Arbejdspladsvurdering (APV)

Alle virksomheder med ansatte skal lave en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), som skal fornys hvert tredje år eller efter behov. Med rådgivning fra CRECEA kan den lovpligtige APV blive et dynamisk redskab, som skaber overblik, systematik og forebyggelse i arbejdsmiljøarbejdet.
CRECEA har forskellige tilgange til APV, og sammen med virksomheden finder vi frem til den metode, der passer bedst til virksomhedens kultur og arbejdsområde og samtidig lever op til Arbejdstilsynets krav.

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning - påbud

CRECEA er autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for alle 5 hovedområder i arbejdsmiljøet (det ergonomiske, biologiske, kemiske, fysiske og psykosociale) og dermed godkendt til at rådgive virksomheder, der har fået et rådgivningspåbud af Arbejdstilsynet.

 

Vi hjælper virksomheden med at løse påbuddet, således at virksomheden oplever at få tilført værdi, samtidig med at de overholder påbuddets regler og rammer. Vi udarbejder afsluttende redegørelser og hjælper gerne med papirarbejdet i forbindelse med påbuddet.

 

Kontakt CRECEA, hvis jeres virksomhed har fået et påbud, og I dermed er forpligtet til at søge hjælp hos en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Ledelsessystemer - ISO

Hvorfor ledelsessystemer?
Et ledelsessystem er et vigtigt styringsredskab i virksomhedens daglige planlægning og drift. Ledelsessystemer er med til at sikre en målrettet og systematisk indsats og kan fx omfatte arbejdsmiljøledelse, miljøledelse og energiledelse.

 

Et signal til omverden

Mange virksomheder vælger at synliggøre resultatet af deres indsats i forhold til arbejdsmiljø, miljø og det rummelige arbejdsmarked gennem offentliggørelse af regnskaber/redegørelser.
Virksomheder, der har certificerede ledelsessystemer efter f.eks. standarderne ISO 14001 vedr. miljø eller ISO
45001, som omfatter arbejdsmiljø, signalerer, at de er på forkant med udviklingen og arbejder systematisk på at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø og forebygge uheld og ulykker.

Læs mere

CRECEA Lovservice

Med CRECEA Lovservice får I de anvisninger, der gør, at I lever op til gældende lovgivning – også når loven ændrer sig.

Er I certifierede og dermed skal have et overblik over de lovkrav, I er underlagt? Eller ønsker I blot at være sikre på, at I altid overholder nuværende og kommende lovkrav i forhold til dansk lovgivning?

Så er CRECEA Lovservice løsningen for jer.

Læs mere

Beredskabsplaner

CRECEA kan rådgive jer om beredskabsplaner i virksomheden. Vi kan I samarbejde med jer udarbejde planer og retningslinjer for, hvad I skal gøre ved evt. brand, arbejdsskade og kemikalieudslip, og vi kan også sikre, at beredskabsplanen bl.a. tager hensyn til pressehåndtering, pårørende og psykisk førstehjælp.

Læs mere

Vision Zero

Med begrebet Vision Zero beskæftiger vi os ikke længere med et mål om fravær af ulykker kendt som ”nul arbejdsulykker”. I stedet ser vi nu på sikkerhed som en vision, hvor det er processen hen imod visionen, der er i fokus. Vision Zero handler ligeledes om mere end blot sikkerhed, idet Vision Zero fokuserer på 3 elementer: Sikkerhed, sundhed og trivsel.

Dette fokus på den brede arbejdsmiljøtilgang gør Vision Zero til et koncept, der kan anvendes i det samlede arbejdsmiljøarbejde af alle virksomheder uanset branche og størrelse. Alle virksomheder kan frit tilslutte sig Vision Zero kampagnen og dermed tilkendegive, at man arbejder målrettet efter en vision om at arbejde forebyggende med sikkerhed, sundhed og trivsel.

 

CRECEA A/S er Vision Zero partner. Endvidere har ISSA (International Social Security Association) godkendt specifikke CRECEA konsulenter, som certificerede Vision Zero Trainers. Godkendelsen bygger på mange års erfaringer med at arbejde målrettet med virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde og sikkerhedskultur.

 

Sådan kan CRECEA A/S hjælpe virksomheder med Vision Zero processen:
• GAP Analyse i relation til de 7 gyldne regler som Vision Zero konceptet arbejder efter
• Medvirke til at få alle i virksomheden, fra medarbejdere til direktøren, til at se forretningspotentialet i et forebyggende arbejdsmiljø
• Procesworkshop hvor vi sammen med repræsentanter fra virksomheden finder frem til de væsentligste indsatsområder og handlinger, der kan bringe virksomheden tættere på visionen
• Rådgive og hjælpe virksomheden med at få implementeret de konkrete handlinger, der bliver besluttet på workshoppen - herunder hjælpe virksomheden med at fastholde processen og foretage effektiv opfølgning på handlingerne
• Løbende foretage en uvildig scoring af virksomheden op i mod de 7 gyldne regler, så udviklingen frem mod realisering af Vision Zero kan dokumenteres og fastholdes.


Bliv klogere på Vision Zero her

Cases

Vis alle

Poul Pedersen

Personlige samtaler gav APVen liv

Glud & Marstrand A/S

Nu kan de klare risikoen selv

Restaurant Flammen

Arbejdsmiljøuddannelsen gav inspiration til fokus på trivsel og sikkerhed

Malteriet

CRECEA koordinerede sikkerheden

Det kan vi