desværre får mange forandringsprocesser negative konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø. Det er derfor en god idé at være forberedt, når I skal i gang med en større forandringsproces i virksomheden. Ved at tage højde for det psykiske arbejdsmiljø før, under og efter forandringerne kan I gøre meget for at begrænse negative effekter på medarbejdernes trivsel - og samtidig sikre en sund forretning.

Læs mere

Mobning

Den nyeste danske undersøgelse af mobning fra 2016 (Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø) viser, at 11,8 % af den arbejdende befolkning har følt sig udsat for mobning i løbet af et år. Mobning er krænkende handlinger, som har alvorlige konsekvenser for dem, det går ud over. Derfor vil det altid kræve handling, hvis man ved eller bare har på fornemmelsen, at der forekommer mobning på en arbejdsplads.

Læs mere

Konflikter

Konflikter og uenigheder er en del af livet. Hvis de håndteres konstruktivt, rummer de potentiale for udvikling af et team, en relation, måden at løse en opgave på osv. Uløste konflikter, som udvikler sig destruktivt og optrappes, dræner derimod både medarbejdere og ledere for tid og energi. 

Konflikter kan opstå både mellem kolleger og med borgere/kunder/ klienter/patienter. Hvis konflikter opstår mellem kolleger, vil det ofte påvirke det psykiske arbejdsmiljø i hele afdelingen. Fokus vil langsomt glide væk fra kerneopgaven og energi vil blive brugt på at vedligeholde konflikten.

Læs mere

Social kapital

I dag er virksomheders arbejdsprocesser ofte meget komplekse, og det er derfor afgørende, at medarbejderne kan dele viden og samarbejde på tværs i organisationen. Virksomhedens sociale kapital er de ressourcer, der findes i relationerne mellem medarbejderne. Den sociale kapital bliver dannet gennem samspillet mellem medarbejdere og ledere. Samtidig bliver den sociale kapital konstant udfordret – af fx forandringer i opgaverne, omorganiseringer, nye ledere og nye teams – og skal derfor konstant vedligeholdes.

 

Hjørnestenene i social kapital er tillid, retfærdighed og samarbejdsevne/ relationel koordinering.
Ved at opbygge og understøtte stærke relationer i virksomheden, kan man både forbedre kvalitet og effektivitet i kerneopgaven og styrke trivslen og det gode arbejdsmiljø.

Læs mere

Samtaler/coaching

Samtaler/ coaching ved en organisationspsykolog er aktuelt ved arbejdsrelateret belastning, hvor der udover hjælp til den enkelte medarbejder eller leder også ønskes rådgivning til arbejdspladsen med henblik på optimal håndtering af forløbet og læring. Det kan fx være stress, samarbejdsproblemer, organisatoriske forandringer og lignende.
Det er CRECEAs egne organisationspsykologer der varetager disse forløb.

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold på arbejdspladsen kan være både fysisk og psykisk. Vold og trusler om vold er et arbejdsmiljøproblem, som kan få alvorlige konsekvenser for medarbejdernes helbred og for arbejdspladsens trivsel. Derfor er det vigtigt, at man på arbejdspladser, hvor der er risiko for vold og trusler, arbejder systematisk med at forebygge, registrere og håndtere volden.

 

En fælles forståelse som udgangspunkt

Første skridt i et systematisk arbejde er at komme frem til en fælles forståelse af, hvad vold er. Man kan ikke løse problemet med vold og trusler, hvis der på arbejdspladsen er mange forskellige opfattelser af, hvad en trussel er, og hvornår der er tale om vold. Det må ikke være op til den enkelte medarbejder, at spekulere på, om noget var en voldelig hændelse. 

Læs mere

Cases

Vis alle

Kamstrup

En psykologordning er det professionelle beredskab

3F Bygningsarbejdernes forbund

Trivselsundersøgelse sætter nye emner på agendaen

Bibliotek

Når en skrap tone pludselig viser sig at være mobning

YOYO GLOBAL FREIGHT

Trivselsundersøgelsens gode resultat bliver brugt som fremtidigt pejlemærke

DAFA A/S

At være trivselsmedarbejder er en ære

Erik Jørgensens Møbelfabrik

Produktion af kvalitetsmøbler kræver overblik over de interne processer

Danske Bedemænd

CRECEA Krisekorps - kan skabe tryghed på arbejdspladsen

Bo & Aktivitet Aabenrå

Når krop og sprog hænger sammen

Det kan vi