Fighter Wing Skrydstrup

Flyvevåbnet er klædt på til sygesamtaler

År2013 - Ydelser/opgaverPsykisk arbejdsmiljøPsykisk arbejdsmiljø

CRECEA har rustet lederne fra Fighter Wing Skrydstrup til at tage samtalerne med sygemeldte medarbejdere.

 

Styr på kravene til sygesamtalen og mulighed for at øve sig på at klare de følsomme og svære øjeblikke, når man taler med en sygemeldt medarbejder. Det er blot et udpluk af det udbytte, 100 ledere fra Fighter Wing Skrydstrup fik, da CRECEA afholdt kurser for 100 ledere i "Den svære sygesamtale".
Fighter Wing Skrydstrup er hjemsted for den danske styrke af F-16 jagere og de mange mennesker, der dagligt arbejder med flyene. På flyvestationen er 100 ledere udpeget til at være samtaleledere overfor de øvrige medarbejdere, og de skal bl.a. stå for de lovpåkrævede sygesamtaler med sygemeldte medarbejdere. Og da lederne havde brug for at få mere viden om lovkravene til sygesamtalen og input til at gennemføre samtalen, valgte Fighter Wing Skrydstrup at få socialrådgiver Maja Frahm Oue og sociolog Søren Bjerregård fra CRECEA til at holde et skræddersyet kursus for virksomheden.


Ikke svar på alt
"Det var en spændende udfordring at undervise ledere i en militærkultur i at håndtere sygemeldte medarbejdere. I den militære kultur er der ofte konkrete svar og løsninger på alt, så lederne skulle også lære at acceptere, at når det gælder sygemeldte medarbejdere, kan man ikke nødvendigvis få svar på alt," fortæller Maja Frahm Oue.
Fordelt på fire dage holdt hun kurser for alle lederne, hvor de både fik viden om lovkravene til samtalen, men gennem cases fik alle deltagere også mulighed i at øve sig i at gennemføre en samtale - også når den blev svær.


Styr på lovgivningen
Og kombinationen af viden og øvelser var ideel for lederne, fortæller kaptajn Søren Pedersen fra Fighter Wing Skrydstrup.
"Ud fra tilbagemeldingerne kan jeg se, at lederne var glade for kurset og spillede aktivt med i cases og øvelserne. Og de var glade for at have fået mere at vide om, hvordan man kan tale om de svære ting med medarbejderen. Det var desuden meget nyttigt at have fået lovgivningen på plads, for det er vigtigt at have styr på, hvad man må sige og ikke sige til sygemeldte medarbejdere," siger Søren Pedersen, der også ser sygesamtalerne som et vigtigt redskab til at arbejde med at nedbringe sygefraværet.
Han oplyser desuden, at der efter kurset er markant flere, der er kommet i gang med at afholde sygesamtalen tidligere, end hvad den lovpligtige ramme siger.


-------------------------------------------------


Fakta om sygesamtalen
Som arbejdsgiver/leder har du pligt til at:
Afholde en samtale med sygemeldte medarbejdere senest inden udgangen af fjerde sygeuge, med fokus på den sygemeldtes vej tilbage til arbejdet.
Undersøge hvor lang tid medarbejderen forventer at være syg og om medarbejderen evt. kan arbejde nogle timer evt. som en deltidssygemelding.
Herudover der det vigtigt at lederen:
• Er opmærksom på, at man ikke må spørge "Hvad fejler du", men man gerne må spørge "Hvordan har du det". Man må også gerne spørge "Hvor længe regner du med at være syg" - "Kan du evt. arbejde på nedsat tid / og eller løse andre opgaver" - "Hvilke foranstaltninger, skal vi som arbejdsplads iværksætte for at du kan arbejde f.eks. på nedsat tid eller fuld tid eller?"
• Følge op på indgåede aftaler.
• Udfylde mulighedserklæring sammen med medarbejderen, hvis der er behov for en sådan
• Udfylde en fastholdelsesplan, som medarbejderen kan ønske at få ved forventet fravær på over otte uger (dette kan evt. gøres samtidig med sygesamtalen).

Mere information

Maja Frahm Oue

Socialrådgiver/ psykoterapeut

Flere cases

Vis alle

DAFA A/S

At være trivselsmedarbejder er en ære

Erik Jørgensens Møbelfabrik

Produktion af kvalitetsmøbler kræver overblik over de interne processer

Danske Bedemænd

CRECEA Krisekorps - kan skabe tryghed på arbejdspladsen

Lantmännen

Terminalen med de gemte ildsjæle

Bo & Aktivitet Aabenrå

Når krop og sprog hænger sammen

Maribo Seed International ApS

Ergonomiske forbedringer på stedet

Center for Miljø og Energi, Aarhus Kommune

Balancen mellem stive rammer og pladdersnak