Nyt fra regeringens stresspanel

1.2.2019Ledere på skolebænken er en god idé

Regeringens nedsatte Nationale Stresspanel annoncerer i denne tid deres anbefalinger til initiativer, der kan være med til at forebygge og reducere stress. 


Deres seneste anbefaling kom i denne uge. Ifølge panelet er ledere på landets arbejdspladser ikke klædt på til at sikre et sundt arbejdsmiljø og forebygge mistrivsel på landets arbejdspladser, og derfor foreslår de, at ledere skal trænes i at forebygge og håndtere stress.


Noget lignende blev foreslået sidste år, da Ekspertudvalget om arbejdsmiljø afleverede deres anbefalinger til at forbedre arbejdsmiljøindsatsen. En af deres 18 anbefalinger var netop at styrke fokus på det psykiske arbejdsmiljø ved at stille krav om en lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø.


Også psykologerne i CRECEA bakker ideen op og konstaterer, at mange af CRECEAs kunder allerede i dag bruger CRECEA til netop den type undervisning og sparring. Så for nogle er ideen slet ikke ny.


Ifølge CRECEAs erhvervspsykolog Signe Ferrer-Larsen er det også vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er nok ”bare” at have ledere med de rigtige kompetencer. Der skal også være en organisation omkring dem, som er gearet til at støtte og være sparringspartner. Fx er det vigtigt, at mellemledere møder opbakning fra topledere, at ledere finder sparring i lederteam, eller at en leder kan gå til HR eller trække på en ekstern sparringspartner ved behov.


Således er CRECEAs erfaring, at de virksomheder som lykkes med at reducere stress og forebygge trivsel, er de virksomheder, der formår begge dele – både at træne deres ledere og have organiseret den tilgængelige støtte og sparring.
Det kan man fx opnå ved at tilbyde lederne et virksomhedskursus. Her får man mulighed for at tilføre lederne kompetencer, samtidig med at man skaber et netværk lederne imellem, som netop giver det trygge rum for sparring, som er nødvendigt.


Kontakt arbejds- og organisationspsykolog Signe Ferrer-Larsen for mere information om, hvordan et kursus kan holdes på din arbejdsplads for jeres ledere og nøglepersoner.


Mere information

Signe Ferrer-Larsen

Arbejds- og organisationspsykolog, aut.

Nyheder

Se alle

Kemi - følg status

24.6.2019 | Følg status for nyt lovkrav pr. 1. juli her

Vision Zero

8.4.2019 | Et nyt mindset i arbejdsmiljøindsatsen

Kemi - ændringer i loven

26.3.2019 | Få en oversigt, så du nemt kan se, hvor loven er ændret

CRECEA Uddannelsesdag 26. juni 2019

5.2.2019 | Tilmeld dig nu

Nyt fra regeringens stresspanel

1.2.2019 | Ledere på skolebænken er en god idé