Specialområde UFH i Region Midtjylland

Specialområdet UFH i Region Midtjylland har fået en fælles tilgang til konflikthåndtering med børn og unge på tilbuddet med konflikthåndteringskurser fra CRECEA.

År2014 - Ydelser/opgaverPsykisk arbejdsmiljøPsykisk arbejdsmiljø

Sådan håndterer vi de konflikter, der opstår med de unge, sådan kan vi dæmpe dem, og sådan passer vi på os selv i konfliktsituationerne. De ting fik de 50 ansatte fra Specialområde Udviklingsforstyrrelser og Fysiske Handicap (UFH) i Region Midtjylland faste aftaler og rammer for, da de i foråret alle var på 2½ dages kursus i konflikthåndtering, som CRECEA stod for.

Børnene og de unge i UFHs fire tilbud på Djursland er pga. psykisk sygdom, en svær opvækst eller andre årsager utilpassede, og der vil af og til opstå konflikter mellem dem og de voksne på stedet.  Og Lone Rolving (billedet), der er UFHs arbejdsmiljøkoordinator, valgte i samarbejde med ledelsen i efteråret 2013, at der skulle gøres en ekstra indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, der var under pres i flere afdelinger netop pga. voldsomme hændelser med unge.

Så da Arbejdstilsynet frigav en pulje penge til indsatser for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, kontaktede hun CRECEA for at udvikle et kursus, der passede til UFHs behov. CRECEA var rådgivende, da man skrev ansøgningen til Forebyggelsesfonden, pengene blev bevilliget, og kurset med formålet at dæmpe og håndtere konflikter blev udviklet og gennemført. 

”Det har været rigtigt godt, og tilbagemeldingerne fra de ansatte lyder, at det er meget nyttigt at have fået en fælles viden om konflikter og den samme tilgang til de konflikter, der opstår på tilbud som vores,” fortæller Lone Rolving.

 

Forstod hverdagen

Hun var – sammen med ledere og medarbejderrepræsentanter - med i styregruppen, der i samarbejde med CRECEAs psykologer udviklede indholdet til kurset, så indholdet var nøjagtigt tilpasset den hverdag, de ansatte har. Indholdet blev også præsenteret for og diskuteret med medarbejderne inden kurserne blev afholdt.

”Nogle var skeptiske over at skulle på skolebænken og var tvivlende over for, om underviserne virkelig kunne forstå vores hverdag og vide noget om, hvordan vores arbejde er. Men på møder inden kurserne fik oplægsholderne kvalificeret input på kurserne af medarbejderne, og det havde en god effekt, for der fik de ansatte en opfattelse af, at deres hverdag var blevet forstået.”

De 2 ½ kursusdage blev afholdt over flere gange, så de 50 medarbejdere var delt i mindre grupper. Men indholdet var det samme og bestod af en varieret blanding af teori, redskaber, øvelser og rollespil.

”Medarbejderne fik flere vinkler på konflikterne. Bl.a. var det lærerigt at se skuespillere spille de konflikter, medarbejderne selv oplever i hverdagen, så de kunne se dem udefra. Og så var det nyttigt, at de fik nogle gode redskaber til at håndtere konflikter – og fik mulighed for at afprøve dem i praksis,” fortæller Lone Rolving.

 

Har selv en vigtig rolle

Og ifølge Lone Rolving var det også meget brugbart for medarbejderne, at de i de teoretiske oplæg fik en større indsigt i, hvordan konflikter udvikler sig. Og ikke mindst indsigt i, at de voksne har en rolle og en indvirkning på, om en konflikt bliver optrappet eller nedtrappet.

Som med alle andre indsatser er det nu vigtigt for Specialområdet UFH at holde fast i at have fokus på håndtering af konflikterne og fortsat lære at de situationer, der opstår. Derfor har man fortsat fokus på principperne for konflikthåndtering på møder, hvor medarbejderne drøfter de situationer og konflikter, der har været om den enkelte unge, og hvordan de blev håndteret.

”På den måde holder vi fast i de ting, vi har lært, og sikrer os, at vi også fremover har den samme tilgang til konflikterne,” siger Lone Rolving. 

 

Læs mere om CRECEAs rådgivning om konflikthåndtering her.

Mere information

Daniel Mærsk

Arbejds- og organisationspsykolog, aut.

Tine Bødker Grynnerup

Arbejds- og organisationspsykolog, aut.

Flere cases

Vis alle

DAFA A/S

At være trivselsmedarbejder er en ære

Erik Jørgensens Møbelfabrik

Produktion af kvalitetsmøbler kræver overblik over de interne processer

Danske Bedemænd

CRECEA Krisekorps - kan skabe tryghed på arbejdspladsen

Lantmännen

Terminalen med de gemte ildsjæle

Bo & Aktivitet Aabenrå

Når krop og sprog hænger sammen

Maribo Seed International ApS

Ergonomiske forbedringer på stedet

Center for Miljø og Energi, Aarhus Kommune

Balancen mellem stive rammer og pladdersnak