Lovmæssige forhold på www.CRECEA.dk

Lovmæssige forhold - Oplysning af lovmæssige forhold som bruger af www.CRECEA.dk.

 

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger www.CRECEA.dk. Ved at bruge www.CRECEA.dk accepterer du betingelserne.

 

Formålet med dette websted er udelukkende at give forretningsmæssige og generelle oplysninger. Det materiale, som findes på webstedet, udgør hverken juridisk eller anden professionel rådgivning. Afgivelsen af oplysninger skaber ikke et rådgiver-/kundeforhold til CRECEA. Alt materiale på dette websted er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark eller i andre lande. Gengivelse, distribution, overførsel, visning, offentliggørelse eller udsendelse af det materiale, der er gengivet på dette websted, kan kun ske i medfør af lovgivningen eller efter forudgående skriftlig aftale med CRECEA.

 

Indhold: CRECEA bestræber sig på at sikre, at hjemmesidens indhold til enhver tid er korrekt og ajourført. CRECEA har mulighed for at ændre indholdet af hjemmesiden, herunder fjerne dele af indholdet, efter eget skøn og uden forudgående varsel. CRECEA garanterer ikke for, at de oplysninger, som fremgår af hjemmesiden, er korrekte eller fyldestgørende.

 

Ansvarsbegrænsning: Enhver brug af denne hjemmeside sker på eget ansvar og risiko. Indholdet af denne hjemmeside og alt materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelige garantier – herunder bl.a. for, at rådgivning, produkter og andet materiale fra hjemmesiden er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder. CRECEA fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, som opstår ved brug af hjemmesiden eller rådgivning, produkter og/materialer, der er beskrevet på hjemmesiden.

 

CRECEA bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men CRECEA kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

Brugeren må tage sine egne forholdsregler for at sikre sig mod tab eller skade. Dette omfatter bl.a. installering af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre sig mod vira og opdaterede kopier af alle data.

 

Immaterielle rettigheder: Hjemmesiden og dens indhold er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder tilhørende CRECEA.

Enhver form for ændring, kopiering, reproduktion, videredistribution, offentliggørelse, kommerciel udnyttelse m.v. af hjemmesidens indhold er en krænkelse af CRECEAs rettigheder, medmindre der er indhentet en skriftlig tilladelse fra CRECEA.

Alle varemærker og logoer på hjemmesiden tilhører CRECEA.  

 

Links til andre hjemmesider: CRECEA anvender i mindre grad links til andre hjemmesider. Disse links stilles til rådighed som en service til brugerne. CRECEA foretager ingen kontrol af sådanne eksterne hjemmesider, og CRECEA påtager sig ikke nogen form for ansvar for sådanne hjemmesider eller deres indhold. Links til andre hjemmesider er ikke udtryk for, at CRECEA godkender eller anbefaler disse. CRECEA forbeholder sig ret til efter eget skøn at slette links til andre hjemmesider.

 

 

Beskyttelse af personlige oplysninger når du bruger www.CRECEA.dk

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger www.CRECEA.dk Ved at bruge www.CRECEA.dk accepterer du betingelserne.

 

CRECEA registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, medmindre du selv tilmelder dig tjenester som f.eks. nyhedsbrevet, eller konsulentkontakt. Ingen data om brugerne videregives eller sælges til tredjepart.

Vores hjemmeside hverken lagrer personlige oplysninger automatisk eller skaffer sig på anden vis automatisk personlige oplysninger, men noterer sig udelukkende brugerens Internet Protocol adresse, som automatisk genkendes af webserveren, som derefter sender websiderne til din computer. Hvis du er koblet på Internettet, får du en Internet Protocol adresse, som ser nogenlunde sådan ud: 197.188.58.9.

 

Vi benytter "cookies" til at indsamle oplysninger af teknisk karakter samt til statistiske formål for at måle trafikken på sitet. Alle disse oplysninger er ikke-personrelaterede oplysninger ud fra hvilke, du ikke vil kunne identificeres, og som udelukkende indsamles af hensyn til systemadministrationen.

En "cookie" er en meddelelse, som bliver givet til webbrowseren af en webserver. Dens opgave er f.eks. at identificere brugerens maskine og derved registrere besøgsmønstre på et website.

 

I hvilke sammenhænge kan de personlige oplysninger blive brugt? Enhver personlig oplysning, som du giver os vil kun blive brugt som følger:

• for at fremskaffe oplysninger, produkter eller ydelser til dig, som du har bedt om

• for at orientere dig om produkter eller ydelser fra CRECEA, som du måtte være interesseret i, eller orientere dig om andre marketingrelaterede forhold

• til internt brug i CRECEA

• for at forbedre websidens indhold i form at information eller brugertests, som du på forhånd har ytret interesse for at deltage i

• for at gøre brugerne opmærksomme på opdateringer af websiden

• for at indsamle og offentliggøre statistiske oplysninger vedrørende brugeren og deres ønsker. 

 

Venligst bemærk, at disse statistikker er anonymiseret således at det ikke er muligt at identificere den enkelte bruger.

 

Viderebringelse af personlige oplysninger

Vi viderebringer ingen personlige oplysninger til tredjepart (andre end ansatte hos CRECEA) uden dit samtykke, som skal gives under de betingelser, som er beskrevet nedenfor, medmindre du giver os andre instruktioner.

 

Hvis du ønsker at blive slettet fra vores mailliste

Hvis du ønsker at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har om dig eller selv at få adgang til at se eller rette i disse oplysninger, venligst mail til kontakt@crecea.dk. Du kan når som helst bede om at få slettet dine personlige oplysninger fra vores mailliste ved at sende en e-mail til kontakt@crecea.dk eller ved at benytte afmeldingsformularen på sitet.

 

Ændringer til vores politik vedr. personlige oplysninger

Hvis vi beslutter at ændre vores politik vedr. personlige oplysninger, offentliggør vi dem her på siden. Hvis vi imidlertid gerne vil foretage væsentlige ændringer i måden, vi behandler de personlige oplysninger vi har om dig, vil vi bede om dit samtykke, inden vi foretager disse ændringer.

 

Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk