September måneds gode råd

1.9.2017 | Er der sammenhæng mellem tidlig død og skimmelsvamp?

Nogle tror det. Men nej. Der er ikke sammenhæng mellem tidlig død og skimmelsvamp.

 

Men skimmelsvampen kan være årsag til irriterede slimhinder, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Derfor ønsker vi ikke, at den vokser, hvor vi er som fx i vores hjem og på vores arbejdsplads.


Skimmelsvampen er i virkeligheden overalt i naturen, og derfor er det umuligt at få et skimmelfrit miljø. Men vi kan sørge for, at den ikke får vækstvilkår og dermed ikke begynder at vokse og bliver dyrket.    


Det kan vi gøre ved at sikre os, at skimmelsvampen ikke får vand. Derfor kan du med fordel følge CRECEAs gode råd til forebyggelse af skimmelsvamp:

 

• Undgå vandindtrængning og hold øje med utætheder
Tjek at taget er tæt, at der ikke revner og buler i tagpap, at der ikke er løse tagsten
Hold øje med revner i murværk og fuger
Tjek at tagrender, nedløbsrør og udluftningsriste er rene
Tjek at dræn, kloakker og afløb er rene og fungerer

 

• Sørg for god ventilation
Undersøg om ventilationsanlægget fungerer, som det skal, og om alle udsugningsventiler, riste og rør er rene og fri for skidt og støv
Undersøg om der er dug på ruderne eller kondensvand på fliser og kolde vægge

 

• Undgå uhensigtsmæssig adfærd
Man må ikke lade være med at ventilere, fordi det trækker, ventilation er nødvendig

 

• Brug øjnene
Se efter fugtskjolder og skimmelvækst i tagrum, kældre, krybekældre, i køkken og toiletter, baderum og vaskerum. Se efter om der er skjolder og misfarvede pletter på vægge, lofter og gulve. Bag reoler, opslagstavler og møbler der står op ad ydervægge. Under gulvbelægning.

 

• Brug næsen. Læg mærke til om der lugter muggent. Lugt i skabe, paneler, ved stikkontakter og rørgennemføringer – her kan man måske opdage skjult skimmelvækst.

Mere information

Jens Kjær Jensen

Arbejdsmiljøkonsulent, Miljøtekniker

Aktuelt

Se alle

November måneds gode råd

1.11.2017 | 7 gode råd til at forebygge støj på storrumskontoret

Ring 21 18 18 11

1.10.2017 | For at få krisehjælp

Undersøgelse

27.9.2017 | AMO mangler kompetencer

DAFA A/S

22.9.2017 | At være trivselsmedarbejder er en ære

September måneds gode råd

1.9.2017 | Er der sammenhæng mellem tidlig død og skimmelsvamp?

Hvordan er dit sommer autosvar?

1.7.2017 | Hold ferie uden stress