CRECEA har udviklet en høreprøve, som sikrer en grundig og omfattende test af høreevnen hos de medarbejdere, der udsættes for støj i løbet af en arbejdsdag. 

Som del af høreprøven vurderer CRECEAs højt specialiserede fagfolk risikoen for høreskader hos den enkelte medarbejder, ligesom alle testede personer modtager en individuel rapport med deres resultat og vurdering af resultatet.

Hvornår skal medarbejdere have en høreprøve?
En virksomhed SKAL tilbyde en høreprøve til medarbejdere, der udsættes for støj på over 80 db (A) eller spidsværdier på over 135 db (C).

Undersøgelsen gennemføres af CRECEAS læger og sygeplejersker, der alle lever op til kravene i Arbejdstilsynets støjbekendtgørelse for såvel 80 db (A) som 85 db (A).

Hvis medarbejdere udsættes for støjbelastninger, som kan udgøre en risiko for høreevnen, SKAL disse medarbejdere modtage tilbud om en høreprøve efter følgende forskrift:
• 80 db(A), eller spidsværdier på 135 db(C) – tilbud om høreundersøgelse
• 85 db(A), eller spidsværdier på 137 db(C) – tilbud om arbejdsmedicinsk undersøgelse
CRECEA udfører begge former for undersøgelser.

Fra støjkortlægning til høreprøve
Når en virksomhed har fået foretaget en støjkortlægning, bør man tilbyde medarbejderne i de relevante arbejdsområder, de nævnte undersøgelser. Støjkortlægningen fortæller, hvilke medarbejdere der bør undersøges.

FAKTA:
Støj kan påvirke sundheden:
• Konstant støjbelastning over 80 dB(A) kan give høreskader, og en belastning på 85 dB(A) kan give alvorlige høreskader
• En stigning på 3 dB(A) er en fordobling af ”støjen” og dermed ørets belastning
• Kraftig støj i en kort periode, hvor spidsværdien overstiger 130 – 140 dB(A), kan skade hørelsen
• Støj kan give tinnitus (susen for ørerne) og lydoverfølsomhed
• Støj kan ændre åndedrætsrytmen og give forhøjet blodtryk
• Selv svag støj kan være psykisk belastende og fremkalde stress
• Kraftig støj kan medføre ulykker, fordi støjen gør det vanskeligt at høre fx advarselssignaler og maskinfejl

Del

Kontakt

Kontakt

Jubit Sørensen

Arbejdsmiljøsygeplejerske

Kontakt

Peter Berg Nellemann

Arbejdsmiljøsygeplejerske

Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang.

Læs mere