Kruuse

Få målt virksomhedens sociale kapital

År2013 - Ydelser/opgaverPsykisk arbejdsmiljøPsykisk arbejdsmiljø

 

Hvordan kan man få en måling af, hvordan den sociale kapital er i virksomheden og i de enkelte afdelinger? Det er nu muligt med NFA’s spørgeskema til trivselsundersøgelser, som CRECEA har været med til at udvide til nu også at indeholde seks spørgsmål om social kapital, som er defineret som ”den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave”.


Med resultaterne af undersøgelsen kan ledelsen eller HR afdelingen få et overblik over den sociale kapital i virksomheden og også i de enkelte afdelinger. Og dermed have en måling, som kan vise, hvor der er brug for at gøre en indsats for at forbedre den sociale kapital.


Virksomheden Kruuse, der er leverandør af udstyr til dyrlæger, er den første private virksomhed, der har brugt spørgeskemaet for at få et overblik over den sociale kapital i virksomheden. Psykolog Carl Hvolbøl Pedersen fra CRECEA præsenterede HR koordinator Rikke Wagner for muligheden – og hun var begejstret. Både for muligheden og for resultatet:


”Det har givet mig et godt billede af samarbejdsevnen hos os samlet set, men også i de enkelte afdelinger. Og derfor kan jeg nu se, hvor der er gode eksempler, og hvor der er brug for at gøre en ekstra indsats for at forbedre samarbejdet. Så for mig er det et fantastisk redskab til mit videre arbejde,” siger hun.


Rikke Wagner har interessen for social kapital fra en diplomuddannelse, hvor hun selv valgte at have ekstra fokus på social kapital, men hun oplever, at begrebet er ukendt for mange. Derfor vil hun nu arbejde på at få kollegerne hos Kruuse til at vide mere om social kapital. Og for at begrebet bliver til et vigtigt pejlemærke for virksomheden.


”Jeg vil gerne have, at folk her skal have det her begreb ind under huden. Social kapital er så brugbart og det dækker over mange ting, som i høj grad kan bruges strategisk til at forbedre samarbejdet på virksomheden. Og her er NFA-spørgeskemaet med spørgsmålene om social kapital et vigtigt værktøj,” siger Rikke Wagner.

 

Som en del af arbejdet med social kapital i KRUUSE, er erhvervspraktikant Heidi Himmelstrup, som er cand.soc. Human Resource Management, i gang med en undersøgelse af, hvordan KRUUSE kan gribe arbejdet med social kapital an i praksis. Projektet tager udgangspunkt i en enkelt afdeling, som vil være en del af det indledende arbejde med social kapital i virksomheden.
”Projektet tager udgangspunkt i målingerne foretaget af CRECEA og er en mindre empirisk undersøgelse, der skal forsøge at afdække på hvilke områder, KRUUSE med fordel kan arbejde med den sociale kapital. Herudover vil jeg også undersøge, hvordan kommunikationen om social kapital kan foregå mest hensigtsmæssigt. Gennem dialog med medarbejderne, skal projektet munde ud i en handlingsplan, der kan bruges som udgangspunkt for arbejdet med social kapital i KRUUSE på organisationsplan,” siger hun.

 

Mere information

Carl Hvolbøl Pedersen

Arbejds- og organisationspsykolog

Flere cases

Vis alle

DAFA A/S

At være trivselsmedarbejder er en ære

Erik Jørgensens Møbelfabrik

Produktion af kvalitetsmøbler kræver overblik over de interne processer

Danske Bedemænd

CRECEA Krisekorps - kan skabe tryghed på arbejdspladsen

Lantmännen

Terminalen med de gemte ildsjæle

Bo & Aktivitet Aabenrå

Når krop og sprog hænger sammen

Maribo Seed International ApS

Ergonomiske forbedringer på stedet

Center for Miljø og Energi, Aarhus Kommune

Balancen mellem stive rammer og pladdersnak