Claus Sørensen A/S, Hirtshals

Med rådgivning fra CRECEA blev et påbud fra Arbejdstilsynet nærmest til en positiv oplevelse for fødevarevirksomheden Claus Sørensen A/S i Hirtshals.

År2014 - Ydelser/opgaverArbejdsmiljøFysisk arbejdsmiljø

Frosne fisk og skaldyr kan være besværlige størrelser at håndtere. Således også for Claus Sørensen A/S i Hirtshals, der modtager frosne varer i containere fra Østen og dernæst pakker dem om og sender dem ud på verdensmarkedet. Men et påbud fra Arbejdstilsynet med efterfølgende rådgivning fra CRECEA viste sig at være vejen til en bedre arbejdsproces.

 

Svær opgave

Udfordringen med at tømme de frosne fisk og skaldyr ud af containerne er, at de kondenserer og kommer til at hænge sammen, og at emballagen ofte er i forskellig højde og størrelse. Det har derfor altid været en svær opgave for virksomheden at planlægge containertømningen på en måde, så medarbejderne undgår tunge og uhensigtsmæssige løft. Den rigtige løsning var der bare aldrig rigtig.

 "Man var opmærksom på problematikken, men fandt aldrig rigtigt frem til den helt rigtige løsning for at lette denne slags arbejde," fortæller Benny Nielsen, der ikke var ansat i virksomheden, da påbuddet kom, men som nu er manager i Claus Sørensen A/S i Hirtshals og har arbejdsmiljøet som et af sine ansvarsområder.

 

Godkendt af Arbejdstilsynet

Da Claus Sørensen A/S i Vejle i forvejen samarbejdede med CRECEA, blev ergoterapeut Kate Severinsen sat på opgaven med at finde en arbejdsmetode, så man på samme tid kunne tømme containerne effektivt og tage hensyn til arbejdsmiljøet. Kate Severinsen besøgte virksomheden og gennemgik arbejdsgangene. Og efter en analyse endte hun med at foreslå løsningen med et med teleskopanlæg med en fast bane i to rampehuse, hvor båndet teleskopskydes ind i containerne, hvor emnerne føres via baneanlæg til et område med manuelbetjente sugekopper, der løfter emnerne fra båndet over på paller.

"Hun har bistået os professionelt og har sikret sig, at de løsninger, vi endte med, ville blive godkendt af Arbejdstilsynet," siger Benny Nielsen.

Han ønskede, at Kate Severinsen på vegne af Claus Sørensen A/S stod for dialogen med Arbejdstilsynet i hele processen, og det har fungeret fantastisk, fortæller han.

"Jeg havde en oplevelse af, at der var en blåstempling i at Kate med CRECEA i ryggen kommunikerede direkte med Arbejdstilsynet på vores vegne og orienterede om, hvordan vi ville efterkomme påbuddet. Vi er glade for, at vi valgte den løsning."

Claus Sørensen A/S efterkom Arbejdstilsynets påbud, og løsningen blev godkendt. Og Benny Nielsen fik endnu en positiv oplevelse, da virksomheden - efter den nye løsning var indført - fik kontrolbesøg af Arbejdstilsynet.

 

En samarbejdspartner

"Der kom to unge imødekommende ansatte, som forinden havde læst al Kate Severinsens dokumentation grundigt og forholdt sig meget fagligt til opgaven. Hidtil har man måske haft en oplevelse af, at man ikke kunne tale med Arbejdstilsynet, men det ændrede jeg der. Vi havde en fin samtale, de havde nogle forslag og råd til os, og på den måde blev de nærmest en samarbejdspartner for os," fortæller Benny Nielsen.

 

 

Fakta

  • Claus Sørensen A/S, driver køle- og frysehuse, der ligger strategisk godt placeret i forhold til opbevaring, indfrysning og produktion af danske fødevarer.
  • Hovedafdelingen ligger i Esbjerg, og virksomheden ejer otte afdelinger, der er fordelt rundt omkring i Danmark.

 

CRECEA kan også rådgive jer, hvis I har fået et påbud fra Arbejdstilsynet

 

Mere information

Kate Severinsen

Ergoterapeut

Flere cases

Vis alle

DAFA A/S

At være trivselsmedarbejder er en ære

Erik Jørgensens Møbelfabrik

Produktion af kvalitetsmøbler kræver overblik over de interne processer

Danske Bedemænd

CRECEA Krisekorps - kan skabe tryghed på arbejdspladsen

Lantmännen

Terminalen med de gemte ildsjæle

Bo & Aktivitet Aabenrå

Når krop og sprog hænger sammen

Maribo Seed International ApS

Ergonomiske forbedringer på stedet

Center for Miljø og Energi, Aarhus Kommune

Balancen mellem stive rammer og pladdersnak