Systemair A/S

Vurdering af belysningsanlæg ved Systemair A/S

År2011 - Ydelser/opgaverArbejdsmiljøFysisk arbejdsmiljø

Systemair A/S flyttede for nyligt til nye lejede haller, hvor belysningen ikke var tilpasset Systemair A/S’ produktion. CRECEA gennemgik belysningsanlægget ved målinger og besigtigelse for at vurdere:

• Belysningsstyrke i forhold til gældende regler og god praksis

• Placeringen af belysningen i forhold til arbejdspladserne i hallerne

• Evt. behov for særbelysning ved udvalgte arbejdspladser

• Vedligeholdelsen af belysningsanlægget

 

CRECEA udarbejdede efterfølgende et notat med beskrivelse af belysningen og med anbefalinger til konkrete forbedringen af belysningsanlægget af hensyn til arbejdsmiljøet i hallerne og af hensyn til energieffektivisering af belysningen.

Mere information

Preben Staun

Adm. direktør, Arkitekt maa

Flere cases

Vis alle

DAFA A/S

At være trivselsmedarbejder er en ære

Erik Jørgensens Møbelfabrik

Produktion af kvalitetsmøbler kræver overblik over de interne processer

Danske Bedemænd

CRECEA Krisekorps - kan skabe tryghed på arbejdspladsen

Lantmännen

Terminalen med de gemte ildsjæle

Bo & Aktivitet Aabenrå

Når krop og sprog hænger sammen

Maribo Seed International ApS

Ergonomiske forbedringer på stedet

Center for Miljø og Energi, Aarhus Kommune

Balancen mellem stive rammer og pladdersnak