Kemi - følg status

24.6.2019Følg status for nyt lovkrav pr. 1. juli her

Fra 1. juli træder en ny bekendtgørelse i kraft, der betyder, at kravet om at udarbejde skriftlige APBer for farlige stoffer og materialer ophæves. I stedet for APBerne kommer der et øget fokus på den kemiske risikovurdering og på oplæring og instruktion.

 

Fredag den 21. juni opdaterede Arbejdstilsynet vejledningen og dermed blev det klarere, hvad der skal vurderes, men på trods af det, vurderer CRECEAs kemikere, at der stadig er flere uklarheder. Det er fx uklart:
• Hvad det præcis betyder, når noget skal være skriftligt
• Hvad niveauet for risikovurderingen skal være 
• Hvordan Arbejdstilsynets tilsynspraksis bliver

 

Arbejdstilsynet skriver, at de vil udarbejde nogle eksempler. Det ser vi i CRECEA frem til og håber på, at de vil give mere klarhed over, hvordan Arbejdstilsynet forventer, at virksomhederne af forskellig kompleksitet og størrelse fremover skal leve op til lovgivningen.

 

Har du spørgsmål så kontakt en af nedenstående konsulenter:


Mere information

Jens Kr. Winbladh

Arbejdsmiljøkonsulent, Cand.scient

Nyheder

Se alle

Kemi - følg status

24.6.2019 | Følg status for nyt lovkrav pr. 1. juli her

Vision Zero

8.4.2019 | Et nyt mindset i arbejdsmiljøindsatsen

Kemi - ændringer i loven

26.3.2019 | Få en oversigt, så du nemt kan se, hvor loven er ændret

CRECEA Uddannelsesdag 26. juni 2019

5.2.2019 | Tilmeld dig nu

Nyt fra regeringens stresspanel

1.2.2019 | Ledere på skolebænken er en god idé