Sygehus Lillebælt

Bedre trivsel og færre sygedage

År2012 - Ydelser/opgaverPsykisk arbejdsmiljøPsykisk arbejdsmiljø

Sygefraværet er dalet med omkring 40 pct., trivslen er steget markant, og medarbejderne er blevet bedre til at hjælpe hinanden i en travl hverdag. Sådan lyder nogle af konklusionerne efter et projekt med fokus på det psykiske arbejdsmiljø, som CRECEA har gennemført på Infektionsmedicinsk Afdeling på Sygehus Lillebælt.


”Vi er blevet meget bedre til at tilbyde hinanden hjælp, hvis vi kan se, at en kollega er presset, og vi er blevet bedre til selv at bede om hjælp. Og så taler vi meget pænere og har fået mere respekt for hinandens styrker og kompetencer,” lyder en af tilbagemeldingerne fra en medarbejder.


Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden og blev indledt bl.a. på baggrund af et højt sygefravær og stor udskiftning blandt medarbejderne. CRECEA har i projektet bl.a. gennemført temadage for alle medarbejdere, hvor fokus har været på arbejdsgange og processer og viden om bl.a. stress, der er blevet indført kollegiale sparringsgrupper og lagt vægt på at skabe ”bedste praksis” i flere af afdelingens arbejdsprocesser.
En af udfordringerne viste sig bl.a. at være, at medarbejderne ingen formel træning havde i at kommunikere med patienter med misbrug, som udgør en større andel af patienterne på afdelingen.

 

Ud over, at medarbejderne giver udtryk for, at der er en bedre trivsel og omgangstone, så taler tallene fra evalueringen deres tydelige sprog om markante forbedringer: Tidligere var sygefraværet på 16 pct., men det nu ligger omkring 6 pct., og i trivselsundersøgelsen er der det markante forbedringer på alle parametre, f.eks.er vurderingen af tilfredshed med arbejdet steget med 25 pct., rolleklarheden steget med omkring 40 pct. og stress er faldet med 25 pct.

 

Læs mere om projektet på Forebyggelsesfondendens hjemmeside

Mere information

Daniel Mærsk

Arbejds- og organisationspsykolog, aut.

Tine Ravn Holmegaard

Arbejds- og organisationspsykolog, aut.

Flere cases

Vis alle

DAFA A/S

At være trivselsmedarbejder er en ære

Erik Jørgensens Møbelfabrik

Produktion af kvalitetsmøbler kræver overblik over de interne processer

Danske Bedemænd

CRECEA Krisekorps - kan skabe tryghed på arbejdspladsen

Lantmännen

Terminalen med de gemte ildsjæle

Bo & Aktivitet Aabenrå

Når krop og sprog hænger sammen

Maribo Seed International ApS

Ergonomiske forbedringer på stedet

Center for Miljø og Energi, Aarhus Kommune

Balancen mellem stive rammer og pladdersnak